Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty pravomocně uložené v r. 2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností v ochraně přírody

02.02.2007  |  130× přečteno      vytisknout článek

Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP

Pokuta  uložena ve výši 225 000,- Kč

fyzické osobě podnikající podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za neodborný a neopodstatněný ořez 12 lip srdčitých a 3 lip velkolistých v dolní části Masarykova náměstí v Mnichovicích.

PM 1.3.2006

Územní působnost OI Praha

 

Pražská Elektro B.L.M. s.r.o.

U Tvrze 43/16, 108 00 Praha 10

IČ: 48583596

Pokuta uložena ve výši 167.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. za navezení zeminy a stavebního odpadu do přírodní rezervace Údolí Únětického potoka, čímž došlo k nedovolené změně dochovaného přírodního prostředí v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami.

PM 18.3.2006

Územní působnost OI Praha

 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, Chrudim

IČ: 48171590

Pokuta uložena ve výši 150.000,- Kč za porušení § 88 odst. 2 písm.b) a písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za zásah do VKP vodní tok Zlatý potok a zásah do přirozeného vývoje ZCHD živočichů (střevle potoční a vranka obecná) v důsledku vypouštění vod nevyhovující kvality z ČOV.

PM 20.4.2006

Územní působnost OI Hradec Králové

 

SKLÁDKA ELZET, spol. s r.o.

Mašovická 202/8, 142 00 Praha 4 – Libuš

IČ: 25293095

Pokuta ve výši 400.000,- Kč podle § 88 odst. 1písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za správní delikt nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, ke kterému došlo v době od roku 1999 do 30.9.2004 prováděním stavební činnosti a ukládáním inertních odpadů v biotopu zvláště chráněných druhů živočichů v zatopeném hliníku bývalé cihelny Blatno.

PM 13.6.2006, výše pokuty byla v odvolacím řízení odvolacím orgánem změněna na 200 000,- Kč

Územní působnost OI Hradec Králové

 

PKS INPOS a.s.

Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059

Pokuta ve výši 250.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání navezením výkopové zeminy a kamení do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody v objemu cca 10.000 m3.

PM 25.4.2006

Územní působnost OI Havlíčkův Brod

 

Pokuta uložena ve výši 250.000,- Kč

fyzické osobě podnikající podle § 88 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm b) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání které spočívalo ve zničení skupiny (79ks) dřevin rostoucích mimo les a závažném poškození VKP údolní niva Stroupnického potoka.

Územní působnost OI Praha

 

Pokuta uložena ve výši 250.000,- Kč 

fyzické osobě podnikající podle § 88 odst. 1 písm. c) a i) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání které spočívalo ve zničení skupiny (18 topolů černých) dřevin rostoucích mimo les a poškození VKP vodní tok a údolní niva Křenického potoka.

Územní působnost OI Praha

 

VYSA INVEST s.r.o.

Českolipská 776, Mělník

IČ: 61856720

Pokuta uložena ve výši 150.000,- Kč podle § 32 odst. 1 písm.a) zákona č. 100/2004 Sb. za protiprávní jednání které spočívalo v dovozu 5000 kg masa z jeseterů bez platného povolení podle práva ES o ochraně ohrožených druhů (Washingtonská úmluva - CITES)

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

GOLF CLUB Teplice s.r.o.

Dubí, Cínovec 275, 417 32 Teplice

IČO: 25467042

Pokuta uložena v celkové výši 640.000,- Kč za porušení několika ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.:

Pokuta 200 000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) za zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha tetřívka obecného provozováním golfového hřiště.

Pokuta 30 000,- podle § 88 odst. 1 písm. f) za provádění terénních úprav v ochranném pásmu přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště.

Pokuta 300 000,- podle § 88 odst. 2 písm. j) za neplnění omezení a zákazů (stanovených rozhodnutím ČIŽP počátkem roku 2005) v ochranném pásmu přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště.

Pokuta 60 000,- podle § 88 odst. 2 písm. n) za výkon činností (změna a způsob využití pozemků v Ptačí oblasti Východní Krušné hory) ke kterým je potřeba souhlas orgánu ochrany přírody bez tohoto souhlasu.

Pokuta 50 000,- podle § 88 odst. 2 písm. n) za zásah do biotopu zvláště chráněného druhu rostliny koprníku štětinolistého v rozporu s udělenou výjimkou ze zákazu.

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

Skanska DS a.s.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ: 26271303

Pokuta uložena ve výši 250.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.e) zákona č. 114/1992 Sb. za nedovolený zásah do biotopu a rušení zvláště chráněných druhů živočichů (více druhů obojživelníků a plazů) při budování silničního náspu v rámci výstavby silnice I/37 Pardubice – Chrudim.

Územní působnost OI Hradec Králové

 

Obec Nová Sídla

Nová Sídla 1

IČ: 00579581

Pokuta uložena ve výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.j) zákona č. 114/1992 Sb. za porušení podmínek stanovených k ochraně přechodně chráněné plochy. Stanovené podmínky byly porušeny vykácením lesa na ploše 0,96 ha a dalších 20 jednotlivých dubů na přechodně chráněné ploše “les Chlum” v katastru obce Nová Sídla.

Územní působnost OI Hradec Králové

 

AGILE spol. s r.o.

Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 15030741

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm.p) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání spočívající v nesplnění podmínek vydaného souhlasu v průběhu odbahňování rybníka Roudnička, který je součástí přírodní památky Roudnička a Datlík. V rozporu s vydaným souhlasem orgánu ochrany přírody bylo uložení vytěženého sedimentu v ochranném pásmu přírodní památky.

Územní působnost OI Hradec Králové

 

Obec Lipinka

Lipinka 82, 783 84 Nová Hradečná

IČ: 00302911

Pokuta ve výši 150.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. za neprovedení uložené náhradní výsadby. Náhradní výsadba (vysázení 124 ks dřevin) byla uložena v souvislosti s nepovoleným kácením (144 ks dřevin), které obec provedla na přelomu let 2003 a 2004.

Územní působnost OI Olomouc

 

OKD, Rekultivace, a.s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČ: 47676175

Pokuta ve výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (více druhů obojživelníků, plazů a ptáků) v souvislosti se zavážením lokality s výskytem zvláště chráněných druhů důlní hlušinou v době od 19.9.2005 do 15.3.2006.

Územní působnost OI Ostrava

 

Referátem CITES Ř OOP byly uloženy dvěma fyzickým osobám pokuty v celkové výši 300.000,- Kč a to:

  1. pokuta ve výši 150.000,- Kč za porušení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb. za dovoz 18 kusů exemplářů – ptačích vajec – amazoňana modrobradého (Amazhona festiva festiva) zařazeného v příloze B nařízení Komise (ES) z Brazílie do České republiky bez vývozního povolení Brazílie a dovozního povolení Ministerstva životního prostředí České republiky.PM 3.4.2006
  2. pokuta ve výši 150.000,- Kč za porušení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb. za dovoz 8 ks fragmentů lastur Strombus gigas, 16 ks fragmentů korálů řádu Scleractinia, 3 exempláře amazoňana šedohlavého (Amazona agilis) a 3 exemplářů amazoňana jamajského (Amazona collaria) z Jamajky do Ćeské republiky bez dovozního povolení České republiky či jiné členské země Evropského společenství doprovázeného vývozním povolením Jamajky.PM 17.2.2006
  3. pokuta ve výši 300.000,- Kč za nesplnění povinností plynoucích z § 23 odst. 5 zákona č. 16/1997 Sb. tj. za neprovedení nezaměnitelného označení nejméně 100 exemplářů papouška šedého (Psittacus erithacus), kteří byli určeni k dalšímu prodeji. Exempláře byly dovezeny do ČR dne 8.3.2004 v celkovém počtu 350 ks a minimálně třetina z nich byla označena nevyhovujícím způsobem.

 

Zdroj: ČIŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist