Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Oznámení návrhu vyhlásit přírodní památku Laguna u Bohdalova

08.07.2009  |  166× přečteno      vytisknout článek

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název „Laguna u Bohdalova“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památky ve smyslu ustanovení § 36 zákona o ochraně přírody.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen OŽP KrÚ Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), oznamuje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název „Laguna u Bohdalova“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památky ve smyslu ustanovení § 36 zákona o ochraně přírody.

Navrhovaná přírodní památka Laguna u Bohdalova se rozkládá v kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v katastrálním území Bohdalov, městys Bohdalov. Podrobný seznam parcel v PP a ochranném pásmu podle aktuálního stavu katastru nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou je uveden v příloze I. tohoto oznámení.

Předpokládaná celková výměra navrhované památky je přibližně 1,28 ha.

S podrobným zákresem hranic v katastrální mapě je možné se seznámit na OŽP KrÚ Vysočina. V příloze tohoto oznámení je zmenšený zákres hranic (příloha II.).

Předmětem ochrany navrhované PP bude vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů v tůních vzniklých po těžbě cihlářské hlíny.

Dlouhodobým cílem ochrany území bude zachování mozaiky sukcesních stádií ohrožených vodních a mokřadních biotopů a na ně vázané specifické biodiverzity a obnovení a udržování podmínek pro rozmnožování regionálně kriticky ohrožených druhů obojživelníků (čolek velký, kuňka ohnivá, skokan ostronosý) na lokalitě s nejvyšším počtem druhů obojživelníků na Vysočině. Společenstva přírodní památky není v současné době možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji a ani v dlouhodobějším výhledu nelze předpokládat, že by se přírodní památka obešla bez aktivní péče (potlačování expanzivních druhů, kosení a narušování drnu, trvale udržitelné pěstování náletu).

Základní ochranné podmínky jsou pro všechny přírodní památky dány ustanovením § 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody.

Podle § 36 odst. 1 zákona o ochraně přírody budou stanoveny bližší ochranné podmínky PP Laguna u Bohdalova, tj. činnosti a zásahy, které bude možno podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody:

a)     používat biocidy, závadné látky a vápnění,

b)     uměle zarybňovat tůně, provádět rybochov,

c)     vysazovat a chovat vodní drůbež (kachny),

d)     zřizovat myslivecká zařízení,

e)     zalesňovat travnaté plochy v okolí tůní,

f)       měnit druhy a způsoby využití pozemků,

g)     umisťovat nové stavby,

h)     narušovat geologický podklad a hydrologické poměry; provádět geologické práce spojené se zásahem do území (průzkumy, vrty).

Zvláště vyhlášené ochranné pásmo k zabezpečení památky před rušivými vlivy z okolí se nenavrhuje, a proto bude podle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody tvořeno územím do vzdálenosti 50 m od hranic památky. Podrobný zákres hranic ochranného pásma v katastrální mapě je v příloze II. tohoto oznámení. Bližší ochranné podmínky pro ochranné pásmo nebudou stanoveny.

Předpokládaný termín vyhlášení PP Laguna u Bohdalova je třetí čtvrtletí 2009. Územní vymezení PP Laguna u Bohdalova bude po vyhlášení zaznamenáno v katastru nemovitostí.

Případné dotazy k výše uvedenému zodpoví a nahlížení do dalších podkladů umožní OŽP KrÚ Vysočina tel. 564 602 508, e-mail balazova.k@kr-vysocina.cz.

Podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody mají vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou přírodní památkou a dotčené obce a kraje a podle § 45c odst. 3 zákona o ochraně přírody, též nájemci, právo uplatnit k návrhu vyhlásit část přírody za zvláště chráněné území námitky, a to do 60 dnů od jeho zveřejnění na portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz) nebo od doručení oznámení o návrhu. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí (Žižkova 57, 587 33  Jihlava), který je povinen včas uplatněné námitky posoudit a vydat o nich rozhodnutí ve lhůtě do 60 dnů a s rozhodnutím seznámit toho, kdo je podal. K námitkám uplatněným po uplynutí uvedené lhůty nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona o ochraně přírody, je vlastník i nájemce dotčeného pozemku povinen zdržet se všech zásahů, které by měnily nebo poškozovaly dochovaný stav území navrhovaného ke zvláštní ochraně, a to až do konečného rozhodnutí, nejdéle však po dobu jednoho roku od doby oznámení tohoto návrhu.

V souladu s ustanovením § 40 zákona o ochraně přírody tuto skutečnost oznamujeme známým vlastníkům a nájemcům (podle záznamů v katastru nemovitostí – v případě, že záznam v katastru již neodpovídá skutečnosti, žádáme dotčené osoby, aby nám obratem sdělili jména a adresy současného vlastníka nebo nájemce nemovitosti).

V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody sdělujeme městysi Bohdalovu, že je dotčenou obcí, a proto jej žádáme o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce do 5 dnů od jeho obdržení po dobu 15 dní.

V souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona o ochraně přírody je zdejší orgán ochrany přírody povinen záměr na vyhlášení PP Laguna u Bohdalova projednat se všemi orgány státní správy, které mohou být dotčeny z hlediska jejich věcné působnosti a územní příslušnosti. Dotčené orgány státní správy se musí k předloženému návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od předložení výše uvedeného záměru.

Přílohy

I.                 Seznam parcel navrhovaného ZCHÚ PP Laguna u Bohdalova

II.         Katastrální mapa se zákresem navrhovaného ZCHÚ Laguna u Bohdalova (1:1.500)

III.        Zákres navrhovaného ZCHÚ Laguna u Bohdalova nad ortofotomapou (1:1.500)

IV.       Návrh plánu péče navrhovaného ZCHÚ Laguna u Bohdalova (dle rozdělovníku)

 • Příloha III - Laguna u Bohdalova.pdf [PDF, 2,5 MB]
 • Příloha II - Laguna u Bohdalova.pdf [PDF, 161 kB]
 • Příloha I - vlastnici pozemků v ZCHÚ a OP.xls [XLS, 54 kB]
 •  


  Související články


  Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

  přidej nový příspěvek

  Zatím žádný příspěvek
  můžete na tento článek reagovat jako první...


  EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.


  
  Search
  ZmapujTo.cz
  Fandíme EnviWebu
  Výrobky a služby pro životní prostředí
  Výrobky a služby pro životní prostředí
  Partnerské časopisy
  << Předchozí Následující >>  Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


  Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
  Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
  Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
  Toplist