Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Tendry - Evropa

23.10.2001  |  140× přečteno      vytisknout článek

Tendry - Evropa Lubsko: PHARE - Supply of Equipment with Assembly and Commissioning for Wastewater Treatment Plant for the town of Lubsko Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 04.12.2001 Datum posledni zmeny: 19.10.2001 Země: Poland Popis: 2001/S 192-130969 Lubuskie Voivodship, Poland Referenční č.: EuropeAid/112060/D/S/PL Otevřená procedura Program: Phare. Financováno: PL9913.2.5-L002. Kontraktační orgán: Zarzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Popis projektu: Dodávka zařízení pro úpravnu odpadních vod v Lubsku, včetně montáže a uvedení do provozu. Dodávka kontrolního a měřícího systému zařízení, laboratorního zařízení,zařízení na likvidaci odpadních vod a zařízení vysokotlakového čištění systému odpadních vod. Počet lotů: Lot 1: skupina I: zařízení pro zpracování odpadních vod; skupina II: kontrolní systém zpracování a měřící zařízení a monitorovací systém zpracování; skupina III: laboratorní zařízení; skupina IV: zařízení na likvidaci odpadních vod; skupina V: zařízení vysokotlakového čištění systému odpadních vod. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby, účastnící se individuálně nebo v konsorciích, členských států a zemí a území regionů spadajících pod program, v němž je kontrakt financován. Veškeré zboží musí pocházet z těchto zemí. Uchazeči musejí poskytnout prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v Section 2.3 v Manual of Instructions for External Relations contracts ( k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm). Uchazeči (včetně firem v rámci téže právnické skupiny, jiných členů téhož konsorcia a subkontraktorů) mohou předložit 1tendr. Uchazeči mohou nabídnout slevu pro případ, že jejich tendr bude přijat na více než 1 lot. Nelze nabízet variantní řešení. Tendrová jistina: 20 000 EUR (nebo 70 000 PLN) při předložení tendru. Jistina bude vrácena neúspěšným uchazečům po dokončení řízení a vítězi(ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Jistina propadá při nesplnění všech závazků uvedených v tendru. Realizační jistina: 1% ceny kontraktu v euro při kontrasignaci smlouvy. Musí být doručena během 30 dnů poté, kdy vítěz obdrží smlouvu podepsanou kontraktační institucí. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti a nová bude zaslána uchazeči, který předložil další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější odpovídající tendr. Platnost tendru: 90 dnů po uzávěrce pro předložení tendrů. Maximální dodací lhůta: 10 - 41 týdnů po podpisu smlouvy v závislosti na skupině. Kritéria výběru: dodržení formálních a technických požadavků. Kritéria přidělění: cena Tendrová dokumentace je k dispozici v Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem in Zielona Gora, ul. Kozuchowska 20c, room 2c, Att: Ms Teresa Przadka, tel.: (48-68) 328 33 20, fax: (48-68) 328 33 13/14, po předložení dokladu o úhradě 600 PLN ( 22% DPH). Platba na účet: PBP Ekosystem - Kredyt Bank PBI O/Zielona Gora; No 15001810-10634-121810002265. Tendry je nutno předkládat na standardním formuláři z tendrové dokumentace při dodržení formátu a instrukcí. Písemné dotazy zasílejte na: Zarzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland (s uvedením referenčního č.) nejméně 21 dnů před uzávěrkou. Zodpovězeny budou nejméně 11 dnů před uzávěrkou. Uzávěrka pro předložení tendrů: 4.12.2001 (15.00) : Urzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Otevření tendrů: 4.12.2001 (15.30) :Urzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Právní podklad: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18.12.1989 on economic aid to certain countries of central and eastern Europe, as amended. Water Supply and Sewerage Services Development Programme Stav tendru: avízo tendru Banka: Evropská banka Datum uzávěrky: neuvedeno Datum posledni zmeny: 15.10.2001 Země: Poland Popis: Program rozvodů vody a kanalizace Bydgoszcz. Projekt v hodnotě cca Euro 45-55 mil., investice v rámci půjčky EBRD budou vynaloženy na modernizaci systémů úpravy vody a kanalizace: - práce na pokládce kolektoru odpadních vod, souvisící armatury a fitinky; - čerpací stanice odpadních vod vč. zařízení; - zařízení čistírny odpadních vod; - zařízení a práce na úpravně vody; - zařízení na čerpání vody. Vyhlášení tendrů IV/2001. Banks Procurement Policies and Rules (internet: http://www.ebrd.com). Kontaktní adresa: Mr Krzysztof Biernat Miejskie Wodociagi i Kanalizacja ul. Torunska 103 85-817 Bydgoszcz, Poland Tel: 48 52 3232 200 Fax: 48 52 371 12 97 e-mail wodkan@mwik.bydgoszcz.pl Oprava sběrného rezervoáru odpadních vod v rafinérii Novi Sad Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Spojené národy Datum uzávěrky: 12.11.2001 Datum posledni zmeny: 18.10.2001 Země: Yugoslavia Popis: Úřad Spojených národů pro projektové služby (UNOPS) vypisuje v rámci svého programu odstraňování ekologických zátěží životního prostředí (UNEP) ve Svazové republice Jugoslávie tendr na opravu sběrného rezervoáru odpadních vod v rafinérii Novi Sad (referenční označení projektu: Project NS. 7.1). Předmětem tendrového projektu NS. 7.1 je oprava hlavní kanalizařní jímky o délce 2,2 km poškozené během kosovského konfliktu. Specifikace jímky: zakopána uvnitř betonové struktury, vnitřní šířka 2,5m a výška 1,5m, využívaná pro přenos odpadních vod z novosadské rafinerie přes Ratni ostrvo, oblast bohatou na spodní prameny, do Dunaje. Obojí jak sběrnou jímku, tak i studně spravují a udržují Vodovody a kanalizace Novi sad. Předpokládaný rozsah prací: 1. Detailní vymytí vnitřku rezervoáru. 2. Detailní prověření vnitřku včetně zmapování všech poškození a ostatních vad, kazů. 3. Oprava vybraných závad - zacelení prasklin uvnitř rezervoáru, kolem čerpadel atd. Tendrová dokumentace je k dispozici do 19. 10. do 12:00 hod. proti poplatku 3000 dinárů (100 DEM) na této kontaktní adrese: UNOPS Project Implementation Office Cara Dušana 266, 11080 ZEMUN Federal Republic of Yugoslavia (FRY) Fax: 381113161763 E-mail: unops@unops.org.yu Uzávěrka tendru: 12.11. 2001. Zpracoval: David Fritsch, ZK CT Bělehrad. Vzhledem ke krátkému termínu získání tendrové dokumentace doporučujeme obrátit se na zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě, kontakt: CzechTrade Federativna Republika Jugoslavija g.David Fritsch - direktor, gđica Ana Ječmenica - asistent Dositejeva 10, 11000 Beograd Tel./fax:00381 11 632 782, 00381 11 180 427 E – mail: cztrade@Eunet.yu ARITMA-2 - Bursa East and West Wastewater Treatment Plants Stav tendru: výzva k předkvalifikaci Banka: Evropská investiční banka Datum uzávěrky: 12.11.2001 Datum posledni zmeny: 16.10.2001 Země: Turkey Popis: *Výstavba a provoz čistíren odpadních vod. Hlavní technické podmínky: - Bursa Eastern Wastewater Treatment Plant: průměrný denní průtok: 240.000 m3/den total BOD5: 64.000 kg/den - Bursa Western Wastewater Treatment Platn: průměrný denní průtok: 87.500 m3/den total BOD5: 23.500 kg/den standardy pro obě ČOV: BOD5: 25 mg/l COD5: 125 mg/l total nitrogen (as N): 10 mg/l total phosphorus (as P): 3 mg/l Předkvalifikační dokumenty v prodeji do 26.10.2001, proti poplatku TL 1 bilion nebo ekv. v USD případné zámořské poštovné USD 100; bankovní spojení: BUSKI´s account (USD) No. 657886, Bursa Ziraat Bank, Heyken Branch. Bližší informace: BUSKI GENEL MUDURLUGU Kat. 8, Acemler/BURSA tel. 0-224-2333989; fax 2337911; e-mail: buski@turk.net SK-Bratislava: PHARE - Early Warning System at Intake Point for Drinking Water Supply by Using Continuous Biological Monitoring Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 20.11.2001 Datum posledni zmeny: 19.10.2001 Země: Slovak Republic Popis: 2001/S 191-130723 Referenční č.: EuropeAid/112739/D/S/SK Mezinárodní otevřený tendr Program: Phare. Financováno: SR9911 01. Kontraktační orgán: Office of Government of the Slovak Republic, Central Finance and Contracting Unit, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic). Popis projektu: Dodávka systému včasného varování při znečištění zdroje pitné vody s použitím kontinuálního biologického monitoringu v 1 lotu. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby, účastnící se individuálně nebo v konsorciích, členských států a zemí a území regionů spadajících pod program, v němž je kontrakt financován. Veškeré zboží musí pocházet z těchto zemí. Uchazeči musejí poskytnout prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v Section 2.3 v Manual of Instructions for External Relations contracts ( k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm). Uchazeči (včetně firem v rámci téže právnické skupiny, jiných členů téhož konsorcia a subkontraktorů) mohou předložit 1tendr na lot, ne na jeho části. Uchazeči mohou nabídnout slevu pro případ, že jejich tendr bude přijat . Nelze nabízet variantní řešení. Tendrová jistina: 4 000 EUR na č. účtu: 107-1021057, specifický symbol 221 000 978; nebo 172 000 SKK na č. účtu: 107-1021057, specifický symbol 221 000 001 u Hypovereinsbank Bratislava, Bank Code 8140 (je nutné uvést název společnosti účastníka tendru). Uvedená částka může být poskytnuta též formou bankob¨vní záruky. Jistina bude vrácena neúspěšným uchazečům po dokončení řízení a vítězi(ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Jistina propadá při nesplnění všech závazků uvedených v tendru. Realizační jistina: 2% ceny kontraktu v euro při kontrasignaci smlouvy. Musí být doručena během 30 dnů poté, kdy vítěz obdrží smlouvu podepsanou kontraktační institucí. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti a nová bude zaslána uchazeči, který předložil další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější odpovídající tendr. Platnost tendru: 90 dnů po uzávěrce pro předložení tendrů. Maximální dodací lhůta: 90 dnů po podpisu smlouvy. Kritéria výběru: dodržení formálních a technických požadavků, ekonomická, finančnía profesní kapacita.. Kritéria přidělění: cena Tendrová dokumentace je k dispozici v kontraktační instituci . Tendry je nutno předkládat na standardním formuláři z tendrové dokumentace při dodržení formátu a instrukcí. Písemné dotazy zasílejte na: e-mail cfcu@cfcu.sk a poštovní adresu: Office of Government of the Slovak Republic, Central Finance and Contracting Unit, Att: Mr Milan Michalicka - CFCU Director, Mlynske Nivy 61, 821 09 Bratislava, Slovak Republic (s uvedením referenčního č.) nejméně 21 dnů před uzávěrkou. Zodpovězeny budou nejméně 11 dnů před uzávěrkou. Uzávěrka pro předložení tendrů: 20.11.2001 (16.00) : Office of Government of the Slovak Republic, Central Finance and Contracting Unit, Att: Mr Milan Michalicka - CFCU Director, Mlynske Nivy 61, 821 09 Bratislava, Slovak Republic. Otevření tendrů: 21.11.2001 (10.00) at the Office of Government of the Slovak Republic, Department of Foreign Assistance, Stefánikova 2, 810 01 Bratislava, Slovak Republic. Právní podklad: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18.12.1989 on economic aid to certain countries of central and eastern Europe, as amended.


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist