Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU oslaví 85. výročí vzniku

07.09.2006  |  194× přečteno      vytisknout článek

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU oslaví 85. výročí vzniku

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity (VÚRH JU), který byl  založen v roce 1921 v Praze a v roce 1953 přestěhován do jihočeských Vodňan, si letos připomíná 85. výročí od svého založení. Od roku roku 1996 je tento vědecký ústav součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je největším a nejkomplexnějším pracovištěm zaměřeným na badatelský a především aplikovaný výzkum v oblasti rybářství v České republice Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.

Na 12. září 2006 připravili pracovníci VÚRH JU v čele s ředitelem vysokoškolského vědeckého ústavu  prof. Ing. Otomarem Linhartem, DrSc., oslavy tohoto výročí, kterých se účastní rovněž představitelé ministerstva zemědělství, reprezentace Jihočeského kraje vedená hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem, zástupci Jihočeské univerzity v čele s rektorem JU prof. PhDr. Václavem Bůžkem, CSc.,  a řada hostů, včetně odborníků ze zahraničí. Program oslav zahrnuje vedle prezentace dosažených výsledků a směřování tohoto vědeckého zařízení rovněž návštěvu laboratoří a pracovišť VÚRH JU, včetně ukázky některých sladkovodních druhů ryb, z exotických např. vyzy velké či veslonosa amerického. Na odpoledne je připraven také workshop v angličtině „Aquaculture Research and Education in European Union“ za účasti hostů z Francie, Holandska, Německa, Řecka, Švédska, Maďarska, Rakouska, Polska, Taiwanu a Mexika.

Oslavy proběhnou v hlavní budouvě VÚRH JU ve Vodňanech (Zátiší 728/II).

Program dne:

·         9,15 – 10 hodin – tisková konference;

·         9,00 - 10 hodin -  prezence;

·         10,00 - 11,30 hodin – prezentace VÚRH JU -  vystoupení ředitele VÚRH JU a dále hostů z ministerstev, kraje, JU, rybářství a zahraničí;

·         11,30 - 12,30 hodin – přestávka s občerstvením;

·         12,30 - 14,00 hodin – návštěva laboratoří a pracovišť VÚRH JU, včetně ukázky některých sladkovodních druhů ryb, z těch exotických například vyzy velké či veslonosa amerického;

·         14,00 - 17,00 hodin - workshop v angličtině pod názvem „Aquaculture Research and Education in European Union“ za účasti hostů z Francie, Holandska, Německa, Řecka, Švédska, Maďarska, Rakouska, Polska, Taiwanu a Mexika.

·         od 14,00 hodin - neformální program s hudbou při opékání ryb apod.

------------------------------------------------------------------------- 

85 let Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického

V letošním roce si připomínáme 85. výročí založení Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického. Za dobu své existence několikrát změnil organizační zařazení i adresu, než posléze a zdá se, že již natrvalo, zakotvil v jihočeských Vodňanech a později se stal plnohodnotnou součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V našich zemích bylo rybářství a zvláště rybníkářství vždy tradičním oborem, s propracovaným způsobem budování rybníků i systému chovu ryb (vzpomeňme jen Viléma z Pernštejna, Štěpánka Netolického, Jakuba Krčína nebo Dubravia – jehož kniha z roku 1547 obsahovala souhrn poznatků, které nejméně po 300 let sloužily celé Evropě!). Poté bohužel následoval všeobecný úpadek rybářství, který trval zhruba do poloviny 19.století, kdy např. J. Šusta a prof. A. Frič opět začali zkoumat rybníky i volné vody z hlediska rybářského i hydrobiologického. Tehdejší rakousko-uherská administrativa však tyto aktivity českého rybářského výzkumu nepodporovala. Až po vzniku samostatné republiky došlo k obnově požadavků na všestranné biologické studium vod.

Proto koncem roku 1919 rada ministerstva zemědělství rozhodla o struktuře čs. zemědělského výzkumu, do sekce věnované živočišné výrobě byl zařazen i rybářský výzkum. Konečně 1.září 1921 po řadě technických problémů byl VÚRH prohlášen za otevřený se sídlem v Praze. Ve statutu měl za úkol aplikaci vlastních i cizích výsledků do rybářské výroby. Po několika dalších stěhováních se ústav v roce 1953 přesunul blíže k centru skutečné rybníkářské výroby, tedy do Vodňan. Zde teprve mohl ústav začít budovat i vlastní experimentální základnu. V té době se profiloval jako pracoviště zaměřené převážně na aplikovaný výzkum v oblasti rybářství a navazujících oborech (např. hydrobiologie, nemoci ryb, genetika a šlechtění ryb, obhospodařování volných vod a další).

V 90. letech minulého století se ústav ubránil hrozící privatizaci a v roce 1996 byl převeden jako samostatná instituce pod Jihočeskou univerzitu. O dva roky později se podle nového vysokoškolského zákona stal organickou součástí univerzity a jeho pracovníci se mohli opět klidněji věnovat své práci. V souvislosti s novými podmínkami postupně došlo k významnému posunu původního zaměření ústavu v činnosti vědeckovýzkumné, kde omezení některých oblastí (např. rybářské využití volných vod, chov lososovitých ryb, aj.) bylo nahrazeno rozšířením a zkvalitněním výzkumu v oblastech jiných (genetika a šlechtění ryb, chov, biologie a ochrana raků, ekotoxikologie, v poslední době zvláště molekulární biologie apod.). Nedílnou součástí ústavu se stala pedagogická činnost, která stále nabývá na významu, ale rozvíjejí se i oblasti informační, poradenské, konzultační a další.

V současné době je VÚRH JU největším a nejkomplexnějším pracovištěm zaměřeným na badatelský a především na aplikovaný výzkum v oblasti rybářství v České republice. Ke své práci má k dispozici rybniční hospodářství, účelový říční rybářský revír, specializované laboratoře, akvarijní místnosti, dva experimentální objekty pro výzkum reprodukce, genetiky a šlechtění ryb, intenzivní chov ryb a raků, včetně recirkulačních systémů s filtrací vody. Ústav disponuje i největší specializovanou rybářskou knihovnou v ČR.

Pedagogická činnost ústavu je od roku 2004 soustředěna hlavně na zabezpečení doktorského studijního programu Rybářství nedávno akreditovaného na Jihočeské univerzitě. Pracovníci ústavu se dále významně podílejí na výuce rybářského bakalářského a magisterského oboru ZF JU i dalších vysokých školách.

Další zkvalitňování práce ústavu není však možné bez rozsáhlých tuzemských i zahraničních kontaktů. Významná je v tomto ohledu široce rozvinutá mezinárodní spolupráce nejen s řadou zemí EU (Francie, Polsko, Německo, Holandsko, Španělsko aj.), ale i např. s USA, Ruskem, Mexikem a Čínou. Jedná se o spolupráci na řešení projektů a grantů, výměnné stáže a studijní pobyty na základě uzavřených mezinárodních smluv i výměnu informací. Neméně rozsáhlá je i spolupráce s pracovišti v České republice. Např. výzkumné oddělení genetiky a šlechtění ryb se šlechtitelskou stanicí je spojeno formou „Společné laboratoře genetiky, fyziologie a reprodukce ryb“ s ÚŽFG AV ČR v Liběchově. Dlouhodobě je však udržována institucionální i personální spolupráce nejen s pracovišti AV ČR, ale i dalšími vědeckými a výzkumnými organizacemi, vysokými školami a jinými pracovišti.

Nedílnou součástí činnosti ústavu je i pravidelné pořádání vědeckých a odborných konferencí, workshopů a seminářů. Pracovníci tak mají možnost nejen prezentovat své výsledky a seznámit s nimi veřejnost, ale také je porovnat s výsledky dosaženými na jiných pracovištích. Výsledky činnosti jsou prezentovány i formou publikací v renomovaných našich a hlavně zahraničních periodikách, v poslední době zde došlo nejen ke kvantitativnímu, ale hlavně kvalitativnímu posunu. V této souvislosti je třeba zmínit vysokou aktivitu pracovníků ústavu při získávání finančních prostředků z grantových a dalších zdrojů, což umožňuje neustálé zvyšování kvality vědecké a výzkumné činnosti. Tomu odpovídá i stále se zvyšující počet pracovníků s vědeckými, ale i pedagogickými hodnostmi, přitom z věkové struktury ústavu je zřejmý vysoký podíl mladých vědeckých pracovníků.

Ústav vydává dlouhodobě i vlastní materiály, zmínit je možno odborný čtvrtletník Bulletin VÚRH (od roku 1965), edici Metodik (od roku 1982), sborníky z konferencí apod. Aktivně se také podílí na popularizaci vědy a výzkumu, např. svým spolupořadatelstvím již tradičních Vodňanských rybářských dnů, jejichž první ročník se konal v roce 1991.

Jistě ne vše jde vždy podle našich představ, ne vše se vždy daří, z poslední doby lze připomenout katastrofální povodně z roku 2002, které způsobily nejen přímé materiální školy, ale podepsaly se i na výsledcích výzkumu. Trápí nás také chronický nedostatek finančních prostředků na infrastrukturu ústavu, přes padesát let dobře sloužící budova ústavu si žádá své, opravy jsou nutné i na experimentálních objektech, chybí prostředky na vybavení laboratoří, nákup literatury apod.

Přesto si do dalších let přejme, aby přes všechny větší či menší problémy dlouholetá tradice, v současnosti velmi příznivá věková i kvalifikační struktura pracovníků společně s rozvíjejícím se experimentálním zázemím vedly k dalšímu úspěšnému rozvoji VÚRH JU v evropském prostoru, k optimalizaci vztahu mezi badatelským a aplikovaným výzkumem a současně pedagogickou činností, ke kvalitativně vyšší spolupráci s produkčními rybářskými podniky, sportovními rybářskými svazy a tím i k udržení dobrého jména a vysoké úrovně českého rybářství.                                                             Ing. Blanka Vykusová, CSc., odd. VTI, VÚRH JU

Hana Bumbová, tisková mluvčí Jihočeské univerzity, 4. 9. 2006


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist