Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Anotace Časopisu Vodní hospodářství 7/2010

07.07.2010  |  266× přečteno      vytisknout článek

Vychází 7.7. 2010

Příloha CzWA

  • Přístup k hodnocení náchylnosti zemědělských povodí ke ztrátám fosforu z půdy do vody (Beránková, T.)

Klíčová slova: plošné zdroje znečištění - P index - fosfor - zemědělská krajina

Nadměrný přísun živin, především fosforu, do vod vede k eutrofizaci a jejím negativním důsledkům na kvalitu vody a ekologický stav vodních útvarů. Zemědělské plochy mohou představovat významný plošný zdroj znečištění vod fosforem. Proto je třeba zaměřit se na omezení přísunu fosforu z těchto ploch do vod. Obvykle se ale jedná pouze o malé, dobře definovatelné zóny v povodí, kde se kombinuje vysoký obsah fosforu v půdě, případně kde se intenzivně hnojí, s vhodnými podmínkami pro zvýšený transport převážně formou erozního smyvu. Proto není účelné aplikovat opatření na rozsáhlá území, ale spíše odhalit tyto rizikové lokality a opatření aplikovat právě na ně. Cílem příspěvku je představit přístup k hodnocení náchylnosti jednotlivých zemědělských ploch ke ztrátám fosforu do povrchových vod stanovením tzv. fosforového indexu, který byl vyvinut v USA a běžně se používá i v Evropě.

  • Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí (část II. - Řešení odtoku v povodí a stavebně-technický stav stokové sítě) (Stránský, D.; Havlík, V.; Kabelková, I.; Metelka, T:; Sýkora, P.; Dolejš, M.; Haloun, R.; Mucha A.; Pryl, K.)

Klíčová slova: Generel odvodnění - řešení odtoku v povodí - stavebně-technický stav stokové sítě - klíčové ukazatele

Druhá část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí se soustředí na první dvě základní vodohospodářské úlohy. Těmi jsou řešení povrchového odtoku v povodí a stavebně-technický stav stokové sítě. Úlohy jsou specifikovány a jsou u nich uvedeny relevantní klíčové ukazatele a jejich cílové hodnoty. Ty jsou určeny buď na základě platné legislativy ČR a pak jsou uváděny jako závazné, anebo na základě současného stavu vědomostí a pak jsou uváděny jako doporučené. Úlohy jsou též doplněny o způsob stanovení hodnot klíčových ukazatelů.

  • Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování Přímého odtoku z malého povodí (Janeček, M.; Kovář, P.)

Klíčová slova: Hydrologie malých povodí - metoda určování přímého odtoku - CN-křivky - závislost CN na srážkových úhrnech

Metoda čísel odtokových křivek - CN (Curve Number), odvozená SCS USDA (Soil Conservation Service, US Department of Agriculture), slouží k určování přímých odtoků z přívalových dešťů v malých nepozorovaných povodích. Je založena na převodu výšky přívalové srážky na přímý odtok na základě tzv. čísel odtokových křivek (CN), charakterizujících hydrologické vlastnosti půd, jejich využití a obhospodařování, vlastnosti povrchu a předchozí vlhkostní podmínky. Zpětný výpočet čísel odtokových křivek (CN) ukazuje na jejich úzkou souvislost s příčinnými srážkovými úhrny. Pokračující úspěšnost metody CN je vyjádřena nejen jejím praktickým využíváním v projekční praxi i v našich podmínkách, ale i zařazením této metody do nového modelu HydroCAD, vyvinutého americkou službou ochrany přírodních zdrojů (US NRCS - US National Resources Conservation Service).

  • Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí (Kulhavý, Z.; Tlapáková, L.; Čmelík, M.; Doležal, F.)

Klíčová slova: drenážní odvodnění - drenážní odtok - odtok z povodí - oblasti oběhu podzemní vody

Drenážní odvodnění významným způsobem mění režim odtoku malých povodí Českomoravské vrchoviny. Příspěvek se zabývá zvláštnostmi režimu odtoku drenážních vod v infiltrační oblasti, v oblasti tranzitu a v oblasti výtoku povodí drobných vodních toků a poukazuje na potenciál regulace drenážního odtoku z hlediska zájmů vodního hospodářství. V povodích Dolského a Kotelského potoka (4,78 a 3,22 km2) jsou retrospektivně stanoveny objemy odtoku monitorovaných vod. Jsou vyhodnocena expediční měření podélných profilů průtoku ve vodotečích a je odhadnut podíl drenážních vod na celkovém odtoku z povodí.
Ve vodných obdobích odvodnění urychluje odtok vody a zvyšuje jeho intenzitu, podíl drenážních vod na celkovém odtoku je však nižší. Za běžných odtokových situací a v období sucha vyrovnává odvodnění odtokový režim vodoteče, odvádění vody z povodí však může být z hlediska vodního hospodářství i zemědělství hodnoceno jako nadbytečné. Podíl drenážních vod na celkovém odtoku se zvyšuje a v období sucha mohou být při vysoké plošné intenzitě odvodnění vody ve vodoteči převážně jen vodami drenážními. Je proto žádoucí tento drenážní odtok v maximální míře regulovat či zcela eliminovat.

  • Perspektíva využitia nánosov z nádrží vodných diel v povodí Hnilca pre poľnohospodárstvo a hodnotenie ich rizika pre životné prostredie environment (Brehuv, J.; Šestinová, O.; Špaldon, T.; Hančuľák, J.)

Kľúčové slova: nádrž vodného diela - nánosy - kontaminácia - ťažké kovy

Príspevok informuje o kontaminácii nánosov (dnových sedimentov) nádrží vodných diel (VD) v povodí rieky Hnilec vybranými prvkami (ťažké kovy) na základe výsledkov chemických analýz vzoriek odobratých v rokoch 1994 - 2008. Získané výsledky o obsahu ťažkých kovov vo vzorkách nánosov a ich porovnanie s dnes platnými normami dokazujú, že nánosy z Hnileckého ramena nádrže VD "Ružín I" a nádrže VD Palcmanská Maša nesplňujú limity pre životné prostredie a pôdy. Podľa Zákona č.188/2003 Z. z. sú však vhodné na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy bez úprav. V odberoch a analýzach vzoriek nánosov je potrebné pokračovať.

  • Plošné zdroje fosforu v povodí VN Orlík a její eutrofizace (Fiala, D.; Rosendorf, P.)

Klíčová slova: fosfor - eutrofizace - Orlík - plošné zdroje znečištění - orná půda - experimentální povodí

Vodní nádrž Orlík je silně postižena eutrofizací, která se v letních měsících primárně projevuje pravidelným masovým rozvojem sinic. Hlavní limitující živinou fytoplanktonu je fosfor (P). Pro efektivitu chystaných nápravných opatření je klíčové správně určit podíl bodových a plošných zdrojů P na celkovém zatížení nádrže. Odhadujeme, že mimoerozní odnos P z orné půdy činí asi 10 % celkového ročního vnosu do VN Orlík a v současnosti není pro její eutrofizaci rozhodující. Článkem přispíváme k určení velikosti a dopadu emisí fosforu z plošných zdrojů znečištění a tím ke snížení nejistoty v celkové bilanci P.

  • Modelovanie a optimalizácia procesu odstraňovania dusíka na ČOV DUSLO a.s. Šaľa (Andrášiová, A.; Buday, M.; Németh, P.)

Kľúčové slová: biologické čistenie odpadových vôd - regenerácia aktivovaného kalu - nitrifikácia - denitrifikácia

Boli skúmané možnosti minimalizácie zvyškového znečistenia odpadových vôd Duslo a.s. Šaľa. S cieľom dosiahnutia relevantných údajov boli postavené kontinuálne laboratórne modely o celkovom objeme reaktorov 51 litra. Modelovalo sa trojkalové usporiadanie so striedaním oxických a anoxických nádrží za použitia reálnych odpadových vôd Duslo a.s. Šaľa. Celková hydraulická zdržná doba odpadovej vody bola 52 hodín. Ako externý denitrifikačný substrát bola používaná glycerínová frakcia z výroby biodieselového paliva. Počas 55 dňového kontinuálneho prevádzkovania modelov kvalita vyčistenej vody vo vybraných ukazovateľoch bola nasledovná: CHSKCr 260 až 400 mg.l-1 (účinnosť 66 až 77 %), BSK5 max. 10 mg.l-1 (účinnosť min. 96,7 %), NH4-N max. 7 mg.l-1 (účinnosť min. 93,6 %), NO2-N max. 0,1 mg.l-1 (účinnosť min. 99,6 %) a NO3-N max. 1 mg.l-1 (účinnosť min. 98,3 %). Vysoké hodnoty CHSKCr sú zapríčinené vysokou koncentráciou nerozpustených látok vo vyčistenej vode (až 100 mg.l-1).

  • Pokročilé zásobování vodou a čištění odpadních vod: cesta k bezpečnější společnosti a prostředí (P. Hlavínek, R. Pešoutová)

Klíčová slova: pokročilé zásobování vodou - pokročilé odvádění odpadních vod

Ve dnech 19. - 22. května se v ukrajinském Lvově pod sponzorstvím NATO Science for Peace and Security Programme a pod záštitou firmy AQUA PROCON s.r.o. (Brno, Česká republika), Národní univerzity Yuriy Fedkovyce v Chernivtsi (Ukrajina), Slovenskou technickou univerzitou (Bratislava, Slovensko) a National Water Institute (Ontario, Kanada) konal NATO Advanced Research workshop (dále NATO ARW) "Advanced water supply and wastewater treatment: a road to safer society and environment".
Semináře NATO ARW mají za cíl zvýšit povědomí o pokrokových metodách v sektoru zásobování pitnou vodou a odváděním odpadních vod. Cílem programu je sdružit odborníky ze zemí NATO a partnerských zemí NATO a zaměřit komunikaci na problémy a aktuální témata v tomto sektoru. Tento seminář byl zaměřen na aplikaci poznatků o nových metodách čištění odpadních vod, racionálního vodního hospodářství s ohledem na udržitelný rozvoj životního prostředí a lidské společnosti. Probíraná témata se týkala problematiky zajištění dodávek pitné vody a ochrany těchto zdrojů, výzev spojených s opětovným využitím čištěným vod a recyklací vody, městským odvodněním a kontrolou přenosu různých chemikálií vodním cyklem.

www.vodnihospodarstvi.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist