Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Víte, co je to elektrosmog?

17.01.2008  |  767× přečteno      vytisknout článek

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí.

Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Obecně je rozdělujeme na stejnosměrná a střídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz - např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 300 GHz - např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny...). U nízkofrekvenčních lze samostatně měřit elektrickou a magnetickou složku (jednotkami jsou volty na metr=V/m, mikrotesla=µT; u VF záření pak mW/cm2).
Je nesporné, že tato pole mají účinek na člověka, jako ostatně na každé vodivé těleso. Tuto skutečnost nelze popřít, neboť vychází z fyzikálních zákonů. Nejednotné jsou dosud názory na to, zda mají tyto účinky až škodlivé následky na zdraví člověka. Extrémní odpůrci teorií o škodlivosti (byť nepatrné) se prozatím mohou ohánět relativním nedostatkem »vědeckých« studií a existencí určitých bezpečnostních norem, které jsou však vždy odrazem stávajícího poznání a často mohou zaostávat za skutečností (i dosud nepoznanou), takže jsou třeba nastaveny příliš »měkce«.
V posledních desetiletích se čím dál více obklopujeme značným počtem elektrických a elektronických přístrojů, usnadňujících nám zdánlivě život, ale vytvářejících kumulovaná umělá elektromagnetická pole. Neustále se zvyšují frekvence pro přenos informací, vlny pronikají i silnými zdmi a materiály. Na druhé straně se zmenšuje přirozené stejnosměrné pole země, které potřebují živé organismy k životu.
Zdravotní účinek těchto polí a záření na lidský organismus je mimo jiné závislý na typu záření, jeho frekvenci, intenzitě (ta klesá se vzdáleností od zdroje) a době působení, jakož i na vnímavosti konkrétního člověka (obecně jsou k těmto veličinám vnímavější děti, staré a nemocné osoby, existují i tzv. elektrosenzibilní jedinci se zvýšenou citlivostí vůči elmag. polím).
Podle některých výzkumů spočívá účinek elektrosmogu v tom, že negativně ovlivňuje vlastnosti a funkce biomolekul, propustnost buněčných membrán. Tím dochází ke změnám metabolismu a toku iontů některých látek v organismu, např. vápníku (a s velkou pravděpodobností i dalších minerálů, cholesterolu, tuků, hormonů ...). Tyto ionty Ca hrají např. roli v řízení elektrických impulzů (mimochodem oproti umělým proudům velmi slabým) na membránách nervových buněk a při tvorbě anorganické kostní hmoty. Změny metabolismu látek jsou pak příčinou nejrůznějších poruch - oslabení nervového systému (projevy - neklid, nervozita, bolesti hlavy, tlukot srdce, únava, deprese) a imunity. Z nejdůležitějších účinků bylo zjištěno, že elektropole ovlivňuje produkci hormonu melatoninu (ovlivňuje ho také množství světla, tedy elmag. záření svého druhu), který reguluje v těle fáze spánku a bdění a vnímání času. Při jeho snížené produkci nedochází k patřičné regeneraci organismu, což má opět za následek oslabení imunity, pocity únavy atd. Melatonin je také silný antioxidant a zpomaluje mimo jiné růst určitých nádorů. Je pravděpodobné, že jeho produkce souvisí i se sekrecí jiných hormonů v těle. Ve Velké Británii byl také poměrně nedávno přiznána souvislost mezi vysokým napětím a dětskou leukemií. Poměrně hodně jsou otázky kolem elektrosmogu diskutovány v německy mluvících zemích.
Je příznačné, že u nás nejsou výše uvedené skutečnosti zatím obecně příliš známy. Občas se zvedne pomenší diskuze kolem mobilů nebo počítačových monitorů, ale málokdo si uvědomuje, že elektrické přístroje a vedení nás obklopují zejména v našich domácnostech, tedy tam, kde by měl člověk hlavně regenerovat. Z toho, co bylo uvedeno výše v souvislosti s melatoninem vyplývá, že zejména ve spánku, kdy tělo mnoho hodin spočívá na jednom místě a obnovuje důležité životní funkce, je třeba jej uchránit před těmito rušivými vlivy. Málokdo ví, že obyčejná lampička na nočním stolku může vyzařovat ve vzdálenosti 0,5 m podle zapojení elektrické pole 500 - 1500 V/m (byť o relativně nízké frekvenci), podobně tak zásuvky samotné (»nejlépe« umístěna u hlavy) nebo jejich vedení ve zdi (mylná je domněnka, že vedení vyzařuje jen, když je v provozu nějaký spotřebič).
Samostatnou kapitolu pak samozřejmě představují tzv. geopatogenní zóny (GPZ), jejichž existence není doposud »oficielně« uznána.
Vzrůstající zatížení životního prostředí nejrůznějšími škodlivinami a ničím neomezovaný technický pokrok, nás nutí klást stále větší důraz na ekologické aspekty našeho bytí. Kumulovanost a různorodost škodlivých vlivů nejenže snižuje odolnost organismu člověka, ale koneckonců i znesnadňuje při jejich zkoumání objevení příčiny obtíží konkrétního jedince nebo skupiny lidí. Z toho vyplývá tedy zejména nutnost co nejvíce eliminovat množství rizikových faktorů, které by mohly být v průběhu svého časového působení pravděpodobným zdrojem škodlivých účinků. Elektrosmog rozhodně jedním z těchto faktorů je.

Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:

- zejména během spánku, kdy tělo mnoho hodin pobývá na jednom místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, rádio, PC, ...) - vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by«
- nemějte u postelí stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek. Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).
- je-li to možné, dejte postel dále (alespoň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení
- mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy...), děti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec. Pamatujte, že vysokofrekvenční záření z mobilních sítí bývá ve městech zpravidla mnohonásobně silnější u oken (zejména uličních) a jim přiléhajících rozích místnosti 
- zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT...), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.
- používáte-li mikrovlnnou troubu (což nelze doporučit ani z dietetických důvodů), nespěte v okruhu 5 m (na všechny strany)
- nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové)
- při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,....)
- nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod.
- pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření
- výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice) a nemocných jedinců


zdroj: www.elsmog.cz

Pozn. redakce:
O přeměření elektromagnetického záření je možné obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou stanici. Přeměření provádí taky Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Tato služba je placena, stojí od 3 000 Kč..
Odkazy na hyg. stanice najdete na http://www.enviweb.cz/?env=obecne_odkazy___hygien&l


Související články


Poslední diskuse k článku - 13 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Hlavním negativním vlivem elektrosmogu je poškozené biopole
Tato problematika je velmi složitá, tak jen stručně. Od roku 1995 existuje medicínský termín "biofield". Lze dohledat ve zdrojích, např. NIH, NCCIH USA aj. Toto biopole je nově detekované nesmírně slabé elektromagnetické pole v okolí všech živých organismů, které slouží jako informační systém. Biopole narušené elektrosmogem přestává plnit svojí funkci, což má negativní účinek na životní procesy, zejména autopoiézu a homeodynamiku. Byla vyslovena hypotéza, že poškozené biopole stojí za mnohými obtížně diagnostikovatelnými civilizačními nemocemi. Jako ochrana biopole jsou již léta po celém světě úspěšně používány produkty řady Q-Link, tedy multifrekvenční mikrokrostalické biorezonátory, které fungují na principu technologie souladných rezonancí. Bylo to zkoumáno na Stanfordu, IONS aj.

Více info na http://www.q-link.eu

Nebo článek tady: http://www.bombastus.cz/muze-za-unavu-a-nemoci-poskozena-aura-aneb-samani-v-laboratorich/

A tady: http://www.bombastus.cz/prirodni-medicina-doplnky-stravy-zdravotni-pomucky/q-link-biorezonatory/
vloženo: 09.04.2016 11:39     vložil: Jakub Anděl Reagovat 
Re: Víte, co je to elektrosmog?
Dobrý den, asi 30 m přímo před mojím oknem mi postavili několik tel.vysílačů.....od té doby mě i mému synovi začalo pískat v uších, bolesti hlavy a poruchy spánku.Už dva roky jsem obcházela se synem pro tyto příznaky spoustu lékařů...neurologie,oční, ortopedie....až před 14. dni jsem díky své kamarádce pochopila, že to může být od těch stanic? Můžete , prosím,někdo poradit jak se chránit a kde získat kvalitní firmu na měření elektrosmogu v Praze ?? Co dělat? Mám o syna strach??Děkuji.
vloženo: 30.11.2012 09:14     vložil: Svobodová Reagovat 
Re: Re: Víte, co je to elektrosmog?
Drahá kolegyně,
tak jako zaprve mi není sympatické, že se neumíte podepsat jménem, ale OK.
Podruhé odkazuji na VTM, roč. 1966, č.11, str.368-9. Mam ho v archivu na požádání zašlu.
Kniha "Živé hodiny" edice Kolumbus, řeší něco podobného.
S pozdravem
tomek.durr@seznam.cz
vloženo: 25.03.2010 09:27     vložil: tomek.durr Reagovat 
Re: Víte, co je to elektrosmog?
dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Potřebovala bych do své práce přehled provedených výzkumů - účinků elektromagnetického pole na člověka. Nemáte někdo nějaké tipy jaké studie byly provedeny? Moc děkuju
vloženo: 15.03.2010 14:49     vložil: Matsuo Reagovat 
Re: www.geoplasma.websnadno.cz
Tak snad ted je to trefa.
Ta ručička FAKT lítá v záporném kvadrantu a ukazuje záporný napětí.

S přáním všeho nej do Nového roku

tomek.durr@seznam.cz
vloženo: 05.01.2010 08:09     vložil: tomek.durr Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist