Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Ochrana ovzduší - účastenství v řízení - 2. díl

06.08.2010  |  zdroj: Moderní obec  |  251× přečteno      vytisknout článek

vzduchPodle ust. § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska a povolení k řízením podle zvláštního právního předpisu4), která obsahují podmínky ochrany ovzduší.

Jsou jimi také povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a povolení k jejich změnám /viz písm. c)/.

ROZBOR PROBLÉMU

Podle ustálené judikatury správních soudů je ust. § 17 v postavení speciálního právního předpisu k právní úpravě podmínek pro vydání stavebního povolení podle příslušných ustanovení stavebního zákona a jeho účelem je vedle ochrany dalších důležitých zájmů především ochrana životního prostředí (srovnej například rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 16/2006-54, dostupný z ASPI pod č. JUD38441CZ).

Předpisy, které chrání jednotlivé zvláštní zájmy, zvláště zájmy veřejné, obsahují ustanovení, jež upřesňují, jaká povolení, závazná stanoviska, posudky nebo vyjádření jsou v daném řízení zapotřebí, případně zda je ze strany orgánu, který hájí příslušné zvláštní zájmy, k vydání rozhodnutí jeho souhlas vůbec nutný.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve vztahu k příslušným ustanovením stavebního zákona, týkajícím se podmínek pro vydání stavebního povolení, je chráněným zájmem mimo jiné také ochrana životního prostředí, a podle zvláštního zákona - zákona o ochraně ovzduší - je to v posuzovaném případě ochrana kvality ovzduší, přesněji řečeno ochrana před vnášením a vypouštěním znečišťujících látek do ovzduší. Souhlasy a povolení podle ust. § 17 zákona o ochraně ovzduší tedy slouží jako prevence a omezování znečišťování této složky životního prostředí.

Na posouzení otázky, zda žalobce je účastníkem řízení o vydání povolení ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší, protože v tomto řízení mohou být založena, zrušena, změněna či závazně určena jeho práva, právem chráněné zájmy či povinnosti, lze aplikovat ust. § 27 a § 28 správního řádu, neboť tuto aplikaci výslovně vylučuje ust. § 53 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší pouze ve vztahu k řízení o vydání stanovisek podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

Správní řád rozděluje účastníky řízení do několika kategorií a přiznává jim rozdílné procesní postavení v celém správním řízení. Účastník řízení s nejširším okruhem procesních práv je podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu označován jako žadatel. Jde o účastníka, na základě jehož žádosti bylo zahájeno správní řízení. V intencích zákona o ochraně ovzduší je v popisovaném případě tímto účastníkem žadatel o vydání povolení ke stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší žalobci procesní postavení účastníka předmětného řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu výslovně nepřiznává. Z tohoto důvodu je třeba posoudit otázku práva žalobce účastnit se uvedeného správního řízení z hlediska ust. § 27 odst. 2 správního řádu a zkoumat, zda žalobce může být rozhodnutím přímo dotčen ve svých právech nebo povinnostech.5)

Povolení podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší vydává příslušný orgán ochrany ovzduší k řízením podle zvláštního právního předpisu, jímž je stavební zákon.6)

Z dikce tohoto ustanovení proto vyplývá, že řízení o vydání povolení příslušným správním orgánem ochrany ovzduší je v tomto případě správním řízením předběžné povahy, v němž nedochází fakticky k zásahům do práv, právem chráněných zájmů a povinností vlastníků nemovitostí, nacházejících se v sousedství či bezprostřední blízkosti nemovitosti, na níž žadatel o vydání povolení zamýšlí stacionární zdroj znečišťování ovzduší umístit. V rámci tohoto předběžného řízení správní orgán ochrany ovzduší formuluje podmínky povolení pro ochranu okolního vnějšího ovzduší v blízkosti zdroje. Je na stavebním úřadu, aby je zahrnul do pokladů pro rozhodování podle stavebního zákona.

Z uvedeného vyplývá, že samotným vydáním povolení žadateli orgánem ochrany ovzduší nebyly a ani nemohly být práva, právem chráněné zájmy a povinnosti žalobce zasaženy. Žalobce totiž může účinně hájit svá práva z titulu vlastnictví sousední nemovitosti v řízení o povolení stavby před stavebním úřadem, kde má možnost uplatnit všechny argumenty, týkající se podkladového rozhodnutí, vydaného orgánem ochrany ovzduší.

Mám tak zato, že se lze ztotožnit se závěry Městského soudu v Praze: Žalobci nebylo napadeným rozhodnutím v rozporu se zákonem znemožněno zúčastnit se řízení o vydání povolení ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší.

Postup správních orgánů i soudu v dané věci odpovídal dikci i účelu výše citovaných ustanovení. Právo žalobce účinně hájit jeho práva a oprávněné zájmy je zachováno a žalobce jej může uplatňovat v samotném řízení o povolení stavby vedeném podle stavebního zákona u příslušného stavebního úřadu.

SHRNUTÍ

Právní režim stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (zařízení spalovacího, anebo jiného technologického procesu, skládek paliv, kamenolomů atd.) upravuje zákon o ochraně ovzduší.

Podle této právní úpravy není možné bez souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany životního prostředí (krajského úřadu) vydat územní rozhodnutí (rozhodnutí o povolení stavby) týkající se zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování.

Orgán ochrany ovzduší ve svém povolení stanoví taktéž podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro orgány rozhodující v územním a stavebním řízení závazné. Povolení se vydává podle obecných předpisů o správním řízení.7)

Z dikce ustanovení § 17 zákona o ochraně ovzduší vyplývá, že řízení o vydání povolení příslušným správním orgánem ochrany ovzduší je správním řízením předběžné povahy. Nedochází v něm fakticky k zásahům do práv, právem chráněných zájmů a povinností vlastníků nemovitostí, nacházejících se v sousedství či bezprostřední blízkosti nemovitosti, na níž žadatel o vydání povolení zamýšlí stacionární zdroj znečišťování ovzduší umístit.

V rámci tohoto předběžného řízení správní orgán ochrany ovzduší formuluje podmínky povolení pro ochranu okolního vnějšího ovzduší v blízkosti zdroje a je na stavebním úřadu, aby uvedené podmínky zahrnul do pokladů pro rozhodování podle stavebního zákona.

Samotným vydáním povolení žadateli orgánem ochrany ovzduší nemohou být zasaženy práva, právem chráněné zájmy a povinnosti vlastníka sousední nemovitosti. Ten může účinně hájit svá práva z titulu vlastnictví sousední nemovitosti v řízení o povolení stavby před stavebním úřadem, kde může uplatnit všechny argumenty, týkající se podkladového rozhodnutí vydaného orgánem ochrany ovzduší.


Poznámky

4) Mezi takové zvláštní právní předpisy patří i zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Srov. Hendrych D. a kol. Správní právo - obecná část, 6. vydání, C.H.Beck, Praha: 2006, str. 363: Vymezení účastníků řízení je jednou z nejsložitějších otázek, které zákon řeší. Správní rozhodování se v mnoha případech dotýká mnoha individuálních a skupinových zájmů a jde o to stanovit okruh osob, které se na rozhodování podílejí, aby bylo zajištěno odpovídající postavení těch, kteří budou pociťovat jeho důsledky, ale současně aby řízení proběhlo rychle a hospodárně.

6) Srov. Skulova S. a kol. Správní právo procesní, Aleš Čeněk, Plzeň: 2008, str. 357: Z právního hlediska jsou přitom v jistém smyslu nejvýznamnější, či nejzajímavější, a poměrně frekventované, ty tzv. jiné správní úkony či akty, resp. >>nonrozhodnutí<<, které vystupují jako podkladové či podmiňující akty a nemohou obstát samy o sobě. Jejich poslání spočívá v tom, že obvykle řeší určitou speciální (zpravidla dílčí) veřejnoprávní otázku, často ochranu určitého veřejného zájmu, ve vztahu k jinak meritorně posuzované věci, na jejímž >>řešení<< taková meritorní věc závisí.

7) Srov. Handrlica J. Závazné stanovisko a rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem, Právní fórum č. 10/2006, str. 366


PETR POSPÍŠIL
právník Krajský úřad Moravskoslezského kraje


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist