Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Bioprodukty si budují svou pozici na mezinárodním trhu

11.02.2007  |  128× přečteno      vytisknout článek

Vůně „Dolce Vita“ obohacená o nádech středomořské kuchyně prostupuje haly veletrhu BioFach 2007 a podněcuje chutě

světovou nabídku bioproduktů tu předkládá kolem 2 100 vystavovatelů. Dvě třetiny z nich přicestovaly ze zahraničí, protože v době od 15. do 18. února 2007 se ve veletržním centru v Norimberku opět setkávají zástupci mezinárodního světa ekologické produkce. Jako země roku tentokrát přitahuje pohledy Itálie, která zde hodlá přesvědčit očekávaných 37 000 návštěvníků o kvalitě a rozmanitosti italských delikates v kvalitě bio.
Novinka 2007: hlavní světový veletrh pro bioprodukty má pěkného syna. Vivaness je nový odborný veletrh pro přírodní kosmetiku a wellness, který se s více než 200 vystavovatelů vysoce kvalitní přírodní kosmetiky a produktů péče o tělo poprvé představí jako samostatný veletrh s výrazně větší a rozšířenou nabídkou. BioFach a Vivaness se budou od nynějška konat v Norimberku vždy společně.
Prodej biopotravin ve specializovaných bioprodejnách a konvenčních obchodních řetězcích se vyvíjejí různou rychlostí. K zemím s prudkým vývojem patří v současné době USA, Německo, Velká Británie a Švédsko. V těchto zemích se v následujících pěti letech počítá se zdvojnásobením obratu s biopotravinami. Jsou tedy dnes hnacím motorem mezinárodní soutěže o nejlepší koncepty a nejdůležitější dovozní trhy. Tím podporují ekologické pěstování plodin a jejich zpracování v mnoha zemích orientovaných na export. Ekologické zemědělství si postupně získává prostor v celé Evropě.
Například Španělsko: s nárůstem 10 % na 808 000 ha ekologicky obhospodařovaných ploch a 8 % na více než 2 000 zpracovatelů v roce 2005 patří Španělsko v EU k průkopníkům.

Německo: chuť na bioprodukty stále trvá
Obrat celého oboru již po tři roky stoupá v oblasti dvoumístných čísel. Němci si v roce 2005 pochutnali na bioproduktech v hodnotě 3,9 mld. EUR (prof. Ulrich Hamm, Universita Kassel). Pro rok 2006 se počítá s dalším nárůstem nejméně 10 %. K rozvoji trhu přispěje zejména 40 až 60 biosupermarketů, které budou během roku otevřeny a budou nabízet sortiment biopotravin a dále pak aktivita prodejen s levným zbožím, tzv. diskontů. Spotřebitelé jsou si navíc stále více vědomi kvality, a to i "díky" neustále novým skandálům kolem potravin nebo genových manipulací s potravinami. Jenom v Berlíně je více než 30 biosupermarketů, což je více než v kterémkoli jiném německém městě. V roce 2005 tu bylo otevřeno 9 nových biomarketů o prodejní ploše větší než 200 m2.
Narůstající konkurence vede samozřejmě k výrazným změnám tržních podílů. Kdo neinvestuje, neaktualizuje a nerozšiřuje svoji nabídku, nemůže být úspěšný ani v tak dynamickém oboru, jako jsou biopotraviny. Vzhledem k lepší dosažitelnosti bioproduktů v biosupermarketech, konvenčních supermarketech a diskontech, dostávají se zemědělci praktikující přímý prodej, ale i menší prodejny s biopotravinami do problematické situace. Zatímco obchodní řetězce zvýšily v roce 2005 svůj tržní podíl na 41 % ( 4 %), poklesl přímý prodej producentů na 14 % (-2 %). Pokles na 6 % (-2 %) zaznamenaly i prodejny zdravé výživy a dietních potravin. Přes stoupající čísla obratu poklesl podíl specializovaných bioprodejen na 25 % (-1 %). Podobně se se ztrátou ve výši 1 % (pokles na 6 %) museli vyrovnat i řezníci a pekaři, kteří prodávají bioprodukty. Vítězem byly tentokrát kromě supermarketů i prodejny s drogistickým zbožím, dodavatelské služby a zpracovatelské firmy, které zaznamenaly nárůst na 8 % ( 1 %) (prof. Hamm). Podíl biopotravin na celkovém obratu obchodu s potravinami se má podle výsledků studie Společnosti auditorů a poradců KPMG a EHI Retail Institute Kolín z dnešních 3 % do roku 2010 zdvojnásobit.
Podle odhadu dnes trh s biopotravinami v Německu zajišťuje práci ve výrobě, obchodu a službách asi pro 160 000 osob.
Spolkový ústav pro zemědělství a výživu (BLE) registroval koncem roku 2005 v Německu 22 032 certifikovaných výrobců, producentů a zpracovatelů biopotravin. K tomu je nutné připočítat výrobce nepotravinářského zboží, mj. přírodní kosmetiky, ekologických pracích a čisticích přípravků, přírodních textilií a dále dodavatele, poskytovatele služeb, svazy atd., které statistika nezachytila.

Obor bio překonal v Dánsku stagnaci
Dánský obor bioproduktů se po pěti letech stagnace opět vydal na cestu za úspěchem. Podle vládních údajů vzrostl obrat oboru v roce 2005 o 12 %. U velkých maloobchodních řetězců, které společně dosahují asi 80 % celkového dánského obratu bioproduktů, byl zatím nárůst mírný. Na jejich čele zůstává i nadále řetězec Irma, který patří společnosti Coop. Zde se podíl bioproduktů na obratu zvýšil z 11 na 13 %. V sektoru specializovaných prodejen otevřel řetězec Gaardbutikken provozovaný zemědělci v roce 2006 svou čtvrtou filiálku.

25 procent bio ve švédských jídelnách
Švédská vláda by chtěla podíl certifikovaného ekologického zemědělství zvýšit v roce 2010 na 20 %. Již koncem roku 2005 bylo dosaženo 19 % ekologických ploch, avšak pouze 7 % ekologických zemědělských ploch je certifikováno. Proto vláda i nadále podporuje certifikaci. Čtvrtina všech kantýn ve veřejných zařízeních by měla do roku 2010 nabízet chutné biopokrmy. Experti na záležitosti trhu odhadují, že dokáže-li veřejný sektor do roku 2010 zvýšit své nákupy biopotravin na 25 %, povede to ve Švédsku ke zdvojnásobení tržního objemu bioproduktů z původních 434 mil. EUR v roce 2005.

Velký zájem řetězců supermarketů ve Velké Británii
Zatímco britský trh s potravinami si v roce 2005 mohl přičíst k dobru pouhá 3 % nárůstu, poskočil trh s bioprodukty o úctyhodných 30 %, třikrát více než v předchozím roce. Celkový obrat dosáhl 1,6 mld. GBP (2,3 mld. EUR). Dva ze tří spotřebitelů ve Velké Británii si vědomě vybírají biopotraviny. Dokonce i více než polovina lidí s nízkými příjmy kupuje potraviny v kvalitě bio. Soil Association počítá do konce desetiletí ve Velké Británii s obratem 3 mld. EUR. Vedoucí postavení v prodeji biopotravin mají koncerny supermarketů Sainsbury's, které nabízejí 1 000 bioproduktů a vlastní značku biopotravin „SO organic“ a prodejny Waitrose s 1 500 bioprodukty včetně hotových jídel. Sainsbury's si udržuje na britském trhu biopotravin podíl ve výši 30 %. Waitrose je s 18 % v roce 2005 na vzestupu. I řetězec supermarketů Asda, který patří americké společnosti Wal-Mart, signalizuje svůj rostoucí zájem o bioprodukty.

Rychlý nárůst ekologických ploch ve středovýchodní a východní Evropě
Rychlý nárůst ekologicky obhospodařovaných ploch ve středovýchodní a východní Evropě nabízí na jedné straně zajímavý vývozní potenciál, na druhé straně výrazně zlepší možnosti prodeje ve vlastních zemích. Německo-polská konzultační společnost Sixty Two odhaduje obrat v oblasti biopotravin v Polsku na 50 mil. EUR. V roce 2005 se počet ekologických firem dvojnásobil na 7 183 a ekologická plocha na 167 740 ha. Zpracování a prodej ekologických výrobků zatím poněkud pokulhává za rychle rostoucím počtem ekologických zemědělských provozů. Polské ministerstvo zemědělství proto podpoří spotřebu biopotravin informační kampaní ve výši 3,1 mil. EUR.
V roce 1993 bylo v Litvě ekologické produkci věnováno pouhých 148 ha. O dobrých deset let později, koncem roku 2005, to bylo již 70 389 ha. To odpovídá podílu bioprodukce 1,5 %. Litevská vláda podporuje ekologické pěstování surovin od roku 1997 formou přímých plateb. „Country Development Plan“ pro léta 2004 až 2006 počítá s podílem ekologické produkce na celkové zemědělské užitkové ploše ve výši 5 %. Akční plán ministerstva zemědělství v Lotyšsku vychází z podílu ekologických ploch 2,3 % do konce roku 2006. Odbyt bioproduktů na domácím trhu by se měl zvýšit na 2 %.

Stoupající poptávka po bioproduktech u spotřebitelů v Turecku
Od léta 2006 se v Istanbulu každou sobotu koná první týdenní trh bioproduktů v Turecku. Nabídka na přibližně 100 stáncích je plně stoprocentně „bio“ a zákazníci tu nakupují za ceny, které běžné ceny potravin přesahují sotva o 20 %. Provozovatelé se mohou pokaždé těšit z 2 500 až 3 000 návštěvníků. Mouku a obilí v kvalitě bio není zatím na tureckém trhu s biopotravinami možné koupit v dostatečném množství. Proto městská správa Istanbulu vypracovala projekt smluvního pěstování. Istanbulská pekárna IHE zatím peče zdravý chléb a sponzoruje další vzdělávání rolníků. Projekt byl uveden do života v roce 2005 v deseti tureckých městech pod názvem „Bio zemědělství – bio chléb“. Pro rok 2006 je naplánováno 14 000 t obilí od 1 300 ekologicky hospodařících rolníků. Dva obchodní řetězce s biopotravinami, Ecolife a City Farm budují v současné době síť poboček specializovaných prodejen s biopotravinami pro patnáctimilionovou metropoli.

USA: největší biotrh na světě pokračuje ve výrazném vzestupu
Díky vstupu velkých potravinářských řetězců jako Wal-Mart, Supervalue a Safeway na trh s bioprodukty očekává se v USA i v roce 2006 narůstající obrat tohoto sektoru. V roce 2005 činil obrat 13,8 mld. amerických dolarů (10,9 mld. EUR). Podíl biopotravin na celkovém americkém trhu s potravinami je s 2,5 % o něco nižší než v Německu.
Výrazný tržní podíl si se svými 47 % stále zachovávají specializované prodejny. To by se mohlo ovšem viditelně změnit po vstupu konvenčních řetězců na trh. V USA se ale ke specializovaným prodejnám počítají i supermarkety se zdravou výživou, jako je Whole Foods s prodejními plochami od 3 000 do 5 000 m2 a řetězec Wild Oats. 46 % obratu prochází podle údajů Organic Trade Association (OTA) konvenčními řetězci, kolem 7 % farmářskými trhy, přímým prodejem a zásilkovými službami.

Důsledné hospodaření slibuje dobré přírůstky obratu
Vysoké přírůstky v oblasti ekologických potravin jsou součástí diskuse o zachování udržitelného rozvoje, změně klimatu a genové technice. Týká se to i nepotravinářského sektoru. Existují tedy již i džíny v ekologické kvalitě. Britský řetězec supermarketů Tesco se zajímá stále více o přírodní textilie. Nové hodnocení zvyklostí spotřebitelů bude výhodou pro ty firmy, které dokáží včas změnit svou výrobu tak, aby při ní docházelo k co nejmenšímu narušení životního prostředí.
Zdroj: biofach.com
http://www.greenmarketing.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist