zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uhelným elektrárnám zvoní hrana, pokud do čtyř let neprojdou modernizací

29.08.2017
Energie
Solární energie
Nejpozději v srpnu 2021 od zveřejnění nových emisních stropů pro vypouštěné škodliviny, budou muset všechny velké uhelné zdroje předepsané limity splnit. Nebo budou muset mít schválenou výjimku. Přísnější limity pro emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, rtuti a poletavého prachu budou platit také pro zdroje provozované českými znečišťovateli.Nová pravidlaNové standardy jsou stanoveny jako nejlepší dostupné technologie (BAT - Best Available Techniques) v revidovaném dokumentu LCP BREF (Large Combustion Plants Best Available Techniques Reference Document), jehož zveřejnění dnes oznámila Evropská komise.Nová pravidla se týkají velkých spalovacích zařízení - LCP, tedy elektráren a tepláren o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. Kromě uhelných zdrojů se nová legislativa týká také elektráren spalujících biomasu, plyn, rašelinu či ropu. Novinka je součástí evropské legislativy, která si klade za cíl snížit dopad velkého průmyslu na životní prostředí. Stanovuje emisní limity na základě využívání nejlepších dostupných technologií, které jsou pro jednotlivé průmyslové oblasti podrobně popsány v technických dokumentech BREF (Best REFerence).Šance pro 20 000 životůDokumenty LCP BREF stanovují limity emisí vypouštěných do vzduchu pro oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), prach a poprvé také rtuť (Hg). Limity se týkají také znečištění vody kadmiem či rtutí. Znečištění ovzduší negativně ovlivňuje lidské zdraví v mnoha ohledech, včetně přispění k rozvoji závažných stavů, jako je chronická bronchitida, astma, srdeční onemocnění a mrtvice. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění ovzduší největším environmentálním zdravotním rizikem" a odhaduje, že je odpovědné za jedno z osmi všech úmrtí na celém světě. Analýzy ukazuji, že uplatněních nových přísnějších limitů u uhelných elektráren by v Evropské unii mohlo ročně zabránit 20 tisícům předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší.Pro české hnědouhelné elektrárny bude největší výzvou především snížení emisního stropu pro oxidy dusíku na maximálně 175 mg/Nm3. Ukazuje se, že ani retrofitované bloky některých českých elektráren - například v poslední době tolik diskutovaných Počerad - tuto hodnotu nesplňují.Nyní musí Česká republika navržené limity implementovat do národního právního rámce. Firmy si ve specifických případech mohou zažádat o výjimku, ale musejí dokázat, že by náklady na nové technologie byly neúměrné přínosům pro životní prostředí. Každá elektrárna pak musí projít komplexním povolovacím řízením, výjimky již nebude možné udělovat automaticky a plošně. Povolovacími orgány jsou v tomto případě krajské úřady. Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: Většina našich uhelných elektráren je zastaralá a velmi plýtvavá. Desítky miliard, které by vyžadovala jejich rekonstrukce, mohou energetické společnosti použít daleko lépe: na stavbu moderních a čistých obnovitelných zdrojů, které posílí energetickou bezpečnost. Bude tak více zakázek pro české strojírenské podniky a více pracovních míst. A budeme dýchat ještě čistší vzduch.Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl: Nové evropské limity na znečištění jsou mnohem měkčí než ty, jaké si stanovil největší znečišťovatel světa - Čína, přesto je naše uhelné elektrárny nesplňují ani náhodou. Kdo se bude snažit vyjednat si z nových pravidel výjimku, usvědčí sám sebe, že mu nejde o čistý vzduch a zdraví lidí, ale jen o vlastní profit. Ještě rozumnější možností než nákladná renovace je ovšem u mnoha zastaralých zdrojů jejich odstavení. Tak velkou flotilu uhelných elektráren, jakou máme, už dnes nepotřebujeme, a ani v budoucnu potřebovat nebudeme.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Dnes
Včera
17. července 2018
16. července 2018
13. července 2018
12. července 2018
Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí