zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravní expert: Snaha ERÚ o potrestání malých solárníků bez licence je nesmyslná. V čem se úředníci mýlí?

01.01.2018
Energie
Solární energie
Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden pro portál E15.cz prohlásil, že dodávky přebytků z malých fotovoltaických elektráren (FVE) je podnikatelskou aktivitou, která vyžaduje od provozovatele FVE licenci na výrobu energie. Podle vyjádřené mluvčího ERÚ porušení této povinnosti úřad může znamenat i postih takového provozovatele FVE bez licence.O nesmyslnosti aktuálního tažení proti malým solárníkům svědčí názor předního právního experta na OZE Mgr. Douchy i současná politika Evropské komise, která chce umožnit výrobu energie z malých FVE o výkonu do 50 kWp a také její obchodování (přes distribuční) síť mezi výrobci solární energie z řad domácnosti bez licence.Proti návrhům Evropské komiseSoučasný názor ERÚ na provozování malých FVE o výkonu do 10 kWp bez licence je zcela neopodstatněný, jelikož je v rozporu se stanoviskem Evropské komise. Na konci listopadu 2016 Komise vydala tzv.. Zimní energetický balíček (ZEB), který obsahuje nové změny v oblasti decentrální výroby energie a podpoře OZE. Součástí ZEB je mimo jení podpora malých decentrálních zdrojů energie o výkonu až do 50 kWp. To znamená, že v horizontu několika měsíců se u nás bude muset změnit Energetický zákon/Zákon o podporovaných zdrojích energie, který umožní výrobu solární energie bez licence pro domácnosti z FVE o výkonu až do 50 kWp.V rámci ZEB se také počítá s podporou pro skladování vyrobené solární energie v akumulátorech, jejichž provoz má být také bez licence. V neposlední řadě Komise doporučuje, aby státy EU podpořily možnost výměny/dodávek vyrobené a nespotřebované solární energie mezi tzv. Prosumery (tj. výrobci energie z OZE) při použití distribuční sítě.Současný výklad ERÚ o potrestání malých výrobců solární energie bez licence vše výše uvedené zcela ignoruje.Stanovisko předního advokátaPodle vyjádření Mgr. Pavla Douchy, který je předním odborníkem na právo v oblasti OZE, jsou současná tvrzení ERÚ ve věci nutnosti licence na výrobu solární energie z malých FVE jsou nepravdivá, dokonce až vyloženě nesmyslné. Níže předkládáme vyjádření Mgr. Douchy k dané problematice1. Dodej přebytků z malých elektráren není podnikatelskou aktivitouZaprvé, energetický zákon i zákon o daních z příjmů počítají s tím, že běžný občan může provozovat malou elektrárnu a dodávat vyprodukované energie do rozvodné soustavy, aniž by na tuto činnost potřeboval licenci. Energetický zákon stanoví, že elektřina se má spotřebovat v místě převážně, ale ne výhradně, tím pádem dodej přebytků předpokládá. V jeho důvodově zprávě dokonce stojí, že takovéto přebytky jsou tak malé, že nepotřebují administrativní dohled, jinak řečeno, že se obejdou bez licence ERÚ.Zákon o daních z příjmů pak v jednom svém ustanovení říká, že příjmy z dodávek přebytků elektřiny nepředstavují příjmy z podnikání, ale tzv. ostatní příjmy, mezi které se rovněž počítají například příjmy z prodeje drobných zemědělských přebytků. Pokud tedy prodáváte přebytky z malé fotovoltaické elektrárny, vůbec nemusíte být podnikatel - stejně jako člověk, který má hejno slepic nebo krávu a prodává sousedům vajíčka nebo mléko.2. Postup ERÚ je protiprávní, nesmyslný a zbytečnýZadruhé, hlásá-li ERÚ opak a činí-li opatření, která jsou v rozporu s těmito ustanoveními, jedná protiprávně. Navíc jde proti obchodníkům s elektřinou, kteří od výrobců bez licence elektřinu běžně odkupují, proti distribučním společnostem, jež malé elektrárny bez potíží připojují, i proti všem dalším subjektům, které se na energetickém trhu pohybují. Postupu ERÚ je mimoto zcela zbytečný, protože nemáme jediný důvod si myslet, že malé elektrárny někoho poškozují. Stávající model předpokládá, že za elektřinu, kterou do sítě dodávají malé elektrárny, nese veškerou odpovědnost obchodník, jenž tuto elektřinu kupuje. Obchodník si vyčíslí svoji odpovědnost v cenách elektřiny, které za přebytky platí, a tak není důvod malovýrobce jakkoli trestat. 3. ERÚ penalizuje zelenou energii a malovýrobceZatřetí, musíme si přiznat, že ERÚ se k obnovitelným zdrojům energie dlouhodobě nechová jako nezávislý regulátor, ale v řadě případů interpretuje zákon v jejich neprospěch. Představitelé ERÚ dále vycházejí z přesvědčení, že jakákoli aktivita v energetice musí být pod kontrolou tohoto orgánu, což neodpovídá duchu energetického zákona. Kde potom ERÚ bere argumenty pro penalizaci malovýrobců a stoupenců zelené energie? Analyzuje právní předpisy, které nespadají do jeho kompetence, například zákon o ochraně spotřebitele. Proti takovému jednání bychom se měli mít na pozoru.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Dnes
Včera
9. prosince 2018
08:00 Ve válce s přírodou [eurosolar.cz]
08:00 Uhlíková vlákna z řas [eurosolar.cz]
7. prosince 2018
6. prosince 2018
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí