zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MPO pořádá nový workshop: Agregátor a flexibilita

13.09.2018
Energie
Solární energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na svém webu oznámilo, že bude pořádat nový workshop na téma: Agregátor a flexibilita. Na workshopu budou prezentovány dosavadní výsledky prací provedených v rámci projektu NAP SG, opatření A12 Využití DECE, spotřeby vč. elektromobility pro řízení elektrizační soustavy (ES) ČR v prostředí chytrých sítí (SG), jehož cílem je navrhnout a postupně realizovat model zapojení decentrální výroby (DECE), řízení spotřeby (demand side response - DSR) vč. elektromobility do procesu řízení ES ČR. Hlavními tématy workshopu jsou agregace a flexibilita. Stejně jako celý projekt NAP SG vychází práce ze zadání Státní energetické koncepce.Kdy: 1. října 2018, 10-13 hodin Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239Klíčové milníky prací v rámci opatření A12 jsou:o zmapování zahraničních zkušeností vybraných zemío dílčí studie na téma agregátoro dílčí studie na téma potenciál flexibilityo model zapojení DECE, akumulace a spotřeby vč. elektromobility do řízení ES ČRo příprava pilotních projektů (12/2019)o realizace vyhodnocení pilotních projektů (12/2021)o ukončení řešení opatření A12 (12/2021)Provedené práce čerpají poznatky nejen z dílčích studií na téma agregátor a flexibilita, ale i z dalších studií projektu NAP SG relevantních pro danou problematiku, např. opatření A1/A24 týkající se akumulace, A25 elektromobility nebo A9/A13 týkající se integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR.Současný a očekávaný rozvoj ES ČR daný strategií EU v oblasti ochrany životního prostředí a snahou o snížení závislosti na dovozu primárních zdrojů energie přináší zásadní změny v požadavcích na způsob provozování elektrizační soustavy a v uspořádání trhu s elektřinou. Výroba elektřiny přestává být plně řízena poptávkou/spotřebou elektřiny, bude nutné se vypořádat s narůstajícím podílem výroby elektřiny z intermitentních OZE - větrných a fotovoltaických elektráren a nastupujících technologií akumulace (bateriové systémy) a elektromobility. Rozvoj přenosové a distribuční soustavy musí odpovídat očekávanému rozvoji ES ČR, jednou z oblastí tohoto rozvoje je zapojení DECE, akumulace, spotřeby vč. elektromobility do řízení ES ČR - NAP SG A12. Dalšími relevantními oblastmi rozvoje jsou zejména posilování sítí (výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících stanic a vedení, zavádění nových technologií, kabelizace) - NAP SG A9/A13, dispečerské řízení (sofistikovanější DŘS, ovládání a řízení širšího portfolia zdrojů a spotřeby)- NAP SG A8, sběr, zpracování a využívání hromadných dat - NAP SG A28, vyšší míra a efektivita využívání akumulace (PVE, baterie) - NAP SG A1/A24.Využití DECE, akumulace, spotřeby včetně elektromobility pro řízení ES ČR v prostředí SG se může v budoucnosti stát nezbytným opatřením pro zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy. Úspěšné zapojení DECE, OZE, akumulace, elektromobility a agregace do problematiky řízení ES bude vyžadovat splnění více požadavků zejména:o Úpravu legislativy - pravidel trhu zabezpečující rovný přístup ke všem účastníkům trhuo Využití podmínek připojení nových zdrojů podle nařízení EU 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro řízení ESo Využití akumulace, technická řešení, legislativní podmínkyo Využití agregace, technická řešení, legislativní podmínkyo Využití existující flexibility na straně výroby i spotřebyWorkshopu bude zaměřen na prezentaci dosavadního stavu prací opatření NAP SG A12 na téma Využití DECE, spotřeby vč. elektromobility pro řízení ES ČR v prostředí SG. Workshop úzce navazuje na workshop MPO z 20. 11. 2017 na téma Flexibilita.Cíl workshopu:Informovat zainteresované strany o pracích na opatření A12 NAP SG, týkajících se daného tématu.VystupujícíZástupci společností ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., EON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s. a zástupce akademické sféry. Přílohy ke stažení:o Přihláška na workshop [docx, 125 kB]

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Dnes
Včera
22. dubna 2019
10:00 Integrace elektromobility a sítí [eurosolar.cz]
19. dubna 2019
09:31 Flamanville - další zpoždění [eurosolar.cz]
09:31 Létání jako uhlí [eurosolar.cz]
18. dubna 2019
17. dubna 2019
Další články
Chystané akce
4
5. 2019
4.5.2019 - Exkurze
Děčínsko
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí