zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MPO pořádá nový workshop: Agregátor a flexibilita

13.09.2018
Energie
Solární energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na svém webu oznámilo, že bude pořádat nový workshop na téma: Agregátor a flexibilita. Na workshopu budou prezentovány dosavadní výsledky prací provedených v rámci projektu NAP SG, opatření A12 Využití DECE, spotřeby vč. elektromobility pro řízení elektrizační soustavy (ES) ČR v prostředí chytrých sítí (SG), jehož cílem je navrhnout a postupně realizovat model zapojení decentrální výroby (DECE), řízení spotřeby (demand side response - DSR) vč. elektromobility do procesu řízení ES ČR. Hlavními tématy workshopu jsou agregace a flexibilita. Stejně jako celý projekt NAP SG vychází práce ze zadání Státní energetické koncepce.Kdy: 1. října 2018, 10-13 hodin Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239Klíčové milníky prací v rámci opatření A12 jsou:o zmapování zahraničních zkušeností vybraných zemío dílčí studie na téma agregátoro dílčí studie na téma potenciál flexibilityo model zapojení DECE, akumulace a spotřeby vč. elektromobility do řízení ES ČRo příprava pilotních projektů (12/2019)o realizace vyhodnocení pilotních projektů (12/2021)o ukončení řešení opatření A12 (12/2021)Provedené práce čerpají poznatky nejen z dílčích studií na téma agregátor a flexibilita, ale i z dalších studií projektu NAP SG relevantních pro danou problematiku, např. opatření A1/A24 týkající se akumulace, A25 elektromobility nebo A9/A13 týkající se integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR.Současný a očekávaný rozvoj ES ČR daný strategií EU v oblasti ochrany životního prostředí a snahou o snížení závislosti na dovozu primárních zdrojů energie přináší zásadní změny v požadavcích na způsob provozování elektrizační soustavy a v uspořádání trhu s elektřinou. Výroba elektřiny přestává být plně řízena poptávkou/spotřebou elektřiny, bude nutné se vypořádat s narůstajícím podílem výroby elektřiny z intermitentních OZE - větrných a fotovoltaických elektráren a nastupujících technologií akumulace (bateriové systémy) a elektromobility. Rozvoj přenosové a distribuční soustavy musí odpovídat očekávanému rozvoji ES ČR, jednou z oblastí tohoto rozvoje je zapojení DECE, akumulace, spotřeby vč. elektromobility do řízení ES ČR - NAP SG A12. Dalšími relevantními oblastmi rozvoje jsou zejména posilování sítí (výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících stanic a vedení, zavádění nových technologií, kabelizace) - NAP SG A9/A13, dispečerské řízení (sofistikovanější DŘS, ovládání a řízení širšího portfolia zdrojů a spotřeby)- NAP SG A8, sběr, zpracování a využívání hromadných dat - NAP SG A28, vyšší míra a efektivita využívání akumulace (PVE, baterie) - NAP SG A1/A24.Využití DECE, akumulace, spotřeby včetně elektromobility pro řízení ES ČR v prostředí SG se může v budoucnosti stát nezbytným opatřením pro zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy. Úspěšné zapojení DECE, OZE, akumulace, elektromobility a agregace do problematiky řízení ES bude vyžadovat splnění více požadavků zejména:o Úpravu legislativy - pravidel trhu zabezpečující rovný přístup ke všem účastníkům trhuo Využití podmínek připojení nových zdrojů podle nařízení EU 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro řízení ESo Využití akumulace, technická řešení, legislativní podmínkyo Využití agregace, technická řešení, legislativní podmínkyo Využití existující flexibility na straně výroby i spotřebyWorkshopu bude zaměřen na prezentaci dosavadního stavu prací opatření NAP SG A12 na téma Využití DECE, spotřeby vč. elektromobility pro řízení ES ČR v prostředí SG. Workshop úzce navazuje na workshop MPO z 20. 11. 2017 na téma Flexibilita.Cíl workshopu:Informovat zainteresované strany o pracích na opatření A12 NAP SG, týkajících se daného tématu.VystupujícíZástupci společností ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., EON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s. a zástupce akademické sféry. Přílohy ke stažení:o Přihláška na workshop [docx, 125 kB]

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Dnes
Včera
22. ledna 2019
21. ledna 2019
19. ledna 2019
18. ledna 2019
Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí