zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vladimír Vlk (ERÚ): Kdy je modernizace opravou?

01.02.2019
Energie
Solární energie
Zatímco jazykozpytec by v popisu rozdílů mezi modernizací, rekonstrukcí, údržbou a opravou nezaváhal a jasno má i každý montér v obnovitelné energetice, pak takto položená otázka dlouho vyvolávala přinejmenším rozpaky státních úředníků.Termíny rekonstrukce, modernizace, či údržba a oprava ve vztahu k vybraným výrobnám elektřiny sice zavedl zákon o podporovaných zdrojích energie, nicméně zdánlivě jasná definice se v praxi ukázala jako nedostatečná. Opomíjela například situace, kdy se provozovatel zdroje obával vyměnit vadnou či poničenou součástku za jinou jednoduše jen proto, že stávající se už nevyrábí. Pokud instalováním modernějších částí zařízení o lepších parametrech při zachování instalovaného výkonu, hrozilo, že vynucená oprava bude považována za modernizaci a z pohledu zákona bude považována za nové uvedení výrobny do provozu, což by mohlo výrazně snížit vyplácenou podporu nebo by o nárok přišel docela.Jinými slovy, jestliže výměna nového panelu u fotovoltaického zdroje o lepších parametrech byla stanovena za modernizaci, pak se stávající zařízení považovalo za nově uvedené do provozu, a protože podpory po roce 2014 klesaly až k nule, přišel provozovatel o část nebo i celou nárokovatelnou podporu. Dle dikce zákona nemá údržba nebo oprava poničeného panelu vliv na výši provozní podpory, zatímco modernizace má účinek právě opačný. Tím se tvůrci zákona pojišťovali před tím, aby zvyšování efektivity solárního parku nad smluvený výkon nenárokovalo vyšší a vyšší subvence ze státního rozpočtu.Nepřirozená situace, kdy zachování státní podpory nevybízela k opravě poškozeného dílu zařízení, ba právě naopak každá oprava byla po zásluze potrestána stanoviskem úředních orgánů, že se jedná o modernizaci, tento výklad trval dlouhých šest let. K uspokojivému řešení nevedly ani opakované diskuse a situaci navíc komplikovala evropská legislativa, ve svém znění i výkladech s tuzemskou ne vždy jednotná.Vyřešení dané problematiky se stalo jednou z výzev nového vedení Energetického regulačního úřadu. Výsledkem je výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018, které úřad vydal v závěru loňského roku. V nárokovosti státních provozních podpor by už konečně mělo být jasno. Výkladové stanovisko nyní stanoví, že opravou nebo údržbou výrobny se rozumí vždy úprava či výměna komponenty v důsledku výrobní či jiné vady technického zařízení, dále potřeba vyvolaná živelnou či škodní událostí, a také ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků. Uvedené podmínky přitom platí pouze za předpokladu, že nedojde k překročení celkového instalovaného výkonu uvedeného v licenci. V případě, že opravou dojde ke snížení instalovaného výkonu oproti původnímu uvedeného v licenci, pak Energetický regulační úřad nebude provedenou opravu rozporovat.Ano, nepřízeň počasí, nálet meteoritů či velká živelní pohroma bude i nadále patřit mezi největší nepřítele provozovatelů fotovoltaických elektráren. Nicméně díky výkladovému stanovisku ERÚ by nyní neměli být trestáni za provedení opravy svých solárních zdrojů.Autor: Vladimír Vlk (člen Rady ERÚ)Pozn.: tento článek byl převzat z blogu idnes.cz a byl publikován se souhlasem autora

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Dnes
Včera
17. června 2019
14. června 2019
13. června 2019
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí