zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jan Habart: Jak bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?

15.04.2019
Energie
Solární energie
Rozvoj jednotlivých druhů OZE bude regulován pomocí Integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu(jako tzv. klimaplán). Tento plán bude zahrnovat cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.Vláda formou nařízení stanoví bližší podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů, a to konkrétně:o druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost instalovaného výkonu výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, které budou předmětem podpory,o druhy podporovaných zdrojů energie, pro které bude platit,o dobu trvání podpory pro zachování výrobny elektřiny v provozu a dobu trvání podpory pro zachování výroben tepla v provozu a minimální požadavky na účinnost ve využití primární energie bioplynu,o podmínky podpory pro přechod z výroby elektřiny a tepla z bioplynu na výrobu biometanu.První rok platnosti novely zákona vlády formou nařízení stanoví podmínky rozvoje OZE na tři roky dopředu. Následně bude každý rok zveřejňován výhled na další období, aby provozovatelé vždy věděli alespoň tři roku dopředu, zda bude poskytována podpora.Operátor trhu bude pověřen evidencí a sledováním aktuálního instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů a tyto informace bude zveřejňovat na webových stránkách. Pokud instalovaný elektrický výkon nebo tepelný výkon přesáhne pro jednotlivé typy podpory celkové hodnoty stanovené nařízením vlády, je poskytování podpory po šesti následujících měsících ukončeno. Později dostavěné výroby již nemají právo na podporu. Výjimku budou mít projekty, které získaly před překročením plánu stavební povolení nebo povolení o výstavbě podle veřejnoprávní smlouvy. Ty získají nárok na provozní podporu, pokud bude výrobna dokončena nejpozději dva roky od doby, kde OTE zveřejnil informaci o překročení výkonu v klimaplánu.Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.Autor: Jan Habart, Komora OZE

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
2. srpna 2019
06:01 Uhelné energetice v Evropě zvoní hrana [Solární Novinky]
1. srpna 2019
31. července 2019
30. července 2019
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí