zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpad

20.04.2021
Zdraví
Odpad je podle zákona o č. 541/2020 Sb., o odpadech, každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu. Druh odpadu je vymezen pomocí Katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou č.8/2021 Sb. Rozlišují se dvě základní kategorie odpadů, a to odpady nebezpečné a odpady ostatní. Právě nebezpečným odpadům je třeba věnovat zvláštní pozornost z pohledu ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí. Nebezpečným odpadem je odpad, který je definován Katalogem odpadů jako nebezpečný a nebo vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů EU o nebezpečných vlastnostech odpadů. Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými dle Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 se označují HP a jedná se o následující: HP1 výbušené, HP2 oxidující, HP3 hořlavé, HP4 dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči, HP5 toxicita pro specifické cílové orgány/toxicita při vdechnutí, HP6 akutní toxicita, HP7 karcinogenní, HP8 žíravé, HP9 infekční, HP10 toxické pro reprodukci, HP11 mutagenní, HP12 uvolňování akutně toxického plynu, HP13 senzibilizující, HP14 ekotoxický a dále HP15 odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených vlastností, kterou v době vzniku neměl. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu může provádět ze zákona o odpadech pouze osoba pověřená ministerstvem.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
5. května 2021
27. dubna 2021
16:15 Zprávy CEM 03 - březen 2021 [Státní zdravotní ústav]
26. dubna 2021
14:15 Evropský imunizační týden [Státní zdravotní ústav]
12:16 Světový den zdraví s CPVZ [Státní zdravotní ústav]
12:00 Platné předpisy a metodická doporučení [Státní zdravotní ústav]
10:15 Ruku v ruce ke správné hygieně rukou [Státní zdravotní ústav]
23. dubna 2021
17:30 Světový a 16. Evropský týden očkování 2021 [Státní zdravotní ústav]
21. dubna 2021
20. dubna 2021
13:00 Odpad [Státní zdravotní ústav]
10:01 Zhodnocení chřipkové sezony 2020-2021 [Státní zdravotní ústav]
19. dubna 2021
13:30 Publikace CEM [Státní zdravotní ústav]
17. dubna 2021
17:00 10 praktických rad pro ,,nezánětlivý" spánek [Státní zdravotní ústav]
Další články
Chystané akce
27
5. 2021
27-28.5.2021 - Konference
ONLINE
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí