zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora tepla a chlazení z obnovitelných zdrojů: implementace směrnice 2009/28/ES

02.03.2011
Zemědělství
Tento příspěvek se v obecné rovině zabývá možnostmi podpory tepla a chlazení z obnovitelných zdrojů prostřednictvím správních postupů. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů reguluje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, nikoli však podporu výroby tepla a chlazení. Na další vývoj právní úpravy podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů bude mít vliv implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, v níž jsou stanovena i pravidla správních postupů souvisejících se schvalováním, vydáváním osvědčení a povolení uplatňovaným na podniky na výrobu elektřiny, tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie, související infrastruktury přenosových a distribučních sítí a na proces přeměny biomasy na biopaliva nebo jiné energetické výrobky. Cílem tohoto příspěvku je posouzení požadavků směrnice na tyto správní postupy v kontextu stávající české právní úpravy a teoretického základu správních procesů. Za tímto účelem jsou analyzovány základní zásady správního procesu a přezkumných režimů a následně srovnávány s požadavky směrnice na správní postupy pro vydávání relevantních správních aktů a na jejich přezkum. V závěru jsou naznačeny možné sporné otázky vyplývající z interpretace dotčených právních předpisů.
Zdroj: Biom.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí