zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hnutí DUHA převzalo prestižní cenu nadace EuroNatur za budování zelených a mírových mostů v Evropě

12.10.2014
Obecné
Hnutí DUHA převzalo prestižní cenu nadace EuroNatur za budování zelených a mírových mostů v Evropě

Hnutí DUHA včera večer ve Švýcarsku slavnostně převzalo - jako vůbec první středoevropský laureát - prestižní cenu ,,Award for Environmental Excellence 2014" od evropské nadace EuroNatur za budování zelených a mírových mostů na Šumavě, v místech, kde před čtvrtstoletím padla železná opona [1]. Toto ocenění za přínos k ochraně přírodního dědictví v mezinárodním měřítku dosud dostali špičkoví vědci a významné osobnosti, mezi nimi např. princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov [2]. Cenu převzali z rukou prezidentky nadace Christel Schroeder programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh a Jaromír Bláha, dlouholetý expert na ochranu lesů a NP Šumava, jenž má na jejím udělení lví podíl. Fotodokumentaci ze slavnosti naleznete zde (případně požádejte o fotografie ve větším rozlišení): https://www.facebook.com/HnutiDuha?hc_location=timeline

Ekologická organizace získala cenu za své ,,mimořádné zapojení do úspěšné ochrany NP Šumava během dvou posledních desetiletí. Letos je vítěz ceny také symbolem sebevědomé občanské společnosti. Vážíme si odvážných akcí proti autoritářské svévoli - a pro ochranu přírody," zdůraznila prezidentka nadace Christel Schroeder (další citace níže, tisková zpráva nadace je v příloze).

Nadace tak ocenila dlouholetou práci ekologické organizace na ochraně našeho největšího a celoevropsky významného národního parku. Šumava je spolu s Bavorským lesem největším územím divočiny ve střední Evropě a nepostradatelnou součástí tzv. Evropského zeleného pásu, cenných chráněných území podél bývalé železné opony [3] a největšího evropského symbolu míru.

Toto významné mezinárodní ocenění přichází právě v době, kdy má poslanecká sněmovna projednat senátní návrh zákona o Šumavě, který by znamenal likvidaci národního parku [4]. Předseda výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny Robin Böhnisch, oficiální zástupce poslanecké sněmovny na dnešní slavnosti, považuje udělení ceny za "završení jedné etapy vývoje českého občanského sektoru. Totiž jeho postupnou emancipaci v sebevědomého a respektovaného partnera státní moci. To představuje jednu z největších hodnot, kterých mohla naše společnost po listopadu 1989 dosáhnout." (Další citace níže.)

Profesor Hubert Weiger, předseda Bund Naturschutz von Bayern - Bavorského svazu ochrany přírody - a hlavní řečník na slavnosti
, ocenil osobnost Jaromíra Bláhy i práci Hnutí DUHA: ,,Za úspěch Hnutí DUHA je klíčově spoluodpovědný Jaromír Bláha. Pro ochranu přírody a přeshraniční spolupráci je odborníkem k pohledání. Je člověkem, kterému nejde o předvádění se, ale o věc, která slouží všem. Hnutí DUHA je skutečné hnutí zdola, je příkladem občanské organizace par excellence. S malými finančními prostředky, ale velkým nasazením, kreativitou a odvahou se jim daří otevírat nové obzory, upozorňovat na problémy a přitom hodně dosáhnout." (Další citace níže.)

Slavnostního aktu, který se uskutečnil na zámku Mainau na Bodamském jezeře, se zúčastnila řada osobností, například politici Robin Böhnisch či Maciej Nowicki, bývalý polský ministr životního prostředí, dále zástupci akademické sféry profesor Pavel Kindlmann z Akademie věd a Karlovy univerzity, profesor Thomas Potthast z university v Thubingen či významní zástupci neziskového sektoru, jako profesor Hubert Weiger, zástupkyně Stínové vědecké rady NP Šumava Zdeňka Křenová, náměstek Správy NP Šumava Martin Starý a zástupce Správy NP Bavorský les Hans Kiener. Mezi hosty slavnosti bylo sto dvacet odborných a kulturních osobností z celé Evropy.

Díky práci Hnutí DUHA, vědců, místních sdružení a mnoha zahraničních partnerů je dnes Šumava stále národním parkem, kde mají přednost ochrana vzácné divoké přírody a turisté před developerskými projekty a těžbou dřeva.

Dvacetiletá práce Hnutí DUHA na ochraně vzácné šumavské přírody (viz souhrn v příloze), za níž získalo již několik ocenění [5], však zdaleka nekončí. Poslanci mají na programu říjnové schůze senátní návrh zákona o Šumavě, který umožňuje zástavbu až na dvou třetinách jeho území i kácení v nejcennějších územích. Vyvádí státní pozemky do vlastnictví obcí, které je mohou obratem rozprodat. Umožňuje pozemkové spekulace, přičemž řada podnikatelů si již předem nakoupila pozemky, jež by zákon proměnil na stavební parcely [6]. Zákon ohrožuje takové perly Šumavy, jako jsou Modravské slatě či kaňon Křemelné [7]. Za zachování jedinečné šumavské divočiny i malebné krajiny vystupuje v petici předané parlamentu již přes 43 000 lidí [8].

Nadace EuroNatur usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny. Prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým činitelem. Podporuje projekty a osobnosti, které pracují pro ochranu přírody bez ohledu na hranice států. Každoročně uděluje prestižní cenu ,,Award for Environmental Excellence" [9].

Christel Schroeder, prezidentka nadace, při předání ceny řekla:

"Ačkoli je Šumava papírově chráněna jako NP, její přírodní bohatství je ohroženo. Letos je vítěz ceny také symbolem sebevědomé občanské společnosti. Vážíme si odvážných akcí proti autoritářské svévoli - a pro ochranu přírody. Proměnit bývalou železnou oponu v území života je velkou výzvou ochranářské iniciativy Evropský zelený pás. Hnutí DUHA hraje významnou roli v uskutečňování této myšlenky a posilování Zeleného pásu jako evropského symbolu míru. Navzdory všem obtížím se čeští ochránci nevzdávají. Proto jsou modelem pro občanskou, zdola se formující Evropu."

,,Velice mně znepokojilo, když jsem viděla, jak brutální policejní útok a špatná politická rozhodnutí se mohly dít více než dvacet let po pádu železní opony. A velký dojem na mě udělalo hrdinství stovek lidí, kteří bránili národní park svými těly po celý měsíc."

,,Mírovou budoucnost můžeme Evropě zajistit jen tehdy, jestliže budeme aktivně chránit její přírodní dědictví. Vytvářejme a pečujme o mír v zeleném srdci Evropy. Hnutí DUHA to uskutečňuje příkladným způsobem."


Profesor Hubert Weiger, předseda Bavorského svazu ochrany přírody (Bund Naturschutz in Bayern), jenž pronesl slavnostní laudatio, vyzdvihl osobní zásluhy Jaromíra Bláhy:

,,Za úspěch Hnutí DUHA je klíčově spoluodpovědný Jaromír Bláha. Pro ochranu přírody, zvířat a přeshraniční spolupráci je odborníkem k pohledání. Je člověkem, kterému nejde o předvádění se, ale o věc, která slouží všem, a to o domov i přírodu a rozmanitost v krajině. Je příkladem co se dobrovolnické práce týče - "Rainbow Warrior" pro jeho rodné Čechy a zejména Šumavu."

,,Hnutí DUHA je skutečné hnutí zdola, je příkladem občanské organizace par excellence. S malými finančními prostředky, ale velkým nasazením, kreativitou a odvahou se jim daří otevírat nové obzory, upozorňovat na problémy a přitom hodně dosáhnout."

Robin Böhnisch, předseda výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny, řekl:

,,Udělení prestižní ceny Nadace EuroNatur právě Hnutí DUHA představuje nejen potvrzení zájmu evropské veřejnosti o budoucnost šumavské přírody, ale svým způsobem završuje jednu etapu vývoje českého občanského sektoru. Totiž jeho postupnou emancipaci v sebevědomého a respektovaného partnera státní moci. To představuje jednu z největších hodnot, kterých mohla naše společnost po listopadu 1989 dosáhnout. Upřímně blahopřeji Hnutí DUHA a lidem, kteří jej reprezentují, představují jeho nevídané odborné zázemí, všem dobrovolníkům i podporovatelům."

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

,,Cena EuroNatur je pro nás závazkem, ale také vzpruhou pro další zápas za Šumavu. Jsme přesvědčeni, že společná ochrana Šumavy na české i na německé straně je zásadní nejen pro zachování jednoho z největších klenotů evropské přírody, ale také pro posilování míru a spolupráce."

,,Hvězdou dnešního dne je ve skutečnosti Šumava. Horské lesy a hluboká rašeliniště skrývají celou řadu ohrožených druhů včetně rysů, losů nebo tetřevů. Šumava - největší český národní park a unikátní okno do středoevropského dávnověku. Krásná a tajemná divočina. A bohužel ohrožená. Právě v těchto týdnech probíhá zásadní zápas o osud Šumavy. Skupina senátorů napojených na spekulanty s pozemky předložila do parlamentu zákon, který by národní park zlikvidoval a otevřel cestu developerským projektům a dřevařským firmám."

,,Udělení ceny nastavuje kritické zrcadlo domácím politikům. Zatímco na západ od Šumavy ctí ochranu přírodního dědictví a její zastánce jako stavitele kulturních mostů k budoucí trvale udržitelné, mírové Evropě regionální spolupráce, v naší zemi jsou některými politiky napadáni a považováni za ,,brzdu pokroku". Zatímco fyzicky železná opona před čtvrtstoletím padla, v myšlení a činech řady našich politiků je stále přítomna."


Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů a NP Šumava, jenž se svou dvacetiletou prací klíčovým způsobem zasloužil o udělení ceny, řekl:

,,V posledních letech se diskuse o Šumavě rozšířila do celé republiky i Evropy. U nás Šumava není jen precedentem úsilí o ochranu posledních zbytků nedotčené nebo málo narušené přírody - všichni správci ostatních chráněných území v zemi vzhlížejí k Šumavě, protože vědí, že se tu rozhoduje i o nich."

,,Na Šumavě se hraje o úroveň politické kultury. O uchování základních hodnot, jako je úcta k přírodnímu dědictví. Šumava se stala symbolem střetu hodnot. Bývalý prezident Václav Havel se zasazoval o ochranu šumavské divočiny. Bývalý prezident Václav Klaus se zasazuje o výstavbu sjezdovky v první zóně národního parku na Smrčině, kde je prales a hnízdí tetřevi. Řekl, že bude první, kdo si sjezdovku sjede. Dnes to vypadá, že nesjede."

,,Udělení ceny EuroNatur je pro nás obrovskou poctou a zároveň zadostiučiněním a znamením, že mezinárodní společenství lidí vidí naši práci k ochraně divokého srdce Evropy, Národního parku Šumava, který je jádrem evropského zeleného pásu a který se stal precedentem a symbolem. A vidíme, že to nastavení zrcadla, kterým se pro Českou republiku udělení ceny stalo, přineslo významný posun v diskusi a je naší velkou pomocí v naší další práci."


Kontakty:

Jiří Koželouh
, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
Katharina Grund, tisková mluvčí EuroNatur, +49 7732 92 72 10, katharina.grund@euronatur.org, info@euronatur.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí