zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Brabec informoval vládu o stavu ověřování stanovisek EIA podle nové legislativy

27.10.2015
EIA
Ministr Brabec informoval vládu o stavu ověřování stanovisek EIA podle nové legislativy

Evropská komise si v rámci letošní novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanovila podmínky pro ukončení tzv. infringementového řízení. Podmínky platí pro projekty s vydaným stanoviskem o posuzování vlivů záměru na životní prostředí (tzv. EIA), ale s nedokončeným povolovacím procesem (bez vydaného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení). Všem těmto projektům je nezbytné stanovisko EIA ověřit a na základě ověření, že se projekt neodchýlil od původních plánů, pro které bylo stanovisko EIA vydáno, vydat nové, tentokrát závazné stanovisko EIA. Takové ověření se v ČR týká stovek projektů. Evropská komise si dále vymínila i prověření z velké většiny již dokončených dopravních staveb spolufinancovaných z Operačního programu Doprava 2007-2013.

O aktuálním stavu dnes vládu informoval ministr životního prostředí Richard Brabec. ,,V prvním případě jde v zásadě o již realizované dopravní projekty spolufinancované z EU fondů, konkrétně z Operačního programu Doprava 2007-2013, které musí být profinancované do konce letošního roku. Ve druhém případě jde o projekty bez dosud vydaného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, kterým bylo stanovisko EIA vydáno podle zákona EIA z roku 1992. V obou případech bude o dalším vývoji rozhodovat Evropská komise," upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

,,Pro novelizaci zákona EIA a jeho uvedení do souladu s evropským právem jsme během loňského roku udělali maximum. Bývalé vlády i tehdejší koaliční partneři novelizaci zákona EIA odsouvali tak dlouho, že ČR se nyní musí potýkat s těmito komplikacemi v podobě zpětného prověřování všech projektů s neukončenými povolovacími řízeními. Kdyby novela byla dávno přijata v podobě, která by evropskému právu odpovídala, pro všechny projekty by takové ověření bylo už standardním krokem v průběhu povolovacího procesu, a na dnešní obavy ze zdržení projektů či jejich financování by tak vůbec nemuselo dojít," dodává ministr Brabec.

Dopravní projekty spolufinancované z evropských fondů nyní čekají na stanovisko Evropské komise. Ta má aktuálně k dispozici stanoviska MŽP ke změnám projektu. U těchto staveb byly předmětem vyhodnocení změny projektů, které na dnes již (z velké části) zrealizovaných stavbách vyvstaly a byly realizovány mezi procesem EIA a vydáním stavebního povolení, případně kolaudací. Evropská komise o stavu schvalování projektů průběžně komunikuje s ministerstvem dopravy.

U projektů s vydaným stanoviskem EIA, ale bez dosud vydaného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, je nutné stanovisko EIA ověřit. Toto ověření stanoviska EIA spočívá především v prověření, zda obsah stanoviska odpovídá požadavkům evropského práva a zda se projekt od doby vydání stanoviska EIA významně nezměnil, resp. zda se významně nezměnilo i území, do kterého má být projekt umístěn. Původně nezávazné podmínky stanoviska EIA se v rámci tohoto ověření zezávazní vydáním nového ověřujícího závazného stanoviska, do kterého se relevantní podmínky původního stanoviska EIA převezmou. Ověření provádí úřad, který stanovisko EIA vydal. Projektů, které jsou již nyní pravomocně povoleny a zbývá je již jen realizovat, se ověření netýká. Obecně lze ověření stanovisek EIA rozdělit do dvou skupin, a sice pro stanoviska EIA vydaná podle zákona EIA z roku 2001 a pro stanoviska EIA vydaná podle původního zákona z roku 1992.

K projektům, které mají vydané stanovisko EIA podle zákona z roku 1992, se v nejbližší době sejdou zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva dopravy a ministerstva pro místní rozvoj s Evropskou komisí. Aktuálně se jedná o desítky především dopravních projektů, kterým bylo stanovisko EIA vydáno před více než 10 lety a které se i po tolika letech nacházejí stále v územním, nebo stavebním řízení. Ministerstvo životního prostředí vypracovalo v letních měsících postup, na základě kterého je po doložení všech nezbytných dokumentů ze strany investora připraveno začít stanoviska k těmto projektům vydávat. Evropská komise si však vyžádala vlastní předběžné prověření celého postupu v souvislosti s takto historickými projekty, proto se další postup, tj. případné vydávání ověřovacích závazných stanovisek, bude odvíjet od očekávané schůzky.

Evropská komise čekala 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropskou směrnicí. Evropská komise s Českou republikou v minulých letech již vedla proces vedoucí k soudnímu řízení u Evropského soudního dvora, a to pro neplnění požadavků vyplývajících z členství v EU. Žádná z bývalých vlád však nebyla schopna dohodnout se na nové podobě zákona tak, aby zajistila soulad s evropským právem. Evropská komise měla k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobě výtky především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, dalším z nedostatků české úpravy zákona byla nezávaznost stanoviska EIA pro další povolovací orgány a nedostatečná možnost se proti výsledku procesu EIA odvolávat k soudu. České legislativě také chybělo ověření v navazujících řízeních (územním a stavebním), které by potvrdilo, že nedošlo v průběhu řízení k závažným změnám projektu, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí. Novelu zákona EIA současné vlády se podařilo schválit v Parlamentu ČR letos v únoru a účinná je od 1. dubna letošního roku, po podpisu prezidentem ČR. Vládě se tak podařilo předejít okamžitému zastavení čerpání evropských fondů v řádu až 100 mld. korun. Důsledkem oddalování novely v předchozích 10 letech je právě i nynější ověřování a zezávazňování stanovisek EIA výše uvedených projektů.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí