Myšlenky a cíle ČAOH posiluje další významný recyklátor - společnost Kronospan

Myšlenky a cíle ČAOH posiluje další významný recyklátor - společnost Kronospan

Novým členem České asociace odpadového hospodářství se stává společnost Kronospan, která se mimo jiné zaměřuje i na efektivní využívání vytříděné druhotné suroviny - odpadního dřeva. Společnost tak rozšiřuje řady významných subjektů na poli zpracovatelského a recyklačního průmyslu, které ČAOH sdružuje. Asociace je silným zastáncem nových opatření EU, vyplývajících ze schváleného balíčku oběhového hospodářství.

Balíček klade klíčový důraz jak na prevenci vzniku odpadů, tak na jeho co největší třídění a recyklaci. Evropské recyklační cíle je Česká republika povinna splnit do roku 2035. Ke stejnému roku je dle EU třeba omezit skládkování komunálních odpadů na 10 %. Tyto cíle spolu úzce souvisí.

Materiálově využíváme ve velkém odpadní dřevo

Společnost Kronospan hraje důležitou environmentální úlohu v dodavatelském řetězci dřeva a výrobků z něj. Zpracování odpadního dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů má pozitivní přínos pro životní prostředí zejména proto, že recyklát, tj. stavební a demoliční dřevo, obalový materiál, nábytek a velkoobjemový dřevní odpad, je materiálově využíván na namísto skládkování, tlení nebo energetického využití.

,,V současné době vyrábíme dřevotřískové desky využitím odpadního dřeva z různých zdrojů. Kronospan je v rámci ČR jednou z nejvýznamnějších společností přispívajících k plnění recyklačních cílů," vysvětluje Ing. Martin Dvořáček, jednatel společnosti. ,,Jihlavský závod skupiny Kronospan byl jedním z prvních zpracovatelů, který se vydal na cestu širokého využití odpadního dřeva ve svých výrobcích. Recyklaci vnímáme jako klíčový prvek budoucího odpadového hospodářství a proto plně podporujeme nástroje, které k posílení recyklace v ČR navrhuje ČAOH," dodává Ing. Martin Dvořáček. Vstupem Kronospanu do ČAOH se potvrzuje skutečnost, že recyklační firmy v Česku chtějí podpořit snahy o nalezení vhodných a pozitivních nástrojů, jak vytvořit reálný prostor pro skutečnou finální recyklaci druhotných surovin.

,,Kronospan je jedním z největších současných recyklátorů v České republice a osobně mě jeho vstup do ČAOH velmi těší. Již několik let dokáže Kronospan zrecyklovat dokonce stovky tisíc tun odpadního dřeva. To je samozřejmě velmi dobrá zpráva, protože firma tím mimo jiné chrání i naše lesy. Jsem rád také za to, že v roce 2018 to byla již desátá významná recyklační firma, která podporuje naše snahy a cíle, a která proto vstoupila do ČAOH," říká Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Klíčem k recyklaci je zajištění poptávky po druhotných surovinách

ČAOH dlouhodobě navrhuje konkrétní nástroje (více viz zde), které by v rámci ČR mohly reálně pomoci ke splnění recyklačních cílů stanovených novými evropskými směrnicemi. Nástroje navrhované ČAOH cíli zejména na to, aby vytříděné druhotné suroviny jako papír, plasty, sklo, kovy, dřevo, bioodpad a další byly co nejvíce využívány jako náhrada primárních surovin, aby po nich byla poptávka (více viz zde), a aby jejich využití ve výrobě bylo ekonomicky smysluplné a mohlo konkurovat surovinám primárním. Nikoho pak nenapadne ukládat využitelné odpady na skládky.

Například dřevěné produkty zhotovené vyspělými technologiemi společnosti Kronospan s využitím odpadního dřeva nacházejí uplatnění napříč odvětvím stavebnictví, nábytku, renovace interiérů apod.

Z pohledu spotřeby stále posiluje minimalistický trend ve vztahu k obalům, ekologické vnímání a povědomí o recyklovaných produktech. To dokládá i fakt, že stále více Čechů v rámci spotřebitelského chování zohledňuje zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Poptávka po eco-friendly výrobcích se stává jedním z důležitých faktorů v procesu recyklace. Tuzemským domácnostem již není lhostejná ekologická stopa, kterou za sebou zanechávají. ,,Recyklace odpadního dřeva je jednou z našich priorit. Tato firemní politika je promítnuta do všech forem našeho rozvoje. Nyní plánujeme využívat recyklát i v rámci výroby OSB desek," dodává Ing. Martin Dvořáček z Kronospanu.

Současná legislativa zakazuje od roku 2024 ukládání odpadů na bázi dřeva na skládky odpadů. Po tomto termínu budou všechna města v celé České republice řešit problém, kam s tímto odpadem. Společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. je už nyní připravena ke zpracování významného množství odpadního dřeva. Stane se tak strategickým partnerem při zpracování odpadního dřeva v regionu i celé ČR.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů