Inspektoři zkontrolují výrobky prodávané online, které obsahuji škodlivé látky

Inspektoři zkontrolují výrobky prodávané online, které obsahuji škodlivé látky

Byly zahájeny kontroly fóra o prosazování (REF-8), zda společnosti prodávající online nebezpečné látky, směsi, biocidní přípravky a předměty v členských státech a zemích EHP dodržují nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidech (zveřejněno ECHA 20. 1. 2020).

Osmý důležitý projekt fóra o prosazování (REF-8) se soustředí na online prodej látek, směsí a výrobků. Zúčastní se ho 29 zemí a potrvá do 31. 12. 2020.

Projekt bude zaměřen na výrobky určené široké veřejnosti a pro profesionály dostupné v internetových obchodech soukromých společností a tržních platformách např. Amazon a eBay.

Inspektoři zkontrolují, zda jsou kupující o přítomnosti nebezpečných látek informováni před dokončením nákupu a zda jsou splněny konkrétní aspekty předpisů. Lze to ověřit kontrolou reklamy na chemický produkt nebo nákupem produktů a jejich dodatečnou analýzou.

Inspektoři například sledují látky, které mají nějaká omezení a které jsou obsaženy ve výrobcích běžně dostupných online, jako jsou hračky a textilie a zkontrolují, zda jsou splněny požadavky stanovené v nařízení REACH.

Inspektoři také zkontrolují, zda reklamy na nebezpečné chemické látky prodávané online dostatečně informují spotřebitele o třídě nebezpečnosti a použitelných kategoriích nebezpečnosti látky nebo směsi, jak vyžaduje nařízení CLP.

Pokud jde o nařízení o biocidních přípravcích, projekt zahrnuje jak povolené biocidní přípravky, tak přípravky dostupné v rámci přechodného režimu. Přechodný režim je období, kdy se biocidní přípravky stále řídí vnitrostátními předpisy členských států.

Projekt se zaměří na online informace o výrobcích a online reklamy, ale inspektoři mohou také navštívit společnosti, pokud to budou považovat za důležité.

Cílem projektu je také zvýšit mezi společnostmi a platformami trhu povědomí o povinnostech souvisejících s online prodejem látek, směsí a výrobků a posílit komunikaci a spolupráci mezi orgány pro vymáhání z různých členských států.

Očekává se, že výsledky projektu REF-8 budou zveřejněny na konci roku 2021.

Fórum pro výměnu informací o prosazování je síť orgánů zodpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP, PIC, POPs a nařízení o biocidních přípravcích v EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Další informace:

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů