zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

25.03.2020
Chemické látky
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

121

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb. a nařízení vlády č. 146/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "příslušný předpis" nahrazují slovy "příslušné předpisy".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech.".

3. V příloze č. 2 se doplňují položky 43 a 44, které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu
a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

121

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb. a nařízení vlády č. 146/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "příslušný předpis" nahrazují slovy "příslušné předpisy".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech.".

3. V příloze č. 2 se doplňují položky 43 a 44, které znějí:

(Položky nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu
a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

" style="color: rgb(0, 0, 0);">Citace: 121/2020 Sb.Částka: 44/2020 Sb.Na straně (od-do): 1035-1037Rozeslána dne: 23. března 2020Druh předpisu: Nařízení vládyAutoři předpisu: Vláda ČRDatum přijetí: 9. března 2020Datum účinnosti od: 1. května 2020Platnost předpisu: ANOPozn. k úč.:

Vydáno na základě: 22/1997 Sb.
Předpis mění: 481/2012 Sb.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí