KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

11. ledna 2022
KRONOSPAN pomáhá obcím zlepšovat třídění a recyklaci

Jihlavská společnost KRONOSPAN, člen České asociace odpadového hospodářství, má dostatečné kapacity na recyklaci odpadního dřeva z obcí a měst. Od 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon o odpadech, který významným způsobem mění odpadové hospodářství obcí a firem. Česká legislativa tak reaguje na evropský balíček oběhového hospodářství, který vnímá odpady především jako zdroje surovin.

Přichází doba recyklace

Jedním z cílů nového zákona o odpadech je omezit množství odpadů ukládaných na skládkách a naopak maximálně využívat recyklaci. V současné době se v ČR necelá polovina množství komunálních odpadů skládkuje. Za 3 roky bude muset Česká republika recyklovat již 55 % vyprodukovaného komunálního odpadu, v roce 2030 o dalších 5 % více a na rok 2035 je stanoven recyklační cíl na úrovni 65 %. Recyklují se především papír, sklo, plasty a kovové odpady. Významnou složkou komunálního odpadu je ale také odpadní dřevo. To lze rovněž snadno separovat a efektivně využívat při následném zpracování. Týká se to například starého nábytku, palet, beden, různých obalů, ale i zbytků z truhlářských dílen apod. Díky recyklaci může dřevěný odpad sloužit dál. Jde také o to, aby vytříděné odpady, které budou odkloněny ze skládek, skončily primárně v recyklaci a nikoli v technologiích umístěných níže v odpadové hierarchii.

Separovat dřevo se obcím vyplatí

Přijetím nového zákona o odpadech se obcím zvyšují náklady spojené s uložením komunálního odpadu, navyšují se totiž poplatky za ukládání využitelných odpadů na skládky. Motivací státu pro každoroční zvyšování poplatku za skládkování je odklonění využitelných materiálů ze skládek. Obce mohou získat třídící slevu, která sníží ekonomické dopady nové legislativy na obce a umožní obcím získat nižší poplatek pro zbytkový komunální odpad, zbylý po třídění. Každoročně klesá zákonem stanovené množství odpadu, na které je možné slevu uplatnit, a to o 10 kg na občana. To obce motivuje k postupné nižší produkci směsných odpadů a k vyššímu třídění. Akční plán Evropské komise k oběhovému hospodářství dále stanovuje, že množství produkovaných směsných komunálních odpadů má do roku 2030 klesnout o 50 procent. Třídící sleva v zákoně na toto dobře navazuje. V zájmu obcí je vytřídit maximální množství využitelných složek komunálního odpadu. Slevu totiž lze uplatnit každým rokem na menší množství zbytkových odpadů. Pro obce to v součtu mohou být skutečně velké finanční prostředky. Jednou z priorit proto může být zásadní snižování produkce směsných odpadů a třídění všech recyklovatelných složek, včetně velmi dobře recyklovatelného dřeva. Dalším motivem pro obce k vysokému stupni třídění je jejich nová zákonná povinnost dosahovat ve stanovených letech vysokých závazných cílů třídění komunálních odpadů. Dle zákona musí obce v roce 2025 vytřídit 60 % komunálních odpadů, v roce 2030 65 % a v roce 2035 dokonce 70 %.

drevo1

Odpadní dřevo má být tříděno i z velkoobjemového odpadu

Skládkovat odpadní dřevo je zakázáno už mnoho let. Takto dobře recyklovatelný odpad není rozumné ani spalovat. Dřevo je standardní součást komunálních, objemných nebo stavebních odpadů a ve většině případů je vhodné jej vytřídít, protože k dispozici jsou moderní technologie na jeho kvalitní recyklaci a existuje řada forem dalšího využití tohoto materiálu. Skládkování i spalování dřeva naopak produkuje skleníkové plyny. Při svozech velkoobjemových odpadů z obcí musí nově obce zajistit vytřídění dřeva ,,velkých rozměrů" z tohoto objemného odpadu. Toto může také pomoci nasměrovat dřevo k jeho dalšímu využití. Obcím to pak pomáhá snížit množství velkoobjemových odpadů, které jsou samy o sobě hůře recyklovatelné.

Recyklace dřeva významně napomáhá životnímu prostředí

Kromě finanční výhodnosti separace této složky by měl být motivací i ekologický přínos. Čím déle se výrobky ze dřeva používají a následně recyklují, tím déle váží oxid uhličitý, který se díky tomu nedostává do atmosféry. Jak již bylo uvedeno, dřevo a výrobky ze dřeva mohou být ke konci svého životního cyklu dobře recyklovány a následně opakovaně použity. Recyklace rovněž zajišťuje tolik potřebné snižování celkové uhlíkové stopy a je nedílnou součástí odpovědného odpadového hospodářství.

obr1ofmen

Recyklační technologie jsou dostatečné

Odpadní dřevo je materiálově velmi dobře využitelný odpad a Česká republika má dostatečné zpracovatelské kapacity na to, aby mohla recyklovat veškeré odpadní dřevo vyprodukované a vytříděné v České republice. Na rozdíl od jiných využitelných složek komunálního odpadu má Česká republika v případě odpadního dřeva výhodu vlastních a dostatečných recyklačních kapacit.

Nový život pro dřevo

Průkopníkem ve využívání recyklovaného dřeva a největším zpracovatelem této suroviny v České republice je společnost KRONOSPAN CR, spol. s r. o. Společnost je členem České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která sama sdružuje největší kapacity recyklačních technolgií v České republice a je profesní organizací aktivně prosazující podporu recyklace a evropskou strategii oběhového hospodářství.

V jihlavském závodě společnost KRONOSPAN využívá recyklované dřevo při výrobě dřevotřískových desek, ročně tím ušetří dva miliony tun oxidu uhličitého a zachrání tak 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny. V tomto trendu chce společnost KRONOSPAN pokračovat, protože jde nepochybně o nejlepší možnou cestu zpracování odpadního dřeva z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Již příští rok zahájí společnost provoz technologie na využívání recyklovaného dřeva při výrobě OSB desek, čímž zabrání emisím dalšího milionu tun oxidu uhličitého a každoročně zachrání dalších 300 tisíc stromů. Z hlediska životního prostředí se jedná o nejpříznivější způsob nakládání s odpady. Vytříděné dřevo ze sběrných dvorů z obcí a měst se zpracovává a produkty vyrobené z recyklovaného dřeva pak slouží dál.

Společnost KRONOSPAN je připravena pomoci obcím, aby dosáhly zákonem definovaná procenta třídění odpadů. Záměrem společnosti je trvale navyšovat využití dřevěných odpadů a podřizuje tomu i své investice. Díky moderním technologiím je firma schopna zpracovávat vytříděný dřevěný odpad, jehož objem se bude s novým zákonem o odpadech navyšovat. Nyní je řada na obcích, aby prováděly důsledný sběr a třídění odpadního dřeva, a přesunuly tak další část svých odpadů do recyklace.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů společnosti KRONOSPAN

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů