Pátek, 3. února 2023

Videoprezentace: třídění, rizika povinných záloh, závazné cíle. Potřebujeme revoluci nebo evoluci?

Videoprezentace: třídění, rizika povinných záloh, závazné cíle. Potřebujeme revoluci nebo evoluci?

V rámci Svazu průmyslu a dopravy České republiky proběhl zajímavý seminář k problematice možného zavedení povinných záloh na PET lahve a na hliníkové plechovky. Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství se ve své prezentaci zaměřil na fakt, že Česká republika musí splnit mnohem více cílů z balíčku oběhového hospodářství, než jen cíle k PET lahvím, tedy těm nejlépe vytříditelných a nejlépe recyklovatelným složkám komunálních odpadů.

Záznam videoprezentace Petra Havelky s názvem - "Stávající systém dokáže splnit legislativní cíle k PET i plechovkám, povinné zálohy naopak mohou působit proti možnému splnění cílů oběhového balíčku jako celku" je k dispozici zde:

Česká republika je povinna splnit všechny stanovené cíle týkající se oběhového hospodářství. Většina evropských cílů se přitom vztahuje ke komunálním odpadům. Je proto logické, že významnou roli v zajištění možného splnění cílů dlouhodobě hrají obce a města, tedy producenti komunálních odpadů.

Obce v posledních dvaceti letech investovaly spolu se svozovými a zpracovatelskými firmami velké prostředky do vybudování kvalitního a efektivního systému třídění obalových a komunálních odpadů. Výsledky trídění, kterými se Česká republika může pochlubit, patří k jedněm z nejlepších v EU. Například v oblasti sběru aktuálně často mediálně zmiňovaných PET lahví, dokážeme stávajícím systémem podle dat státu vytřídit celých 8 lahví z 10 uvedených na trh. Do roku 2029 máme být schopni navýšit tuto účinnost sběru o jednu lahev, tedy na 9 lahví z 10. Pro příklad, taková Francie svým systémem tříděného sběru dokáže sebrat 2 lahve z 10.

Ašak ani takto účinný dosavadní systém by nám nestačil ke splnění vysokých cílů týkajících se všech komunálních odpadů, pokud by se dále nerozvíjel. Proto odborníci i obce a města počítají s dalšími nutnými investicemi do stávajícího systému a jeho potřebné intenzifikace. Tyto investice aktivně podporuje i Evropská unie, neboť vedou k oběhovému hospodářství. V rámci připravovaného Operačního programu Životní prostředí, je zde řada cest, jak dalšímu rozvoji našeho kvalitního systému pomoci. Cílem plánovaných investic je zvýšení jeho výkonnosti, a to na nově požadovanou vysokou úroven vedoucí k zajištění recyklace minimálně 65 % všech komunálních odpadů. Což je požadavek nově zavedený ve směrnicích v roce 2018.

Již nyní je zřejmé, že proto, abychom byli schopni zajistit recyklaci komunálních odpadů v míře minimálně 65 %, bude třeba třídit a upravovat cca 85 % všech vznikajících komunálních odpadů v obcích a městech. Zásadní výhodou stávajícího systému je synergie všech jeho složek, stejně jako zapojení všech obcí. Plánovaný rozvoj systému třídění spolehlivě zajistí obrovské množství vytříděných druhotných surovin. Základní potřebou pro funkční oběhové hospodářství je však také odpovídající a stabilní poptávka jak po těchto druhotných surovinách do procesu recyklace, tak po produktech recyklace samotné. V řadě komodit taková stabilní poptávka již existuje. Je to právě například u odpadních PET lahví (využívány v automobilovém průmyslu, v textilním průmyslu, apod.), nebo u odpadního skla, či u kovů. Zde problém v recyklaci není. U řady ostatních komodit však stále existují velké rezervy co se týče poptávky. Zde mají státy EU a samotní výrobci ještě značný prostor pro zlepšení. Nicméně balíček směrnic oběhového hospodářství vytyčil v tomto směru kvalitní motivační cestu.

V podmínkách České republiky byla definována strategie potřebného rozvoje stávajícícho systému tříděného sběru tak, aby touto cestou bylo možné splnit jak cíle baličku směrnic oběhového hospodářství (CEP), tak cíle směrnice k omezení jednorázových plastů (SUP). Tento materiál nese jméno Strategie 21. Strategii následně podpořily jak zástupci obcí a měst (SMO ČR), tak i největší profesní svazy ze sektoru odpadového hospodářství (SVPS, SKS, ČAOH, ČAObH). Tedy ti, kdož fakticky budou nuceni většinu činností ke splnění definovaných cílů naplnit, či pomoci naplnit. Tato odborná shoda je dobrým základem pro kvalitní evoluci stávajícího systému. Naopak zavádění paralelních systémů třídění, např. formou povinných záloh, může možné splnění balíku cílů ke komunálním odpadům ztížit - více k tomuto tématu např. zde.

Ke stažení:

Strategie21 - strategický materiál k potřebnému rozvoji stávajícího systému tříděného sběru

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství www.caoh.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů