Evropa chce více chránit přírodu a její rozmanitost, a to i v návaznosti na změnu klimatu. V Praze se uskutečnilo neformální zasedání evropských ministrů životního prostředí

Evropa chce více chránit přírodu a její rozmanitost, a to i v návaznosti na změnu klimatu. V Praze se uskutečnilo neformální zasedání evropských ministrů životního prostředí

Ministři a další vysocí představitelé zemí EU diskutovali v Praze o ochraně přírody a biodiverzity, dopadech války na Ukrajině na životní prostředí a adaptaci na změnu klimatu.


,,Na neformální Radě jsme probrali řadu témat. České předsednictví chce zvlášť zdůraznit, že při ochraně klimatu nedává smysl oddělovat snahu o snižování emisí a adaptační opatření. Adaptace na změnu klimatu pak úzce souvisejí s ochranou biodiverzity a obnovou přírody. Nicméně asi nejsledovanějším aktuálním tématem byla debata o dopadech války na Ukrajině na přírodu a životní prostředí. A proto jsem ráda, že jsme se jako ministři životního prostředí EU dohodli na krocích, jak můžeme pomoci Ukrajině při identifikaci a odstraňování válečných škod," říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministři také jednali o mezinárodních závazcích EU. Česká republika bude zastupovat EU na důležité konferenci o biologické rozmanitosti COP 15 v Montrealu. Evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius zdůraznil, že během konference se bude nutné dohodnout na Globálním rámci pro biologickou rozmanitost po roce 2020, což je klíčová strategie pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů ve světě na příštích deset let. ,,Miliardy lidí jsou závislé na biologické rozmanitosti, pokud jde o potraviny, léky, energii a čistou vodu. Biodiverzita je účinným nástrojem při přizpůsobování se změně klimatu. Přesto o biologickou rozmanitost stále přicházíme bezprecedentním tempem a je třeba urychleně jednat, abychom globálně změnili směr. Na COP15 se budeme moci dohodnout na transformačním Globálním rámci pro biologickou rozmanitost po roce 2020. Evropská unie bude prosazovat ambiciózní opatření k řešení této krize, počínaje pevnými cíli ochrany naší pevniny a oceánů až po rámec pro monitorování a přezkum provádění," dodal Virginijus Sinkevičius.

Ministři se proto shodli na tom, že stejně jako v oblasti klimatu musí být Evropa v oblasti biologické rozmanitosti světovým lídrem a usilovat o ambiciózní globální cíle. Diskuse ministrů EU o omezování, monitorování a následném napravování vážných environmentálních škod způsobených válkou byla zahájena výčtem škod na životním prostředí přímo osobně přítomným ukrajinským ministrem životního prostředí Ruslanem Striletsem.

,,Pětina ukrajinské krajiny je zasažena válkou. Ohroženy jsou například vodní zdroje, což znamená, že lidé nemají přístup k čisté vodě. Hodnoty, které byly válkou zničeny, už nic nevrátí. Naše přírodní bohatství pro Rusko nic neznamená, ale pro nás má velkou hodnotu," řekl ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilets.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů