Evidence a ohlašování odpadů podle nové legislativy

4.10.2022

Seminář, školení

Nejste si jisti, jak se mění pravidla pro vedení průběžné evidence odpadů a jak správně vytvořit roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podle nové legislativy? Na našem semináři Vás podrobně seznámíme se změnami platnými od 1. 1. 2023.

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s vedením evidence a ohlašováním odpadů. 31. 12. 2022 končí  přechodné  období  pro  vedení  evidencí  a ohlašování a od 1. 1. 2023 se vede evidence odpadů a ohlašují se odpady již podle nové právní  úpravy. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

Blok  I. - nakládání  s odpady

Právní rámec nakládání s odpady

Hierarchie nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů

Povinnosti původců  odpadů při nakládání s odpady

Obecní systémy nakládání s KO

Předávání a přeprava odpadu

Povinnosti při nakládání s některými odpady

Blok II. - Vedení  průběžné  evidence a ohlašování

Vedení  průběžné evidence odpadů v roce 2022 a ohlašování  odpadů  za rok 2022

Vedení  průběžné evidence odpadů v roce 2023 a násl. 

Ohlašování  odpadů za rok 2023 a násl.

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v rámci ČR

Ohlašování neupotřebených  léčiv z domácností - povinnosti  lékáren

Ohlašování v systému  ISPPOP II 

Vybrané přestupky původce odpadů v souvislosti s evidencí a ohlašováním odpadů


Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen i prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.

Místo konání akce:
Praha, hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 00
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
říjen 2022
po
út
st
čt
so
ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
19
20
24
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů