Podniková ekologie a udržitelnost

7.6.2023

Konference

Podnikoví ekologové jsou v hierarchii společností stále důležitějším prvkem. Na jejich bedrech stojí povinnosti spojené s ochranou životního prostředí, mezi něž nejčastěji patří oblasti jako je ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj.

V poslední době se do jejich agendy vkrádá také téma udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů. Přestože povinná bude tato oblast od roku 2024 pouze pro omezený okruh velkých firem, očekává se, že jím budou ovlivněni i střední a malé firmy. Přestože oblast udržitelnosti bude prostupovat celou firmou počínaje jejím vedení, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená.

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů klást na firmy a to i ty střední a malé? Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie?

Nabízíme Vám přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii, kromě těch tradičních také oblast udržitelnosti  - vše s cílem pomoci Vám zorientovat se v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co Vás čeká v budoucnu.

Pro koho je konference určena? Pro podnikové ekology, poradenským firmám v oblasti ekologie, manažerům odpovědným za ISO 14 001, ředitelům, managementu podniku, kteří podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.

Zaměříme se na tato témata:

ESG a udržitelnost firem dle evropské a české legislativy (Green Deal, Fit for 55 a další ) Jak ovlivní ESG dotační příležitosti pro firmy?

Jak ovlivní ESG české firmy - ty které budou mít povinnost reportovat i ty ostatní? ESG z pohledu různých segmentů a dopady na jejich odvětví? Jak využít ESG pro Váš business?  Na co se připravit a jak? 

Uhlíková stopa v praxi - jak ji měřit, jak získávat data, kde hledat příležitosti pro její snižování. Ověřování. Možnosti offsetování.

ESG reporting, uhlíková stopa v praxi českých firem 

Podniková ekologie a udržitelnost - jak ovlivní tuto oblast nástup ESG? Jak využít dat a reportů z podnikové ekologie pro počítání uhlíkové stopy a reportů ESG?

Podniková ekologie a uhlíková stopa - sběr dat pro počítání uhlíkové stopy, co využít ze stávajících reportů a jak nastavit sběr dalších dat?  

Povinnosti podnikové ekologie - změny a časté chyby v aktuálních povinnostech podnikového ekologa

Odpadové hospodářství ve firmách z pohledu

Možnosti a příležitosti v oblasti nakládání s vodami, vodní audit

Financování projektů, dotační příležitosti

Povinnosti firem v oblasti legislativy REACH

ADR - povinnosti odesílatelů, příjemců nebezpečných látek

Místo konání akce:
Hotel Cosmopolitan Bobycentrum Brno
Adresa konání akce:
Sportovní 559/2A, 602 00 Brno
Kontakt:
Hana Němejcová
Telefon:
+420 604 473 810
červen 2023
po
út
st
čt
so
ne
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů