zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Pozvánka na seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., a zejména pak z nově přijatého nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a způsoby hodnocení rizik.. Vážení přátelé, zákon č. 167/2008 Sb. (o předcházení...

Pozvánka na seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., a zejména pak z nově přijatého nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Vážení přátelé, zákon č. 167/2008 Sb. (o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o...

Pozvánka na seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., a zejména pak z nově přijatého nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a způsoby hodnocení rizik... Vážení přátelé, zákon č. 167/2008 Sb. (o předcházení ekologické...

Škody po požárech v průmyslu vzrostly o třetinu, firmy podceňují požární ochranu

Alarmující je rovněž počet zraněných, jejich počet se téměř zdvojnásobil... Škody způsobené požáry ve zpracovatelském průmyslu vzrostly o třetinu. Přestože počet požárů, které zasáhly výrobní linky napříč celým zpracovatelským sektorem, se snížil, výše...

Pozvánka na seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI

Seminář se zaměří především na praxi a pokusí se podat komplexní informace k podstatě problematiky ekologické újmy, zejména pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat. Vážení přátelé, zákon č. 167/2008 Sb. (o předcházení ekologické újmě a o...

AIG: Pojištění škod na životním prostředí by měla důkladně zvážit prakticky každá společnost

Ohrožení svázaná s hospodářskou činností rostou bezpochyby rok co rok.... Samozřejmě je to ovlivněno stále více expansivní politikou světa podnikání, která usiluje o maximální využití životního prostředí bez ohledu na vlastní náklady, a co nejhorší i sociální...

Pozvánka na seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., a zejména pak z nově přijatého nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a způsoby hodnocení rizik (základní a podrobné hodnocení rizik). Budou probrány i Metodické pokyny...

Ekologická újma - analýza rizik

Nemusíte patřit mezi sebevědomé společnosti s vizí a odpovědným přístupem k okolí ani být společností nejen pro 21. století s vlastní strategií udržitelnosti a ambiciózními cíli, abyste ocenili stručné a přehledné informace z oblasti životního prostředí... přesněji...

Pozvánka na seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA - HODNOCENÍ RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., a zejména pak z nově přijatého nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Vážení přátelé, zákon č. 167/2008 Sb. (o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o...

Proti možné ekologické újmě je dobré se finančně zajistit

Pokud provozovatel průmyslové firmy způsobil svou činností škodu, právní řády jednotlivých členských států mu vždy ukládaly nahradit škodu na soukromém majetku. Ale čas od času vznikla situace, kdy byly poškozeny i složky životního prostředí, jež jsou ve vlastnictví...

Online formulářpro základní hodnocení rizik ekologické újmy ZDARMA!

Do konce roku musíte mít vyhodnocena rizika vzniku ekologické újmy. Jste připraveni? Jako pomoc podnikům s plněním povinností zákona o ekologické újmě vznikl TECHEM EcoDamage, informační portál k zákonu č. 167/2008 Sb. (http://ekologicka-ujma.techem-pro.com). Součástí...

Hodnocení rizika při odběru podzemní vody a provozování stacionárního zdroje znečištění ovzduší

Dotazy z praxe k hodnocení rizik ekologické újmy při činnostech odběr podzemní vody a provozování plynové kotelny. Jaký možný scénář vzniku ekologické újmy a jeho následky mohou nastat, vykonává-li provozovatel činnost č. 6 "odběr podzemní vody"? V případě...

Ekologická újma - zkušenosti s hodnocením

S účinností od 1. 1. 2012 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.... Jde o prováděcí předpis zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb., který je...

Prokazovat ekologickou újmu musí i provozovatelé sběrných dvorů

Od 1. ledna 2013 začnou platit firmám povinnosti, které vyplývají ze zákona o ekologické újmě. Odborníci doporučují nenechávat řešení této problematiky až na konec roku. Termín ekologická újma je v naší legislativě zakotven od roku 2008, kdy vešel v platnost zákon č....

Hodnocení rizik ekologické újmy - povinnost, která se může prodražit

Povinností provozovatelů určitých činností (uvedených v příloze zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb.) je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti. Za tímto účelem proto takový subjekt musí zpracovat tzv....

Kdo prokazuje ekologickou újmu?

Povinnosti firem vyplývající ze zákona o ekologické újmě platí sice až od 1. ledna 2013, ale podle doporučení odborníků by se řešení této problematiky nemělo odkládat až na konec roku. Ekologická újma je měřitelná nepříznivá změna se závažnými nepříznivými...

Pozvánka na seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., a zejména pak z nově přijatého nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a způsoby hodnocení rizik (základní a podrobné hodnocení rizik). Bude probrány i Metodické pokyny...

Pozvánka na seminář Hodnocení rizik ekologické újmy pro agropotravinářský sektor

Tento seminář je určen pro podnikové ekology, pracovníky odpovědné za sledování aktuální legislativy a její provádění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001 a pro akreditované zemědělské poradce. o Zákon o ekologické...

Environmentální pojištění a mýty s ním spojené

Environmentální pojištění jako nový typ pojistného produktu se v mnohém liší od tradičních pojistných produktů. Tento článek se pokusí rozptýlit několik mýtů, které se v této oblasti objevují. V poslední době se téma environmentálních škod stává...

Pozvánka na seminář CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ

Společnost AMEC s.r.o. si Vás dovoluje pozvat dne 12. 10. 2012 od 9:00 v Brně na praktický seminář Co byste měli vědět o ekologické újmě. Semináře zaměřeného na problematiku ekologické újmy z pohledu státní správy i dotčených provozovatelů se mimo jiné také...
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
24
5. 2022
24.5.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
25
5. 2022
25.5.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
INISOFT s.r.o.
26
5. 2022
26.5.2022 - Seminář, školení
Ostrava, TOPLINGVA
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí