zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Staré ekologické zátěže mohou komplikovat plánovanou zástavbu v Brně

Podle spolku Ukliďme Česko upravený návrh územního plánu města Brna ne zcela dostatečně reflektuje existenci ekologických zátěží, problematiku podzemních vod a podloží. Proto spolek podal připomínku k tomuto dokumentu, ve které doporučuje vyznačení problematických míst...

Květnová Priorita je plná úspěšných projektů

Jak se připravit na změnu klimatu, jak zlikvidovat starou ekologickou zátěž nebo jak se postavit k obnově městského parku. Nejen o těchto projektech je aktuální vydání časopisu Priorita. Na dvoustraně vám přinášíme přehled projektů, které soutěží o ocenění...

Jaké dřeviny jsou vhodné pro lesnické rekultivace území po těžbě hnědého uhlí?

V posledních letech se do popředí zájmu společnosti dostávají úpravy území po těžbě uhlí v severozápadních Čechách, a to tvorbou vodních ploch či výsadbou rozptýlené zeleně. Lesnické rekultivace na výsypkách po těžbě hnědého uhlí čelí specifickým ekologickým...

Obce, města a kraje mohou žádat o podporu na regeneraci a využití brownfieldů až do konce září

 Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro předkládání žádostí o podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Samosprávy mohou žádat u agentury CzechInvest do 30. září 2020. ,,V programu máme připraveno 260 milionů korun, na jeden...

Doporučení SZÚ - sanace prostor kontaminovaných metamfetaminem

 Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví zpracoval SZÚ doporučení pro sanaci prostor kontaminovaných metamfetaminem.  ÚVOD Odhad kontaminace metamfetaminem v objektech výroby této drogy a možnost následné dekontaminace prostorů objektů je v současné...

Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen

Předmětem projektu je inventarizace a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území České republiky. Výstupem bude celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané...

OPŽP 2014-2020: Startují poslední výzvy OPŽP v tomto roce

 Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují tři nové výzvy k podávání žádostí o dotace z EU fondů. Miliarda korun je nachystána pro města a obce na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a na protipovodňovou...

MILIONY Z EU POMOHOU ČESKU K OZDRAVENÍ ZAMOŘENÝCH LOKALIT A OCHRANĚ PŘÍRODY

13. července 2017
Sanace, staré zátěže
Větší část balíku peněz, dohromady 164 milionů korun, rezort posílá do dvou znečištěných lokalit - obci Mořina v severní části CHKO Český Kras na sanaci lokality silně zamořené těžkými kovy a do areálu bývalého průmyslového závodu PRAGA v Praze - Vysočanech, který...

Katalog Reo Amos 2017/2018

Společnost Reo Amos vydala v březnu 2017 nový katalog svých výrobků a produktů pro prevenci a likvidaci havárií, pro bezpečné a čisté pracoviště. Katalog je členěn do 14 kapitol, kde každá kapitola obsahuje produkty z konkrétní oblasti. Jsou to Sorpční...

Nabídka zaměstnání - OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/KYNĚ - Morava

Výrobně obchodní společnost REO AMOS, spol. s r.o. hledá vhodného pracovníka/ci na pozici obchodního zástupce pro region Morava.. Náplň práce: o aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí o rozšiřování a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky o...

Právo: Na staré ekozátěže chybějí desítky miliard

15. března 2017
Sanace, staré zátěže
Hospodářská komora ČR i další firmy proto žádají stát, aby dal jasné a transparentní podmínky pro výběr lokalit k sanaci a zavázal se, dokdy je ukončí.. V pondělním vydání deníku Právo vyšel na titulní straně článek k problematice řešení starých ekologických...

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

7. března 2017
Sanace, staré zátěže
Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České republiky. Pro...

Brownfields

Stručné vymezení, rozdělení problematiky brownfields spolu s navazujícími právními předpisy, seznámení s profesní specializací brownfields manager a základními zdroji financování revitalizace z veřejně dostupných prostředků. Brownfield nám vymezuje nejčastěji...

Středočeský kraj se pyšní titulem Kraj, který prokoukl 2016, těsně předběhl Jihomoraváky

Nejúspěšnější ročník dobrovolnických úklidových akcí s názvem ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko", je pro letošek ukončen... Organizátoři se po poslední akci v prosinci dopočítali k finálním 86 210 dobrovolníkům při 2066 akcích po celé ČR. Čest všem...

Přes 300 milionů na likvidaci ekologických zátěží či na péči o přírodu a krajinu

MŽP schválilo další stovku projektů z OPŽP... MŽP schválilo dotace pro necelou stovku projektů z Operačního programu Životní prostředí s celkovou dotací přes 300 milionů Kč. Nejvíce finančních prostředků získají projekty zaměřené na inventarizaci a odstraňování...

Staré ekologické zátěže

8. listopadu 2016
Sanace, staré zátěže
Základní vymezení problematiky starých ekologických zátěží. Zmíněny jsou taktéž právní a jiné předpisy, hlavní informační portály, aktuální možnosti získání podpory a ústřední subjekty figurující v tomto odvětví. V úvodu je nezbytné definovat pojem stará...

Problémy s neřešením starých ekologických zátěží v ČR

24. října 2016
Sanace, staré zátěže
V aktuálním čísle časopisu Odpady vyšel článek České asociace odpadového hospodářství k problematice starých ekologických zátěží. Staré ekologické zátěže jsou závažné kontaminace horninového prostředí, podzemních či povrchových vod, ke kterým došlo nevhodným...

500 milionů z OPŽP na likvidaci starých ekologických zátěží

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu v Operačním programu Životní prostředí. Příjemci dotací si v ní rozdělí půl miliardy korun, 30 milionů korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 470...

Bioremediation of antibiotic pollution by a salt-marsh plant

9. září 2016
Sanace, staré zátěže
The effects of antibiotic contamination may be mitigated by the common reed, new research shows. The study found that the common reed (Phragmites australis), sourced from a temperate estuary with brackish water, had capacity for the bioremediation of the veterinary antibiotic enrofloxacin (ENR)....
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí