zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Potvrzení o převzetí autovraku

05.08.2014
Odpady
Potvrzení o převzetí autovraku

Kdo se správně udává do protokolu o převzetí autovraku jako předávající?


Dotaz:
Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků - př.č.3 k vyhl č. 54/2010 Sb.- Kdo se správně udává do protokolu o převzetí autovraku jako "Předávající:" - je to majitel podle tech. průkazu, nebo ten kdo skutečně autovrak do zařízení k likvidaci autovraků přivezl??

Děkuji za rychlou odpověď.Špánek Zdeněk


Odpověď:

Podle § 37b odst. 1 písm d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností provozovatele zařízení ke sběru autovraků, mimo jiné, při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla; náležitosti potvrzení o převzetí stanoví prováděcí právní předpis,

Vzor potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků je přílohou č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků,o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb. Vysvětlivky k jeho vyplnění jsou připojeny v téže příloze za formulářem potvrzení o převzetí autovraku.

Ve formuláři vzoru potvrzení jsou požadované údaje o předávajícím omezeny pouze na státní příslušnost předávajícího, jeho adresu (trvalý pobyt) a IČ nebo datum narození.

Ve vysvětlivkách k příloze č. 3 je uveden způsob vyplňování kolonek v potvrzení následovně:

Předávající - vyplňuje se jméno a příjmení osoby, která vozidlo do zařízení předala. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se uvádí název subjektu tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku. V případě obce se vyplňuje její název. U předávajících osob se dále v potvrzení uvádí

- u fyzických osob státní příslušnost, adresa předávajícího (trvalý pobyt) a datum narození

- u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání IČ, adresa sídla nebo místa podnikání, v případě obce se vyplňuje její adresa.

Na vzoru potvrzení jsou však požadovány údaje nejen o předávající osobě, ale i o předávaném autovraku, a to, včetně vysvětlivek k vyplnění, následující:

Registrační značka autovraků - vyplňuje se registrační značka, respektive dříve uváděná státní poznávací značka vozidla, které bylo předáno provozovateli.

Kategorie vozidla, výrobce a typ (model) - vyplňuje se podle údajů uvedených v technickém průkazu.¨

Identifikační číslo vozidla (VIN) - vyplňuje se podle technického průkazu.

Identifikační číslo nutných částí vozidla, je-li na nich uvedeno - vyplňuje se identifikační číslo motoru a karoserie.

Číslo technického průkazu - uvádí se číslo technického průkazu.

Rok výroby / první registrace vozidla ve státě registrace - uvádí se rok výroby nebo první registrace vozidla.

Je tedy zřejmé, že předávající, jehož jméno a další identifikační údaje se do potvrzení uvádějí, je osoba, která přímo autovrak do zařízení předala. Vydat potvrzení při přejímce autovraků do zařízení k jejich sběru je možné, v případech, kdy se potvrzení bezplatně vydává, i osobě, která není jeho vlastníkem, pokud ovšem zná a může doložit požadované údaje o autovraku, tj. má tzv. Velký techničák, ze kterého se údaje požadované přílohou č. 3, vyplní. Pokud předávající nemůže dodat potřebné údaje, nebude potvrzení vydáno.


Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí