zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co přineslo 3. české uživatelské fórum Copernicus?

28.07.2014
GIS - mapy
Co přineslo 3. české uživatelské fórum Copernicus?

Ve dnech 10. - 11. června 2014 proběhlo 3. české uživatelské fórum Copernicus, v letošním roce zaměřené na radarová data a navazující služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, se zúčastnilo více než 100 českých i zahraničních účastníků, zejména z Evropské komise, Evropské kosmické agentury a Evropské agentury pro životní prostředí. Akce byla v letošním roce zaštítěna mezinárodní konferencí European Space Solutions.

Hlavním tématem letošního ročníku bylo vypuštění první družice programu Copernicus, Sentinelu 1A, na oběžnou dráhu (proběhlo 3. dubna 2014). Účastníci konference se dozvěděli základní informace o datech, která bude Sentinel 1 poskytovat, o různých oblastech, ve kterých lze tato data využívat, a získali základní přehled o postupu jejich zpracování. Sentinel 1 byl také konfrontován s již existujícími družicemi a jejich produkty (TerraSAR-X a KOMPSAT-5).

Pozorování Země je v Evropě jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v oblasti kosmických aktivit. Další akceleraci rozvoje sektoru lze očekávat v souvislosti s bezplatně dostupnými daty z družic Sentinel. V návaznosti na zvyšující se konkurenci na trhu dochází k postupnému snižování cen družicových dat, které tvoří podstatnou část ceny nabízených služeb. V případě některých dat k tomuto trendu významně přispěje i systém Copernicus. Stále přetrvávající překážkou brzdící rychlý rozvoj sektoru je nízké povědomí o možnostech dálkového průzkumu Země. S příchodem bezplatně dostupných dat a systematické osvěty potenciálních uživatelů by měla být tato bariéra v budoucnosti minimální. Větší rozvoj využívání dat dálkového průzkumu Země brzdí i relativně nízká ochota financování či kofinancování rozvoje služeb ze soukromých zdrojů, což je důležité téma pro další diskuse a velká výzva pro zainteresované subjekty a hlavní hráče na trhu. Důvodem tohoto stavu je zatím v důsledku ceny služeb stále ještě omezené portfolio uživatelů. V případě využití dat z vědeckých družic pozorování Země je alarmující fakt, že do družicových misí s vědeckovýzkumným zaměřením investuje nejvíce Evropa, avšak jejich data jsou nejvíce využívána mimo ni.

Důležitou oblastí pro rozvoj Copernicus v ČR jsou navazující služby - aplikace především soukromého sektoru vytvářené nad družicovými daty. Stěžejní otázkou zůstává, jak tyto služby financovat. Tomuto tématu byla věnována část prvního konferenčního dne a vyvolalo živé diskuse. Na úrovni Evropy je Copernicus spojen s programem Horizont 2020; další z možností financování nabízí nový rámec operačních programů pro období 2014 - 2020. Specifické cíle těchto programů podporují přímo rozvoj aplikací nad daty Copernicus, např. Operační program Doprava II, nebo obecněji využívání družicových dat zejména pro monitorování životního prostředí. Na národní úrovni se nabízí nástroje TAČR v programech EPSILON a DELTA. Příležitostí pro studenty i začínající podnikatele je soutěž Copernicus Masters, podporující vytváření aplikací nad družicovými daty.

Program Copernicus s rokem 2014 vstupuje do své provozní fáze. Legislativním rámcem pro jeho fungování je nové Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 377 ze dne 3. dubna 2014, kterým se Copernicus zavádí. Program má nyní vlastní zdroj financování a po dlouhých přípravách i vlastní kapacitu pro pozorování Země.

3. české uživatelské fórum Copernicus přineslo souhrn potenciálu především radarových dat Copernicus a jejich možných aplikací. Konference nabídla možnost propojení vazeb mezi účastníky konference napříč státní sférou, akademickým i soukromým sektorem na národní, ale i mezinárodní úrovni. Byla odprezentována řada podnětných témat a otevřela se nejedna diskuze nad otázkami programu Copernicus. Mnoho otázek však zůstává nezodpovězených a je tak výzvou, jak koncoví uživatelé nabízená data a informace přijmou a využijí nabízenou příležitost. Doufejme, že na dalším ročníku konference se nám podaří na některé z těchto otázek najít odpovědi.

Fotografie, prezentace a další podrobnosti z konference naleznete na národním portálu Copernicus.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí