zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ze života geologa Doc. RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc.

12.08.2014
Geologie
Ze života geologa Doc. RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc.

Narodil se 29. listopadu 1932 v Praze. Zde v roce 1951 absolvoval gymnázium a roku 1955 dokončil studium mineralogie a petrologie na Přírodovědecké fakultě UK. Stal se promovaným geologem, později doktorem přírodních věd. Nastoupil jako vědecký pracovník do Ústředního ústavu geologického, dnes České geologické služby, kde je stále kmenovým zaměstnancem.

Titul kandidáta věd získal na Přírodovědecké fakultě UK v roce 1960. Titul doktora věd v roce 1989 tamtéž. V roce 1990 se na Přírodovědecké fakultě UK habilitoval a získal titul docenta.

Již od vysokoškolských studií se zabýval hlavně výzkumem sedimentárních hornin, později také strukturní, regionální a environmentální geologií. Jako jeden z prvních u nás se věnoval i oceánografii a mořské geologii.

Od roku 1955 působí v České geologické službě. Zastával zde mj. funkci náměstka pro výzkum a v letech 1992-1997 byl jejím ředitelem. Působil také ve vědecké radě, ediční radě a redakční radě Věstníku ČGÚ/Bulletinu of Geosciences.

Na našem území pracoval hlavně v Barrandienu, v Jeseníkách a Oderských vrších, na Drahanské vrchovině, v hornoslezské pánvi, limnických permokarbonských pánvích, v severočeském terciéru, příležitostně i v jiných sedimentárních formacích Českého masivu.

Řadu let strávil jako expert v cizině. Nejprve při výzkumu moře na Kubě, poté byl docentem a posléze profesorem na univerzitě v Bagdádu, stal se hlavním geologem v Geologické službě Iráku, pak v letech 1975-1980 profesorem na Kuvajtské univerzitě. Později se zúčastnil celé řady oceánografických expedic, geologických kongresů a prestižních mezinárodních zasedání.

Zastával řadu funkcí v mezinárodních organizacích, byl členem předsednictva evropské společnosti Geologische Vereinigung, členem správní rady Umweltforschung Lipsko-Halle, byl též členem redakční rady zahraničních časopisů.

V letech 1993-2002 byl členem Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Pracoval v komisích (např. pro udílení hodnosti doktora věd) a edičních radách. V roce 2005 zakládal společnost Comenium, o. p. s., zabývající se propagací a popularizací vědy.

Zdeněk Kukal publikoval dosud na 350 vědeckých prací v českých i zahraničních časopisech a stovky populárně vědeckých článků. Dodnes spolupracuje s tiskem, rozhlasem a televizí.

Je autorem patnácti odborných knih (např. Základy sedimentologie, Základy oceánografie, Přírodní katastrofy, Rychlost geologických procesů, Horninové prostředí - jeho stav a ochrana), z nichž tři byly přeloženy do angličtiny a vydány v prestižních nakladatelstvích (Elsevier, Academic Press) a čtyři přeloženy do ruštiny (naklad. Nauka, Znanije). Kromě toho napsal 12 populárně vědeckých knih (Atlantis, Geologická paměť krajiny, Člověk a kámen, Hrady Čech a Moravy - z čeho jsou a na čem stojí, Oceán - pevnina budoucnosti, Tajemství bermudského trojúhelníku a další).

Dnes je Zdeněk Kukal emeritním členem České geologické služby. Stále publikuje a přednáší jak odborníkům, tak širší veřejnosti. ZDROJ: ČGS

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí