zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Více než jedna třetina území Chorvatska má být zahrnuta do sítě Natura 2000

10.08.2014
Obecné
Příroda
Více než jedna třetina území Chorvatska má být zahrnuta do sítě Natura 2000

Dne 1. července 2013 se Chorvatsko stalo 28. členským státem Evropské unie. Na základě toho od té doby ve svém právním řádu provedlo téměř celý korpus evropských právních předpisů. V oblastech, kde mu byl poskyt­nut dodatečný čas na jejich splnění, musí dodržovat právně závazný časový rozvrh.

Členství v EU přináší občanům Chorvatska mnohé výhody - přístup na společný trh s větším množstvím výrobků s vyšší kvalitou a nižšími cenami, fondy EU přispívající k diverzifikaci odvětví zemědělství, rybolovu a akvakultury, reformu soudnictví zaručující jeho nezávislost a mnohé další.

Dříve, než mohla být zahájena jednání, muselo Chorvatsko prokázat svou schopnost zavést evropské právní předpisy a zaručit jejich dodržování. Acquis pro oblast životního prostředí nebylo výjimkou; ačkoli již země v některých oblastech, zejména vody a ochrany přírody, disponovala vysokou úrovní odbornosti, vláda se zavázala zvýšit svoji administrativní kapacitu a finanční zdroje na nezbytnou úroveň.

Po celou dobu jednání EU aktivně zdůrazňovala přínosy předpisů v oblasti životního prostředí - a zejména nezbytnosti silného ekologického hospodářství pro udržitelnou budoucnost a ekonomické výhody plynoucí například ze silného odvětví recyklace.

Ne všechny součásti acquis jsou uplatnitelné okamžitě. Pro právní předpisy, které vyžadují vysoké investice, mohou být vyjednána přechodná období za předpokladu, že jsou podložena pádnými technickými a finančními argumenty. Takový byl případ zpracování městských odpadních vod, kde byl termín pro provedení stanoven na rok 2023. Další oblastí, která vyžaduje zvýšené úsilí, je zpracování odpadu. Země otevírá regionální střediska odpadového hospodářství a zahajuje řadu navazujících projektů a až do roku 2018 má čas na to, aby zajistila účinnou realizaci všech opatření. Stejný termín byl poskytnut pro zlepšení kvality pitné vody.

V přechodovém období poskytnou pomoc fondy EU. Chorvatsko v současné době s Evropskou komisí připravuje "dohodu o partnerství" týkající se způsobu využití evropských fondů k investicím do klíčových oblastí, jakými jsou výzkum a inovace, podpora malých a středních podniků, které jsou schopny vytvářet dlouhodobá a udržitelná pracovní místa, a podpora nízkouhlíkové ekonomiky.

Strukturální fondy poskytnou podnikům přístup k financím a podpoří je ve zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím nových technologií, ekologické výroby a vysoce kvalitního vzdělávání. První projekty v rámci programu LIFE byly v Chorvatsku zahájeny v roce 1995 na základě složky LIFE - třetí země. Před přístupem bylo financováno asi 14 projektů, které představovaly celkovou investici ve výši 9 milionů EUR. Jako plnohodnotný členský stát se nyní Chorvatsko může ucházet o financování v rámci tří základních složek programu LIFE - příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti životního prostředí a informace a komunikace.

Bohatství biologické rozmanitosti

Více než jedna třetina území Chorvatska má být zahrnuta do sítě Natura 2000, což odráží nejen silné odhodlání Chorvatska chránit přírodu, ale také jeho pozoruhodnou biologickou rozmanitost. Natura 2000 bude hrát významnou úlohu v turistice budoucnosti - do výjimečné chorvatské krajiny patří více než 9 000 jeskyní, které jsou domovem pro jedinečné biologické druhy, z nichž mnoho věda ještě nezná, a dále velké populace medvědů, rysů a vlků a v Jaderském moři přibližně 8 000 druhů mořských organismů.

ZDROJ: http://ec.europa.eu/environment/news

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí