zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přibližně 25 % dodávek obsahujících odpad v EU nesplňuje evropské předpisy pro přepravu odpadu.

07.08.2014
Odpady
Přibližně 25 % dodávek obsahujících odpad v EU nesplňuje evropské předpisy pro přepravu odpadu.

V posledních letech vnitrostátní inspekce soustavně dokazovaly systematické porušování pravidel EU pro přepravu odpadů. Tyto přestupky představují závažné ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Komise předložila soubor opatření k řešení tohoto problému a potlačení nezákonné přepravy.

Inspekce v přístavech, na silnicích a v podnicích odhalily, že přibližně 25 % dodávek obsahujících odpad v EU nesplňuje evropské předpisy pro přepravu odpadu.

Problém je zvláště závažný v případě nebezpečného odpadu, který je nezákonně vyvážen do rozvíjejících se zemí v Asii a Africe, kde je buď odložen, nebo zpracován za daleko nižší cenu a s daleko nižší účinností než v Evropě. Kdyby se nezákonná přeprava týkala pouhého 1% přepravených odpadů, množství odpadů by dosahovalo 2,8 milionů tun ročně.

V současné době je veškerý vývoz nebezpečných odpadů do zemí mimo OECD a veškerý vývoz odpadu ke zpracování mimo Evropu nezákonný a, je-li odhalen, musí být navrácen zpět. Členské státy jsou v současnosti povinny provádět kontroly dodávek odpadu, mají však volnost při výběru způsobu jejich provádění. Výsledkem jsou mimořádně vyvinuté inspekční systémy některých členských zemí, zatímco kontroly jiných členských zemí jsou příliš shovívavé, a přitahují tak vývozce nezákonného odpadu. Za účelem zvýšení celkových standardů a potlačení nezákonného obchodu Komise navrhla posílení stávajících právních předpisů.

"Inspekce v přístavech, na silnicích a v podnicích odhalily, že přibližně 25#xA0;% dodávek obsahujících odpad v EU nesplňuje evropské předpisy pro přepravu odpadu "

Nové pravomoci

Tento návrh požaduje po členských státech zavedení ročních plánů inspekce. Ty by byly založeny na posouzení rizik jednotlivých odpadových toků a zdrojů nezákonných dodávek a pomohly by vnitrostátním orgánům zaměřit se na oblasti s nejvyšším rizikem.

Plány jsou navrženy rovněž proto, aby byla povzbuzena důvěra veřejnosti. Budou muset být zveřejněny, aby tak občané byli informováni o opatřeních, která úřady zamýšlejí přijmout s cílem potlačit nezákonné praktiky a zajistit zdravé životní prostředí. K vybudování důvěry veřejnosti ve snahu veřejných orgánů účinně řešit problém nezákonné přepravy odpadu to bude nezbytné.

Návrh Komise rovněž umožňuje přemístění důkazního břemene při podezření na nezákonné dodávky. Například při provádění terénní kontroly by orgány byly oprávněny požadovat po osobě odpovídající za dodávku předložení nezbytné dokumentace umožňující stanovit, zda je přepravovaný materiál odpadem či nikoli, a v případě že ano, že bude v cílovém místě přepravy zpracován ekologicky zodpovědným způsobem.

Nový právní předpis, který by měl Evropský parlament a vlády EU schválit v průběhu roku 2014, zaručí, že řádní zpracovatelé odpadu v EU nebudou ohrožováni nezákonnou konkurencí. Zvýší celkové ekologické standardy a poskytne silnější ochranu třetím zemím. Mnoho vysoce kvalitních surovin obsažených v odpadech lze recyklovat a členské státy ušetří vysoké náklady na zpětný dovoz a likvidaci.

ZDROJ: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí