zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V OPŽP dochází k další akceleraci, která zkrátí dobu mezi vydáním registrace a Rozhodnutím o poskytnutí dotace!

05.08.2014
Obecné
Dotace
V OPŽP dochází k další akceleraci, která zkrátí dobu mezi vydáním registrace a Rozhodnutím o poskytnutí dotace!

Státní fond životního prostředí ČR od 1. 8. 2014 přistupuje k zásadní změně administrace projektů OPŽP, která přispěje k další akceleraci celého programu.

Mezi již aplikovanými akceleračními opatřeními se jedná o jednu z nejpodstatnějších úprav, která významně zkrátí dobu mezi vydáním registrace a Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále "RoPD").

Informační systém SFŽP ČR bude nově umožňovat předsunout vydání RoPD před proces posouzení veřejných zakázek. V praxi tedy bude možné vydat RoPD neprodleně po doložení dokladů požadovaných k RoPD dle příloh č. 1 Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí).

Díky této úpravě bude možné vydat RoPD i před nebo v průběhu posuzování veřejných zakázek na fondu, nikoliv až po komplexním posouzení všech výběrových řízení, která se k danému projektu vztahují, jako tomu bylo doposud. Kontrolní mechanismus posouzení veřejných zakázek se tímto opatřením nijak neoslabuje ani neruší, pouze dochází ke změně v návaznosti pracovních postupů tak, aby žadatelé o podporu obdrželi RoPD ve výrazně kratší lhůtě oproti stávající praxi.

Upozorňujeme žadatele, že vlastní financování projektu (proplácení podpory) bude možné až po dokončení posuzování veřejných zakázek pracovníky fondu. Podmínkou zařazení fakturace do žádostí o platbu bude právě dokončení posouzení daného výběrového řízení, ke kterému se vážou předkládané faktury. Posuzování veřejných zakázek může probíhat nikoliv jen do v pořadí první žádosti o platbu, ale průběžně s proplácením výdajů z ostatních již posouzených veřejných zakázek, přičemž tímto nastavením bude zajištěno, že do žádosti o platbu nebude možné zahrnout výdaje z veřejné zakázky, která ještě nebyla ze strany fondu posouzena. Pokusí-li se žadatel zařadit do žádosti o platbu výdaje z nezkontrolované veřejné zakázky, informační systém ho upozorní, že tyto faktury nelze do žádosti o platbu zařadit z důvodu nedokončeného posouzení veřejné zakázky poskytovatelem dotace. Případná korekce za pochybení při výběru dodavatele bude řešena v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Věříme, že spolu s dalšími již dříve úspěšně aplikovanými akceleračními opatřeními přispěje tato změna k dalšímu snížení ztráty evropských prostředků určených na zlepšování stavu životního prostředí v České republice.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí