zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty za černé skládky loni dosáhly 50 milionů korun, končí tam stavební odpad a vysloužilé elektro

13.08.2014
Odpady
Šlendryján
Pokuty za černé skládky loni dosáhly 50 milionů korun, končí tam stavební odpad a vysloužilé elektro

V letních měsících v Česku každoročně přibývá odpadu, který často končí na černých skládkách...

Navážení odpadů na pozemky, které k tomu nejsou ze zákona vymezeny, přitom představuje jeden z nejpřísněji trestaných deliktů. Jen za minulý rok za něj byly uděleny pokuty za více než 50 milionů korun. Na černých skládkách se podle aktuálních statistik nejvíce objevuje stavební odpad, pneumatiky a vysloužilé elektrospotřebiče.

Podle České inspekce životního prostředí je v dnešní době v oblasti odpadového hospodářství jedním z nejčastěji trestaných deliktů navážení odpadů na pozemky, které nebyly podle zákona k nakládání s odpady určeny. Jedná se přitom o jeden z nejpřísněji trestaných přestupků, kdy se uložené sankce pohybují obvykle v řádech statisíců korun, v extrémních případech dokonce milionů korun. "V roce 2013 bylo zjištěno a vedeno 96 správních řízení za takové delikty, což představuje zhruba 10 % veškerých správních řízení v oblasti odpadového hospodářství," uvedl Lukáš Kůs, vedoucí Odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí. "Uložená částka za tyto delikty přitom představuje více než 50 % z pokut celkově uložených v oblasti nakládání s odpady, tedy více než 50 milionů korun jen za rok 2013," upřesnil Kůs.

Černé skládky se v současnosti vyskytují na skrytých místech, kam se dá zároveň vjet autem. Typicky se jedná o pozemky ve vlastnictví obce, nebo fyzických a právnických osob, které se o své pozemky příliš nestarají. "Podle nejnovějších statistik projektu ZmapujTo se na černých skládkách nejčastěji objevuje stavební odpad, velkoobjemový odpad a evergreenem zůstávají pneumatiky a vysloužilé elektrospotřebiče. Velkým problémem těchto skládek je výskyt nebezpečných látek, mezi které patří například azbest, vysloužilé baterie či nádoby s neznámými tekutinami," řekl Miroslav Kubásek z iniciativy ZmapujTo.cz, která mapuje černé skládky po celé České republice.

Nebezpečí na černých skládkách kromě stavebního odpadu představuje zejména množství vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. "V každé domácnosti či firmě dnes nalezneme velké množství elektroodpadu. Proto je velmi důležité, aby nekončil na černých skládkách. Vedle rizik nebezpečí infekce pro obyvatele a zvířata totiž nesprávné nakládání s elektroodpadem může způsobit kontaminaci půdy nebo znečištění podzemních vod," uvedl David Vandrovec, ředitel společnosti Rema Systém, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení.

V posledních letech navíc elektrospotřebiče končí až v 30 % přímo v komunálním odpadu. Lidé se jich přitom mohou zbavit legální cestou a zcela zdarma, například prostřednictvím neziskového projektu Buď líný, který zajišťuje svoz nepotřebných elektrospotřebičů a baterií zdarma, a to přímo z domácností. "Je to mnohem jednodušší způsob, jak zlikvidovat elektrospotřebiče, než je vézt na černou skládku. Navíc tím ušetříme nemalé prostředky za případnou sanaci znečištěného okolí, kdy například z recyklace jedné televize se ušetří přibližně 1 m3 pitné vody, což může jedinci vystačit až na 9 dní obvyklého užívání pitné vody," uzavřel Vandrovec.

O České inspekci životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ostatní složky se k ní připojily následně v průběhu let 1991 - 1992. ČIŽP je samostatnou organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR.

O projektu Zmapujto.cz

První verze ZmapujTo.cz vznikla v květnu 2012 jako ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v České republice a přispět tak k řešení této problematiky. Projekt se zaměřil na občany, kterým se nelíbí černé skládky v jejich městech, vesnicích nebo v přírodě a chtějí se skládkami něco udělat. Jako nejvýhodnější forma mapování se jevilo zpřístupnění moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro monitoring skládek. Skládku dokázal díky mobilním aplikacím velmi jednoduše a rychle nahlásit každý uživatel chytrého telefonu, další možností bylo nahlášení skládky prostřednictvím interaktivního webového formuláře. Po dobu fungování první verze bylo nahlášeno více než 2500 černých skládek, do projektu se aktivně zapojilo přes 40 měst a obcí. V březnu 2014 byla spuštěna druhá verze ZmapujTo.cz, která obsahuje několik novinek. Tou nejdůležitější je možnost hlásit nejen černé skládky, ale i celou řadu možných problémů, na které v přírodě či ve městech lze narazit.

O společnosti REMA Systém

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

O úklidové akci Ukliďme Česko

Úklidová akce "Ukliďme Česko" je inspirována celosvětově úspěšným projektem "Let's Do It!". Dobrovolnická akce proběhla v sobotu 17. května 2014 na celém území České republiky - závěrečná tisková zpráva.

Cílem akce bylo nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek.

Podpořit projekt Ukliďme Česko svým hlasem v soutěži o "Ekologického Oskara" můžete na adrese www.UklidmeCesko.cz

Za svůj hlas v rámci tohoto hlasování můžete také vyhrát - cenami pro hlasující jsou elektrokolo, úsporná lednička gorenje nebo 5 praček gorenje powered by E.ON.

Podle pravidel soutěže můžete pro náš projekt hlasovat
až 5x a tím tak zvýšit pravděpodobnost,
že vyhrajete některou z cen!!!
www.UklidmeCesko.cz

team

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí