zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová veřejná konzultace: Opětovné využívání vody v Evropě

19.08.2014
Voda
Nová veřejná konzultace: Opětovné využívání vody v Evropě

Opětovné využití vody není v Evropě příliš rozšířené. Většina odpadních vod se z městských čistíren jednoduše vypouští do řek či jezer. Kdybychom je však více využívali, pomohlo by nám to řešit rostoucí problémy související s nedostatkem vody a suchem a zároveň snížit riziko znečištění odpadními vodami i náklady na jejich úpravu. Kromě toho má opětovné využívání vody menší dopad na životní prostředí, než když se získává z jiných zdrojů, například převáděním vody mezi regiony či odsolováním.

Navzdory těmto výhodám a značnému potenciálu pro další rozvoj však existuje několik důvodů, proč je úroveň opětovného využívání tak nízká. K nim se řadí:

  • neexistence společných environmentálních/zdravotních norem EU pro opětovné využívání vody,
  • možné překážky, které by bránily volnému pohybu zemědělských produktů zavlažovaných opětovně využívanou vodou,
  • neodpovídající obchodní modely a způsoby stanovení cen za vodu,
  • malá informovanost zainteresovaných aktérů o výhodách opětovného využití vody,
  • nedostatečná otevřenost veřejnosti,
  • technické překážky a nedostatečné vědecké poznatky.

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o různých možných opatřeních na úrovni EU, která by opětovné využívání vyčištěných odpadních vod podpořila. EK zajímá názor občanů, zainteresovaných subjektů, podnikatelské sféry, nevládních organizací i veřejných orgánů na to, jaký je potenciál opětovného využití vody, jaké překážky mu brání a jaký druh regulačních a neregulačních opatření EU by tyto obavy mohl účinně řešit a rozšířit bezpečné opětovné využívání vody v EU.

Další kroky
Konzultace je otevřená do 7. listopadu 2014. Výsledky budou zahrnuty do posouzení dopadů, které se bude zabývat všemi klíčovými aspekty opětovného využití vody, včetně použití pro zemědělské, městské, průmyslové a rekreační účely. Na základě důkazů obsažených v posouzení dopadů chce Komise v roce 2015 předložit formální návrh.

Souvislosti
Celosvětová změna klimatu klade stále větší nároky na evropské zdroje sladké vody. Nejvíce problémů vzniká v suchých oblastech s nízkým objemem srážek a vysokou hustotou obyvatelstva, pravděpodobně však budou zasaženy také oblasti mírného pásma s intenzivním zemědělstvím, cestovním ruchem a průmyslem. V důsledku toho dochází k většímu soupeření o vodní zdroje mezi různými odvětvími, která ke své činnosti vodu potřebují, což zesiluje obavy o dodávky z vysoce kvalitních zdrojů vyhrazených pro pitnou vodu.

Maximalizace opětovného využití vody je jedním ze specifických cílů plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, v němž se zmiňuje možnost připravit nařízení stanovující společné normy pro opětovné využití vody. Představuje rovněž jednu z hlavních priorit strategického prováděcího plánu evropského inovačního partnerství v oblasti hospodaření s vodou.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí