zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona č. 114 míří po úpravě na základě podnětů z jednání s kraji, obcemi i odborníky do meziresortního připomínkového řízení

18.09.2014
Příroda
Chráněná území
Legislativa
Novela zákona č. 114 míří po úpravě na základě podnětů z jednání s kraji, obcemi i odborníky do meziresortního připomínkového řízení

Ministr Brabec včera představil aktuální vývoj připravované společné legislativy pro všechny naše národní parky...

Ta má za cíl otevřít parky šetrnému turismu, podpořit roli obcí v rozhodovacích procesech a zjednodušit administrativu. MŽP v posledních dvou měsících sbíralo názory a připomínky od obcí, krajů, odborné veřejnosti, neziskových organizací i zahraničních partnerů našich národních parků v Sasku a Bavorsku, Rakousku a Polsku. Upravený návrh novely MŽP dnes odchází do připomínkového řízení napříč resorty, aby byl dle očekávání připraven na říjnové projednání Vládou ČR.

,,Příprava novely zákona o ochraně přírody a krajiny je pro nás zásadní, protože výrazně zpřehlední a zjednoduší legislativu všech našich národních parků. I proto je pro nás velmi důležitá intenzivní a otevřená komunikace se všemi subjekty, kterých se chystaná norma týká. V minulých dvou měsících jsme tedy absolvovali řadu jednání se zástupci krajů, obcí i odborné veřejnosti, abychom od nich získali cenné podněty a návrhy ke znění novely. Po zanesení mnoha těchto podnětů se nyní posouváme dál. Dnes totiž novelu posíláme do meziresortního připomínkového řízení a rád bych při té příležitosti ještě zdůraznil, že naše koncepční řešení ještě před připomínkováním příslušnými resorty akceptuje pohled mnohých zainteresovaných subjektů, což je pro nás zásadní," říká ministr Richard Brabec.

Obce budou ještě silnější v rozhodovacích procesech
Novým nástrojem pro rozhodování o různých činnostech se dle původního návrhu stane tzv. opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt ukotvený v našem správním řádu. V současné době se používá např. při vydávání územních plánů či pro stanovení záplavových území. Obce tak budou moci vznášet námitky, ne připomínkovat jako tomu bylo doposud. Tím je ještě více posíleno postavení obcí, které budou nově tzv. dotčeným orgánem. Ministr Brabec dodává: ,,Navíc do připomínkového řízení pošleme i vzkaz obcím v národních parcích, které chtějí stabilitu tím, že v našem návrhu bude i zakotveno určité období, počítám asi 15 let, během něhož bude platit moratorium na jakékoliv rozšiřování a změny zonace parku."

Ochranné podmínky se sjednocují
Návštěvní řády nebudou stanovovat podmínky regulace, správy NP je budou používat k informování veřejnosti o regulacích vyplývajících z právních předpisů nebo opatření obecné povahy. Ochranné podmínky nejsou nově vázány na zonaci, ale jsou rozděleny na zákazy na celém území NP a zákazy mimo zastavěná a zastavitelná území obcí.

Klidová území pro návštěvníky, nová zonace pro management parku
Revoluční novela ruší dosavadní 1. zóny nedostupné pro návštěvníky a zavádí tzv. klidová území, do nichž není vstup a priori zakázán, ale bude umožněn např. v některých měsících roku nebo po značených cestách, v doprovodu průvodce. Omezení vstupu mimo vyhrazené cesty a trasy v jejím pozměněném návrhu již není vázáno na zónu přírodní, ale na vymezená klidová území. Omezení vstupu bude vždy odůvodněno s ohledem na předměty a cíle ochrany NP. ,,Pro větší transparentnost zonace navrhujeme zmocnění pro vydání vyhlášky, kterou MŽP stanoví podrobné charakteristiky zón národních parků, jejich režim i podmínky jejich vymezování," zdůrazňuje náměstek ministra pro legislativu Vladimír František Mana.

Nová koncepce péče o národní parky
,,Dosavadní ,,plány péče" nahradí ,,zásady péče", do nich budou zahrnuty i dlouhodobé cíle národních parků, jejich poslání, jejich udržitelný rozvoj i možné využití " vysvětluje náměstek pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský. Při vymezování území bude dle upraveného znění novely brán zvláštní zřetel na jejich aktuální stav. Kritéria, podle nichž bude území zařazeno do zóny přírodní nebo přírodě blízké, nově stanoví vyhláška MŽP. Přeřadit území do jiné zóny bude možné až po uplynutí určitého období a po vyhodnocení potřeb ochrany přírody v NP(dle § 17 novely za 15-20 let).

Jednodušší návštěvní řád
Návštěvní řády nebudou stanovovat podmínky regulace jako doposud, správy národních parků jimi budou informovat veřejnost o regulacích vyplývajících z právních předpisů, případně z opatření obecné povahy.

Po představení a předjednání novely zákona č. 114 se zástupci krajů, obcí, akademické obce a nevládních organizací obdrželo Ministerstvo životního prostředí od 13 subjektů celkem 147 podnětů, z nichž 93 akceptovalo, částečně akceptovalo nebo vysvětlilo. Nejvíce podnětů přišlo od Plzeňského kraje.

Ministerský návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny podle očekávaného harmonogramu čeká říjnové projednání vládou ČR.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí