zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu 800 000 Kč za nezákonnou těžbu dřeva

01.10.2014
Les
Šlendryján
Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu 800 000 Kč za nezákonnou těžbu dřeva

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila za nezákonnou těžbu dřeva společnosti Wide Poster s.r.o. pokutu ve výši 800 000 Kč. Pokutu, která dnem 12.8.2014 nabyla právní moci, uložila ČIŽP za ohrožení životního prostředí v lesích, které společnost způsobila zadáním a organizováním nezákonné těžby dřeva na lesním pozemku v katastrálním území Světlá pod Javořicí.

Česká inspekce životního prostředí obdržela dne 20.11.2013 podnět týkající se prošetření nepovolené těžby dřeva v katastrálním území Světlá pod Javořicí. ČIŽP na základě podnětu provedla dne 10.12.2013 kontrolu a ohledání místa. Kontrolou ČIŽP bylo zjištěno, že v měsících červenec a srpen roku 2013 byla na pozemku ve výše uvedeném katastrálním území společností Wide Poster s.r.o. zadána a zorganizována nezákonná těžba dřeva v rozsahu těžby 459 m3 dřevní hmoty, kterou na lesním pozemku vznikla souvislá holina v rozsahu 1,43 ha.

Těžba dřeva byla provedena nešetrným způsobem, došlo k odření okolních stromů na kořenových nábězích i kmenech. Výše uvedená zjištění vyhodnotila ČIŽP jako porušení povinností ukládanými lesním zákonem ze strany zadavatele těžby dřeva společností Wide Poster s.r.o.. ,,Nešetrnou těžbou dřeva a lesní dopravou jsou poškozené stromy ohroženy napadením houbových chorob se vznikem hnilob a tudíž je ohrožena i stabilita sousedních porostních skupin" uvedl Jiří Vitovský z Oblastního inspektorátu České Budějovice.

Na základě provedených šetření uložila ČIZP účastníku řízení pokutu dle § 4 písm. c) zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa ve výši 800 000 Kč. V rámci případu byla stanovena ekologická újma ve výši 5 760 848 Kč, což svědčí o významné závažnosti správního deliktu.

,,Nezákonná těžba dřeva v rozporu s řádných hospodařením v lesích narušuje obnovu lesních porostů a ohrožuje plnění všech funkcí lesů - půdoochranou, vodohospodářskou, rekreační a ekologickou" dodává Jiří Vitovský z Oblastního inspektorátu České Budějovice.

Kontakt pro více informací:

Mgr. Pavla Sibřinová

Tisková mluvčí

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

Česká inspekce životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí