zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nezapomeňte oklasifikovat a označit své chemické směsi včas!!

25.09.2014
Chemické látky
Nezapomeňte oklasifikovat a označit své chemické směsi včas!!

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) bude od 1. června 2015 jediným právním předpisem, podle kterého bude nutno klasifikovat a označovat nebezpečné chemické látky a směsi.


Upozornění na platnost nařízení CLP 2015Upozornění na platnost nařízení CLP 2015

Tři výstražné symbolyTři výstražné symboly

Obrovský počet výrobků/směsí bude muset být překlasifikován a přebalen tak, aby směsi vyhověly požadavkům nařízení CLP.

Přezkoumejte proto klasifikaci a označení svých směsí již nyní!

Od1. června 2015 bude nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) jediným právním předpisem, který se vztahuje na klasifikaci a označování látek i směsí. Nařízení CLP vyžaduje, aby společnosti řádně klasifikovaly, označovaly a balily své nebezpečné chemické látky ještě předtím, než je uvedou na trh.

Klasifikace a označování nebezpečných chemických látek vychází z globálně harmonizovaného systému schváleného v OSN. Jeho účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí i volný pohyb látek, směsí a předmětů.

Povinnosti vyplývající z nařízení CLP se podobají povinnostem vyplývajícím z předchozích právních předpisů EU; jsou zde však určité podstatné rozdíly. Značný počet výrobků musí být znovu označen, aby se splnily požadavky nařízení CLP, včetně spotřebního zboží, jako jsou nátěrové hmoty či detergenty, ale i průmyslové směsi.

Jste dovozcem nebo výrobcem směsí v zemi EU/EHP?

Pokud ano, pak jste v souladu s nařízením CLP odpovědní za klasifikaci, označování a balení směsi, kterou uvádíte na trh (tj. směsi, kterou do zemí EU/EHP dovážíte nebo vytváříte pro další dodávání). Musíte se obeznámit s nebezpečností této dovážené nebo vytvářené směsi a musíte o ní v dodavatelském řetězci informovat, tzn. revidovat či vytvořit bezpečnostní list těchto směsí podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se změnila příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů.

Také distributoři směsí mají podle nařízení CLP povinnosti, např. zajistit, aby štítek a balení byly v souladu s nařízením CLP.

Bližší popis úloh a povinností podle nařízení CLP lze nalézt v kapitole 2 Úvodních pokynů k nařízení CLP.

Na webových stránkách Evropské chemické agentury (ECHA) naleznete stránky, které nabízejí podporu těm, kteří stojí před úkolem klasifikovat směsi tak, aby vyhovovaly požadavkům na klasifikaci podle nařízení CLP. Informace o označování a balení lze nalézt v Pokynech pro označování a balení.

Předkládané informace vycházejí většinou z Pokynů agentury ECHA k uplatňování kritérií CLP a Pokynů pro označování a balení, na které se v nich také odkazuje. Doporučujeme vám si tyto internetové stránky prostudovat, a to společně s částí 1 Pokynů k uplatňování kritérií CLP, zvláště s kapitolou 1.6 týkající se přímo směsí.

Naleznete zde také odkazy na další užitečné zdroje informací.

Než s klasifikací začnete, doporučuje se pečlivě zvážit, zda máte přímo v organizaci odborníky dostatečně kompetentní ke klasifikaci směsí, nebo zda potřebujete podporu zvenku, zejména pokud se jedná o velice složitou směs.

Při plnění povinnosti směs klasifikovat a označit a vypracovat pro ni bezpečnostní list mohou být obzvláště nápomocné komerční softwarové systémy pro klasifikaci, označování a bezpečnostní listy. Mějte přitom ovšem na paměti, že i když využijete software nebo pomoc externích odborníků, za konečnou klasifikaci své směsi nesete odpovědnost stále vy.

Pokud chcete (znovu) klasifikovat a označit své směsi, můžete:

  • použít informace, které váš dodavatel uvedl v bezpečnostním listu,
  • prohlédnout si seznam klasifikací a označení agentury ECHA, abyste zjistili, jak ostatní klasifikovali a označili příslušné látky,
  • použít harmonizovanou klasifikaci a označování pro nejnebezpečnější chemické látky na trhu EU,
  • použít informace týkající se klasifikace a označování od vašich dodavatelů, pokud opětovně plníte, znovu balíte nebo zpětně dovážíte nebezpečné chemické látky do EU, aniž by se změnilo jejich složení.

Klíčové informace webová stránka ECHA uvádí ve 23 úředních jazycích EU

  • seznam klasifikací a označení obsahuje překlady týkající se látek s harmonizovanou klasifikací,
  • databáze ECHA--term umožňuje stažení pokynů pro bezpečné zacházení a standardní věty o nebezpečnosti ve 23 úředních jazycích EU,
  • webové stránky věnované klasifikaci směsí popisují pomocí několika kroků postup klasifikace směsí.

Seznamte se proto s požadavky nařízení CLP již nyní a plňte je!

Další informace z ECHA (anglicky, česky):

/Poznámka: převzato z webových stránek a Newsletter ECHA/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí