zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česko-norské semináře: výzkum, inovace, transfer technologií

19.09.2014
Obecné
Firemní ekologie
Česko-norské semináře: výzkum, inovace, transfer technologií
Akademie věd České republiky ve spolupráci s Norskou grantovou agenturou (The Research Council of Norway), Norským velvyslanectvím v Praze a Ministerstvem financí ČR pořádá ve dnech 22. a 23. září 2014 česko-norský kulatý stůl a semináře na téma výzkumu, inovací, transferu technologií a hodnocení výzkumných aktivit. Hlavním záměrem akce je posílení bilaterálních vztahů v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), vytvoření podmínek pro dlouhodobější spolupráci vědeckých komunit a sdílení zkušeností mezi klíčovými aktéry v oblasti vědní strategie.

Semináře s názvem ,,Seminar on Research and Innovation in the Kingdom of Norway" se uskuteční 22. září 2014 v Praze a následně 23. září 2014 v Brně. Určeny budou širší odborné veřejnosti v oblasti VaVaI v ČR a expertům z Norska. Na semináře byli pozváni vedoucí představitelé předních českých výzkumných organizací, rektoři veřejných vysokých škol, hlavní poskytovatelé veřejné podpory výzkumu a vývoje a rovněž zástupci průmyslu. Kapacita obou seminářů je již naplněna.
Cílem seminářů bude představení systému VaVaI v Norsku (organizace, fungování, financování, příklady dobré praxe) a sdílení zkušeností. Zvláštní pozornost bude věnována oblasti transferu technologií, která bude prezentována z pohledu financování výzkumu (The Research Council of Norway) i komercionalizace jeho výsledků (INVEN2).
Kulatý stůl s názvem ,,Round Table Meeting on Transfer of Research Results to Industry and Evaluation of Research Activities" se uskuteční 22. září 2014 v Praze. Určen bude klíčovým aktérům z oblasti VaVaI v ČR a expertům z Norska a Lichtenštejnska. Předpokládá se účast zahraničních expertů a představitelů AV ČR, GA ČR, TA ČR, RVVI, MF a dalších organizací. Kulatý stůl bude zaměřen na současný vývoj oblasti VaVaI v participujících zemích a možnosti dalších forem spolupráce. Vzájemná výměna zkušeností by měla přispět ke zmapování aktuální situace a k určení potřeb vědeckých komunit a institucí působících v oblasti vědní strategie. Na základě získaných poznatků budou následně hledány možnosti vytvoření společné diskusní platformy a nových nástrojů spolupráce výzkumných týmů a institucí z dotčených zemí. Kulatý stůl tímto přispěje nejen k zintenzivnění stávajících kontaktů, ale rovněž k navázání nové spolupráce formou bilaterálních projektů, která bude dlouhodobě udržitelná (tj. fungující i po ukončení finanční podpory) a přínosná pro ERA.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí