zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co znamená GHS? Jaký je rozdíl mezi GHS a CLP?

23.09.2014
Chemické látky
Co znamená GHS? Jaký je rozdíl mezi GHS a CLP?

GHS je zkratka pro Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek...

Tento systém poskytuje základ pro jednotné fyzikální, environmentální, zdravotní a bezpečnostní informace o nebezpečných látkách na globální úrovni, prostřednictvím harmonizace klasifikačních kritérií, pokynů pro označování a zpracování bezpečnostních listů.

GHS byl vytvořen a je udržován v rámci Organizace spojených národů (OSN) za cílem vyhnout se různým požadavkům na informace týkající se nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností, nebezpečí pro zdraví nebo nebezpečí pro životní prostředí u stejných chemických látek po celém světě. Kromě tohoto také usiluje o zjednodušení obchodu, neboť s použitím GHS nebude nutné vyvážené chemické látky překlasifikovat, označit a opatřit bezpečnostním listem a to dle různých kritérií daného dovážejícího státu.

GHS byl ve formě nařízení č.1272/2008 (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí implementován do právních předpisů jednotlivých členských států EU. Nařízení CLP je tedy právně závazné a vymahatelné v rámci EU, zatímco samotný GSH právně závazný není.

GHS a CLP nejsou zcela identické předpisy, neboť CLP je vytvořeno na základě starých právních předpisů EU, týkajících se klasifikace a označování tj. směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EEC - DSD) a směrnice o nebezpečných přípravcích (1999/45/EC - DPD). Nařízení č.1272/2008 (CLP) neobsahuje všechny nebezpečnosti zahrnuté v třídách nebezpečnosti GHS, protože nebyly součástí původní směrnice DSD.Jde např. o kategorii 4 třídy hořlavých kapalin nebo kategorii 3 (slabě dráždivý) v třídě nebezpečnosti žíravost/dráždivost. CLP zase navíc obsahuje zvláštní pravidla pro označování a balení, která nejsou součástí GHS, avšak byla přenesena z nařízení DSD a DPD. Jedná se např. o pravidla týkající se balení malých rozměrů (specifikováno v článku 29 nařízení CLP), o doplňující informace pro některé směsi (část 2 přílohy II nařízení CLP) a o opatřování balení uzávěry odolnými proti otevření dětmi a hmatatelnými výstrahami. Také obsahuje pravidla pro situaci, kdy se k látce vztahuje jak nařízení CLP tak aktuální legislativa vztahující se k přepravě (článek 33 nařízení CLP).

Je potřeba zmínit, že, na rozdíl od GHS, CLP neobsahuje zvláštní pravidla týkající se bezpečnostních listů, protože jsou již upraveny nařízením REACH (a to prostřednictvím článku 31 a přílohy II).

Zdroj: ECHA

Ing. Martina Stoszková,

GRACILIS s.r.o.

www.gracilis.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí