zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrhy změn v ochraně přírody a krajiny se vlastníkům obecních lesů příliš nelíbí

08.10.2014
Příroda
Les
Návrhy změn v ochraně přírody a krajiny se vlastníkům obecních lesů příliš nelíbí

Od 17. září se v meziresortním připomínkovém řízení nachází návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z dílny Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Vláda by tento návrh měla obdržet k projednání na přelomu října a listopadu. Připravovaná novela se však příliš nelíbí Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).

Jak poznamenává předseda SVOL Ing. František Kučera, materiál jako takový byl >>před širokou veřejností držen víceméně pod pokličkouObavy, které jsme tehdy zveřejnili, - a samozřejmě tlak Svazu obcí Národního parku Šumava - přiměly předkladatele k určitým úpravám návrhu oproti červencovému znění. Připomínky k oficiálnímu znění, které už je v meziresortním připomínkovém řízení (na webu uveřejněno až 22. 9.) ještě nemáme zkompletované a pracujeme na nich. Ale do 15. října, kdy příjem připomínek končí, to stihneme. Ono totiž ani upravené znění návrhu naše obavy nerozptýlilo. Jen namátkou: Dříve bylo s dotčenými obcemi vše předjednáváno a muselo být dohodnuto. Nyní se má tato pravomoc svěřit radě národního parku - a tudíž je pozice obcí zeslabena,>... rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo ovlivněných ekosystémů lze vyhlásit jako národní parkje zakázáno umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdrojeJsme přesvědčeni o tom, že tyto podmínky bude podle námi navrhované novely možné využívat efektivněji a bez zbytečných omezení pro místní obyvatele a majitele či nájemce pozemků,>prakticky bezbřehý prostor pro správní uvážení orgánu ochrany přírodyUvedená obava se zřejmě týká návrhu ochranné podmínky používat na pozemcích prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů v rozporu s cíli ochrany národního parku. Jedná se o úpravu již 22 let platné ochranné podmínky, kdy je zakázáno hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch. V návrhu byl vypuštěn pojem intenzivní technologie, protože v praxi aplikace tohoto ustanovení přinášela nejasnosti - a naopak přibyla vazba na jednoznačně stanovený cíl ochrany NP. Nyní je tedy zřejmé, že se zákaz týká prostředků a činnosti s popsaným dopadem. K aplikaci stávající ochranné podmínky byl vydán podrobný výklad MŽP, jsme přesvědčení, že obava z bezbřehého prostoru pro správní uvážení není namístě.>V dokumentu, který byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, je plně zachován proces projednávání návrhu zonace v radách národních parků a měnit by se nemělo ani jejich složení. Návrh zonace musí být dohodnut s radou NP, jejíž součástí jsou zástupci obcí, krajů a dalších právnických a fyzických osob, i z podnikatelského sektoru. Dohodnutý návrh se dále projednává v procesu stanoveném správním řádem pro opatření obecné povahy. Obcím navíc oproti platné právní úpravě návrh novely ZOPK přiznává v tomto procesu postavení dotčených orgánů státní správy,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí