zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les

21.10.2014
Příroda
Legislativa
Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les

Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti k 1. listopadu 2014.

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nabyla účinnosti dnem 15. července 2013, byla přijata mimo jiné s cílem snížit administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Za tím účelem bylo na základě § 3 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb. nově umožněno kácet dřeviny rostoucí v zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, což v případě předchozí právní úpravy bylo doposud možné pouze u stromů, jejichž obvod kmene nedosahoval 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, příp. pro souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Zahrada byla přitom pro účely nové vyhlášky definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, a to bez ohledu na druh pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí. Záměrem bylo na takto definovaných pozemcích, které jsou převážně v majetku fyzických osob a jsou bezprostředně svázány s užíváním bytových a rodinných domů, bez zbytečné administrativní zátěže umožnit nezbytnou pravidelnou obnovu převažujících ovocných dřevin plnících především produkční funkci.

Nový režim kácení dřevin v zahradách však přinesl řadu problémů právního i věcného charakteru při praktickém výkonu státní správy i z pohledu negativního dopadu na ochranu dřevin. Cílem připravované novely vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je tyto problémy eliminovat a zachovat přitom původní cíle snížení administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy.

Výše uvedená definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena a nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích převažujících ovocných dřevin plnících především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území", ,,zahrada", ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

Touto novelizací vyhlášky budou odstraněny problémy se současnými nejasnými definičními znaky zahrady, zvyšující riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody, které navíc nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří na základě současné právní úpravy kácet dřeviny bez povolení nemohou. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách, jejichž úbytek byl v uplynulém období vegetačního klidu zaznamenán zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti k 1. listopadu 2014.

Autor: Mgr. Eva Mazancová,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí