zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klasifikace látek podle CLP

14.10.2014
Chemické látky
Klasifikace látek podle CLP

S příchodem nového značení dle CLP je mnoho subjektů postaveno před otázku, zdali látky, které nebyly klasifikovány dle DPD, nebudou klasifikovány ani podle CLP.

Vzhledem k tomu, že pro celou řadu rizik se změnila kritéria pro klasifikaci dle CLP, je častokrát klasifikace látek dle CLP odlišná od klasifikace dle DPD. Změny v kritériích pro klasifikaci se týkají zejména fyzikální nebezpečnosti, pro další nebezpečnosti, např. dráždivost či žíravost, je nutné zohlednit klasifikaci složek, doplňkových látek a nečistot obsažených v látkách. To znamená, že v případech, kdy neexistují spolehlivé informace z testů dané látky jako celku a nelze použít zásady extrapolace, je nutné použít pravidla pro výpočet klasifikace pomocí koncentračních limitů, což může vést ke klasifikaci látek dle CLP, a to i přesto, že stejná látka není klasifikovaná dle DPD. Dodavatel může použít při klasifikaci látky dle CLP z hlediska fyzikální nebezpečnosti spolehlivé a ověřené informace dostupné na internetu nebo z online databází. Fyzikální nebezpečnost látek a směsí by měla být stanovena na základě testování založeného na metodách nebo normách uvedených v části 2 přílohy I nařízení 1272/2008. Tyto metody lze nalézt např. v příručce OSN pro zkoušky a kritéria, která se běžně používá pro klasifikaci látek a směsí pro přepravu, viz www.unece.org

Nicméně, testování není povinné v případech, kdy jsou k dispozici adekvátní a spolehlivéi nformace z literatury nebo databází, kde jelátka klasifikována a popsána s ohledem nahomogenitu, nečistoty, velikosti částic atd. Literatura nebo databáze často používají sekundární zdrojedat. Použijí-li setyto údaje, původní zdrojby mělbýt citován a zkontrolován odborníkem (včetně kontroly kvality provedených testů). Užitečné soubory dat, které obsahují fyzikálně-chemické údaje jsou uvedeny v oddílu R.7.1.1.2 - "dostupné informace o fyzikálně-chemických vlastnostech" Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti na internetových stránkách agentury ECHA: www.echa.europa.eu

Zdroj: ECHA

Ing. Martina Stoszková,

GRACILIS s.r.o.

www.gracilis.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí