zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

23.10.2014
Příroda
Legislativa
Les
Urbánní ekologie
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny..

Citace: 222/2014 Sb. Částka: 94/2014 Sb.
Na straně (od-do): 2564 Rozeslána dne: 21. října 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 14. října 2014 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 114/1992 Sb. Předpis mění: 189/2013 Sb.
222


VYHLÁŠKA


ze dne 14. října 2014,


kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

2. V § 1 písm. c) se za slovo "sadech" vkládá slovo ", školkách".

3. V § 3 písmeno d) zní:


"d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.".


4. V § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2 písm. c) se za slova "zejména druhy" vkládají slova ", popřípadě rody" a za slova "s uvedením druhového" se vkládají slova ",popřípadě rodového".

5. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.".

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí