zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Upřesnění informací uvedených v článku Deníku.cz: Smutný pohled do lesů. Jejich úklid stojí miliony

06.11.2014
Odpady
Šlendryján
Upřesnění informací uvedených v článku Deníku.cz: Smutný pohled do lesů. Jejich úklid stojí miliony

Rádi bychom uvedli na pravou míru informace o uložených pokutách v oblasti odpadového hospodářství za loňský rok, které byly uvedeny v článku Deníku.cz s názvem Smutný pohled do lesů. Jejich úklid stojí miliony.

Avizovaná částka 50 mil. Kč, je částka, která byla uložena za porušení zákona o odpadech při nakládání s odpady převážně právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikatelské činnosti, které Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontroluje. Za přestupky fyzickým osobám bylo uloženo v loňském roce celkem 28 pokut v celkové výši 301 000 Kč.

Za ,,černé skládky" lze označit místa, kde jsou v rozporu se zákonem ukládány odpady, avšak původce tohoto stavu není možno zjistit, resp. je jen velmi obtížně zjistitelný. Jedná se nejčastěji o ukládání komunálních odpadů. Jelikož v drtivé většině případů není možné zjistit původce černé skládky, není ani možné uložit pokutu.

Případy, kdy se nejedná o "černé skládky"

Druhou, a svým principem naprosto odlišnou problematikou jsou místa, kde jsou taktéž v rozporu se zákonem o odpadech ukládány odpady, přičemž se jedná o soustavné ukládání odpadů jedním subjektem s tím, že je ČIŽP nejčastěji tvrzeno, že odpady jsou tímto subjektem ukládány za účelem např. provedení terénní úpravy, deponování před dalším nakládáním atd. Zde se však nejedná o ,,černé skládky", tak jak jsou veřejností chápány. Jelikož zde známe osobu zodpovědnou za ukládání odpadů, je Českou inspekcí životního prostředí ukládána pokuta. K těmto pokutám se váže níže uvedená tabulka.

Tabulka_odpady.jpg

Kdo je původcem odpadů, resp. závadného stavu

Z hlediska odpovědnosti za protiprávní jednání v oblasti nakládání s odpady je v prvé řadě potřeba rozlišit, zda zjištěný závadný stav způsobila právnická osoba či podnikající fyzická osoba. U fyzických osob (občanů), v případech kdy se podaří zjistit původce stavu má speciální kompetenci pouze obecní úřad, který kontroluje, zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Zde je tak kontrolní činnost doménou obce, jelikož sama obec je kompetentní ke kontrole, zda na jejím katastrálním území nedochází k uvedené nelegální činnosti způsobené fyzickými osobami. Obec může ve fázi získání všech průkazných dokladů a důkazů o této činnosti, kterou provádí fyzická osoba předat spis ČIŽP k uložení sankce v přestupkovém řízení nebo sama uložit pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku dle přestupkového zákona. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou odpovědné za správní delikt. Kontrolní pravomoc k prošetření okolností konkrétního případu mají v případech podnikajících subjektů - obec, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad a Česká inspekce životního prostředí. Kontrolní pravomoci těchto orgánů stanovené zákonem o odpadech jsou naprosto totožné. Sankce za správní delikt právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání spočívající v porušení výše uvedené povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona o odpadech je upravena v § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Sankci podnikajícímu subjektu až do výše 50 mil. Kč je oprávněna uložit pouze ČIŽP.

Problematika černých skládek v lesích

V oblasti problematiky odpadů v lesích se jedná o problém historický a bohužel permanentní, jehož závažnost narůstá v blízkosti lesů u obydlených aglomerací. Problémem černých skládek na lesní půdě je anonymnost původce. Vlastník pozemků sice zodpovídá za hospodaření na pozemcích, nicméně sankci za znečišťování těchto pozemků je možno uložit pouze tomu, kdo delikt způsobil. Ve většině známých případů delikt způsobil neznámý pachatel. Inspektoři ČIŽP v oblasti ochrany lesa v případě zjištěných černých skládek jednají s majiteli lesa ve snaze dosáhnout nápravy stavu. Většina vlastníků reaguje kladně, a přestože nejsou původci, odstraňují skládky na vlastní náklady. V případě, že je původce znečištění zjištěn, postupují inspektoři ČIŽP v oblasti ochrany lesa v souladu se zákonem č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Původci je stanoveno opatření k nápravě spočívající v odstranění skládky a uložena pokuta, která může dosáhnout dle zákona až do výše 5 mil. Kč.

Možnými riziky pro lesní půdní fond jsou:

- ničení mladých porostů, poničení kmenů vzrostlých porostů,

- ohrožení drobné fauny,

- lokální zatížení půdy a půdních mikroorganizmů

- ohrožení vodních poměrů a jakosti vod atd.,

- erozní rýhy (vjezd mechanismů)

- požární

- estetický vzhled lesa atd.

Kontakt pro více informací:

Mgr. Pavla Sibřinová

Tisková mluvčí

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

Česká inspekce životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí