zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Voskový papír - třídění

21.11.2014
Odpady
Voskový papír - třídění

Dotaz:
Zajímalo by mně kam a pod jakým číslem při separování odpadu zařadit voskový papír (odpad ze samolepky) ?

našel jsem pouze info že NEpatří mezi papír a lepenku. Je ale možné ho vytřídit a následně prodat ?


Odpověď:

Pro odpověď na Váš dotaz, jsou Vámi zaslané údaje o odpadu nepostačující, a to jak pro zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, tak pro rozhodnutí, zda budete moci uvedený vytříděný odpad prodat (uvádět na trh).

Pro zařazení odpadu podle Katalogu odpadů je nutné postupovat podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen ,,zákon o odpadech") a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu v platném znění (dále jen ,,Katalog odpadů").

Podle § 5 zákona o odpadech zařazují původci a oprávněné osoby odpady podle Katalogu odpadů postupem stanoveným v § 2 odst. 1 Katalogu odpadů. Z tohoto postupu je zřejmé, že podle Vašich údajů o odpadu není možné určit ani první dvojčíslí jeho katalogového čísla, které se stanoví podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká. Pro případy, kdy ani celým stanoveným postupem nelze odpad jednoznačně podle Katalogu odpadů zařadit, stanoví § 5 odst. 2 zákona o odpadech, že odpad zařadí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. To znamená, že neví-li si původce nebo oprávněná osoba rady se zařazením odpadu podle Katalogu odpadů, požádá o jeho zařazení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten, v případě, že odpad již MŽP zařazen byl, sdělí jeho katalogové číslo žadateli, nebyl-li dosud zařazen, zašle návrh na zařazení se všemi náležitostmi MŽP. Ministerstvo odpad zařadí a zašle sdělení o zařazení všem úřadům obcí s rozšířenou působností, aby i zařazování nejasných případů odpadů bylo jednotné.

Co se týče druhé části dotazu, tj. zda tento separovaný odpad, zařazený podle Katalogu odpadů, budete moci prodávat, rovněž nelze na základě Vámi zaslaných údajů jednoznačně odpovědět. Podle § 12 odst. 1 až 4 zákona o odpadech, lze s odpady nakládat pouze způsoby stanovenými tímto zákonem a ostatními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, v zařízeních dle zákona o odpadech k nakládání s odpady určenými. K jejich převzetí do svého vlastnictví jsou oprávněny pouze osoby vyjmenované v odst. 3 ustanovení § 12 a podle jeho odst. 4 jiným osobám odpad nesmí být předán. Je tedy zřejmé, že pokud movitá věc je odpadem, lze ji ,,prodat" pouze provozovateli zařízení k výkupu stejného druhu odpadů.

Odpad nelze pouze na základě zařazení podle Katalogu odpadů, uvádět na trh. Aby bylo možné uvést na trh věc, která se již stala odpadem, je nutné, aby odpadem být přestala. Podmínky a kritéria, která musí být splněna, aby některé druhy odpadů přestaly být odpadem, stanoví § 3 odst. 6, případně i odst. 7 zákona o odpadech.

Tak, jako v případech, kdy MŽP zařadí odpad, který nelze jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední (§3 odst. 8 zákona o odpadech).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí