zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MHD zdarma se prosazuje i u nás. Kolik to stojí obce?

12.12.2014
Doprava
Ekologická auta
Urbánní ekologie
MHD zdarma se prosazuje i u nás. Kolik to stojí obce?

Trend MHD zdarma se rozmáhá všude po světě. I v Česku najdeme města, která se touto cestou vydala již před lety a zatím nelitují...

Jaké jsou náklady, jak se daří zlepšovat kvalitu služeb a co si od toho města slibují? Na co se obce musí připravit a jaké jsou nevýhody?

Zejména před volbami mnohé politické strany voličům slibují >>MHD zdarma<<. Málokterá politická reprezentace se však rozhodne pro tak radikální krok. V Česku se nebáli ve Frýdku-Místku, Hořovicích nebo v Třeboni. O >>MHD zdarma<< začali intenzivně přemýšlet i ve Valašském Meziříčí, před říjnovými volbami si zastupitelé nechali vytvořit koncepci a podrobný rozpočet. Zastupitelstvo však návrh nepodpořilo a noví zastupitelé prý bezplatnou dopravu navrhnou znovu.

Děti, senioři a zdravotně postižení ve většině měst za dopravu neplatí. Je tedy otázkou, zda by nestálo za to bezplatnou službu rozšířit i na zbytek obyvatel. Zastánci >>MHD zdarma<< zdůrazňují, že jim jde o poskytování veřejné služby podobně jako např. osvětlení města.

Ve světě najdeme stovky příkladů >>MHD zdarma<<, někde municipality dotují i dálkovou dopravu (v některých francouzských regionech ujedete za pouhá 2 eura vzdálenost i 100 km, jízdenka bez dotací stála původně 18 eur). Bratislava zkouší bezplatnou dopravu pro držitele řidičských průkazů.

Doprava zdarma je charakteristická zejména pro menší města, známý je ale příklad estonského Tallinu, >>MHD zdarma<< je možné prosadit a obhájit i ve velkém městě.

ZDRAVÝ VZDUCH, ÚSPORY PRO OBČANY A VYTÍŽENÉ AUTOBUSY

Motivy rozhodnutí dotovat >>MHD zdarma<< bývají na celém světě stejné. Radnice si slibují sociální přínosy pro skupiny se středními, nižšími nebo velmi malými příjmy, tedy úspory, které mají zároveň i příznivý dopad na veřejné finance (peníze uspořené za dopravu lidé utratí jinde). Navíc třetina všech exekucí je způsobena nezaplacenou pokutou.

Dalším, ještě vážnějším důvodem je příznivý vliv takového opatření na životní prostředí, zklidnění dopravy v centru měst, snížení počtu vozidel, hlučnosti a zvýšení rychlosti povrchové dopravy a s tím vším související omezování emisí. Před volbami přišla některá volební sdružení s návrhem >>MHD zdarma<< dokonce i v Praze, kde zhoršené životní prostředí minulá politická reprezentace chtěla řešit zavedením nízkoemisní zóny v centru. Odpůrci tohoto návrhu chtějí >>MHD zdarma<< pro všechny alespoň v ranních a odpoledních špičkách.

Konečně neméně důležitým důvodem je současné postupné snižování počtu přepravených osob. Jízdné v některých městech začíná být natolik drahé, že se vyplatí jet automobilem (v Plzni stojí lístek 18 Kč, po zdražení jízdenek klesl počet cestujících a očekávané zvýšené příjmy z jízdného se neprojevily, výrazně narostl počet černých pasažérů v průměru na 150 denně).

Radnice si v souvislosti s úbytkem pasažérů kladou otázku o dalším směřování městské dopravy. >>V roce 2010 jsme zaznamenali pokles cestujících v autobusech, linky byly nevytížené, což zvyšovalo náklady na jejich provoz a ve městě narůstala osobní doprava. Cílem bylo opět vrátit cestující do autobusů,<< vysvětluje důvody zavedení bezplatného MHD ve Frýdku-Místku bývalý náměstek primátora Karel Deutscher. V roce 2010 před spuštěním projektu MHD zdarma tam evidovali 3,8 mil. přepravených cestujících, loni jich bylo téměř 5,7 mil. Letošní statistiky nasvědčují tomu, že jich bude opět více. Na některých linkách zaznamenali růst až o 100 %.

DOPRAVNÍ PODNIKY - MNOHDY ČERNÁ DÍRA NA PENÍZE?

Příznivci >>MHD zdarma<< poukazují na fakt, že pokud dopravním podnikům, jejichž majiteli jsou obce, sebereme část příjmů, vznikne tlak na skutečnou analýzu veškerých nákladů a optimalizaci provozu. Současný systém městských dotací vede k plýtvání městskými prostředky. Většina organizací zajišťujících městskou dopravu byla ale zprivatizována a jejich znovuzakládání by městům přineslo nemalé výdaje.

Příkladem optimalizace může být město Frýdek-Místek, kde dopravu zajišťuje soukromá společnost. >>Najali jsme krizového ředitele, který optimalizoval provoz jízdních řádů a linek. Dnes je dotace města na jednoho přepraveného cestujícího o korunu nižší než před zavedením "MHD zdarma," vysvětluje Karel Deutscher.

KOLIK STOJÍ >>MHD ZDARMA<

>>Podle propočtů činí obvykle tržba z jízdného 20-25 % nákladů. Menší města, která dotují MHD v částce zhruba 9 mil. Kč ročně, by musela doplatit asi dva miliony. A to není závratná částka vzhledem k výhodám, které "MHD zdarma" přináší,<< říká Mgr. Václav Chajdrna, vedoucí odboru komunálních služeb, který připravoval pro Valašské Meziříčí koncepci >>MHD zdarma<<.

V roce 2010 byl počet linek i jednotlivých spojů ve Frýdku-Místku omezený a doprava byla zajištěna jen v rámci města. Tehdy za tuto službu platili téměř 32 mil. Kč a zhruba tři miliony hradili kraji za to, aby jeho autobusy zajížděly do města a přepravovaly občany do okolních obcí. V roce 2011 se v důsledku zvýšeného počtu osobních vozidel ve městě rozhodli, že systém MHD posílí a od základu změní. V roce 2013 město Frýdek-Místek soukromé společnosti ČSAD Frýdek-Místek za zajištění městské hromadné dopravy zaplatilo 65,5 mil. Kč (v této částce jsou zahrnuty i náklady na nákup tří nových autobusů, jeden autobus stojí 6 až 7 milionů). >>Je však třeba si uvědomit, že i kdybychom projekt "MHD zdarma" neměli, museli bychom při současné četnosti spojů a délce tras jednotlivých linek zaplatit ČSAD Frýdek-Místek o zhruba 20 mil. Kč více, než tomu bylo v roce 2010. V konečném důsledku nás to tedy stojí ročně zhruba 10 mil. Kč, což je reálný propad tržeb,<< vysvětluje nárůst rozpočtu Karel Deutscher.

V Třeboni obsluhuje občany jedna linka, kterou město doplácí na základě přesné evidence vydaných jízdenek a odpočtů z elektronických strojků. Cestující obdrží jízdenku podle platného ceníku dopravce, cenu jízdného však nehradí. Řádově tato služba občanům ročně stojí zhruba 550 tisíc korun.

Je jasné, že ruku v ruce s >>MHD zdarma<< musí přijít optimalizace veškerých nákladů, jde-li se o firmu města. V každém případě je však třeba počítat s navýšením rozpočtu. S větším využíváním dopravy samozřejmě rostou také náklady, do hry vstupují vyšší investiční náklady za vozové parky. Ve velkých městech musíme počítat i s posílením bezpečného parkování v koncových místech MHD.

Příznivce >>MHD zdarma<< má i Praha. Odpůrci ovšem poukazují na fakt, že snižovat intervaly metra je ve špičkách už technicky nemožné. Vzhledem k předpokládanému nárůstu pasažérů by Praha musela zásadním způsobem navýšit počet tramvají a autobusů. Tallinu se díky >>MHD zdarma<< podařil snížit provoz aut o 15 %, takový efekt se dá očekávat i v Praze. Investice do nákupu nových vozů by tedy v ulicích měly být vidět.

VÝHODA JEN PRO LIDI BEZ DLUHŮ?

K otázce, pro koho má být cestování zadarmo, nepřistupují všichni stejně. Ve Frýdku-Místku neplatí občané, kteří mohou doložit potvrzení o bezdlužnosti. Po předložení občanského průkazu získají čipovou kartu (ta slouží i k optimalizaci spojů). Pokud zájemce kartu nezíská nebo si ji nechce vyřizovat, zaplatí u řidiče jízdné 10 Kč, což je ve srovnání s jízdným v jiných městech nízká cena. V polském městě Żory je doprava zdarma pro všechny, včetně návštěvníků - cílem bylo vytvořit co nejlevnější systém bez revizorů a servisních služeb.

Zdá se, že uvažovat o >>MHD zdarma<< je dobrý nápad, a obce, které se takovou cestou vydaly, rozhodně nelitují. >>Je to politické rozhodnutí. Město sice musí platit za dopravu více, ale ušetří peníze rodinám s dětmi, opatření je citlivé k životnímu prostředí a prokazatelně se daří nenásilně vyhnat auta z města, a to stojí za to,<< uzavírá podporu bezplatné dopravě Václav Chajdrna, který býval k myšlence >>MHD zdarma<< skeptický. Zkušenosti měst, kde takovou službu zavedli, ho však přesvědčily.


Ve Frýdku-Místku MHD zdarma odstartovalo úspěšnou optimalizaci. Dotace města na cestujícího klesla


Ve Frýdku-Místku jsme provedli 2 fáze rozšiřování a zefektivňování provozu MHD. 1. fází byla změna jízdních řádů při termínu zavedení tarifu >>MHD zdarma<< v březnu 2011. Tehdy došlo ke zvýšení výkonů MHD asi o 20 %. Bylo nutné zajistit obsluhu všech městských částí linkami MHD, což do té doby nebylo samozřejmostí, cílem bylo také zkvalitnit MHD v centru města.

Byl přijat nepsaný standard kvality, který říká, že každá zastávka ve městě má být obsluhována v průběhu dne nejméně jednou za hodinu, ve špičce pak každou půlhodinu. Chtěli jsme ukázat občanům, že zavedení >>MHD zdarma<< se neprojeví negativně na kvalitě MHD, ale naopak, že město má zájem podporovat veřejnou dopravu. Zvýšení výkonů MHD muselo město zaplatit ze svého rozpočtu. Na základě přesných údajů o počtech přepravených osob na jednotlivých spojích nyní probíhá průběžná optimalizace provozu MHD, kdy jsou spoje rušeny nebo nově zaváděny podle toho, jaká je po těchto spojích poptávka ze strany cestujících.

Díky zavedení >>MHD zdarma<< došlo k nárůstu počtu přepravených cestujících o více než 50%. Dotace města na jednoho přepraveného cestujícího je v tuto chvíli nižší, než byla před zavedením >>MHD zdarma<<. Celý systém je tedy efektivnější než dříve.

2. fází bylo rozšíření linek MHD s tarifem >>MHD zdarma<< do okolních obcí. Dnes je linkami MHD obsluhováno 18 mimoměstských lokalit. Důvodem rozšiřování MHD do okolních obcí byla zejména snaha motivovat obyvatele blízkých obcí, aby k cestování do města využívali MHD. Při rozšiřování do jednotlivých lokalit docházelo zároveň k optimalizaci provozu, díky které bylo možné financovat ztráty z tržeb po zavedení >>MHD zdarma<<. Původní příměstské linky do okolních obcí financoval krajský úřad. Město se totiž domluvilo s krajským úřadem, že obsluhu okolních obcí převezme a že kraj bude dotaci nově poskytovat na linky MHD. Krajský úřad díky tomu ušetřil asi 10% dotací. Zbývající peníze poskytly obce, do kterých MHD nově zajíždí. Výše dotace se u jednotlivých obcí různí podle toho, jak velkou obsluhu tyto obce mají. Částky se pohybují od 70 tis. do 500 tis. Kč ročně. Optimalizace provozu vychází z možnosti omezit souběhy původních krajských linek a linek MHD na území města (v některých případech až 10 km dlouhé). Linky MHD byly zajišťovány až na hranici města, ale jejich vytížení v koncových úsecích nebylo příliš velké. V autobusech tedy byla volná kapacita pro cestující z okolních obcí. Díky možnosti ušetřit zrušením dlouhého souběhu bylo možné v okolních obcích navýšit počet spojů (zkvalitnit nabídku) a zároveň částečně pokrýt výpadek příjmů (tržeb od cestujících). Nárůsty počtu přepravených osob na takto nově zavedených linkách jsou až na dvojnásobek původního stavu.

Cena za km se v letošním roce pohybuje okolo 41 Kč. Tato částka je ale nic neříkající průměr. Ve skutečnosti je provoz MHD ve městě dražší a provoz v okolních obcích levnější. Vše je dáno charakterem linek a obsluhovaného území, ale také typem používaných vozidel.

Jan Širc
UDI Morava, s.r.o.


Pascal Bugis: starosta francouzského města Castres, který prosadil MHD zdarma


Ve Francii se také rozmáhá trend MHD >>zdarma<<. Město Castres (43 tis. obyvatel) a přilehlé obce mají s MHD zdarma zkušenosti již šest let. Zapojeným obcím se daří dopravní podniky a jejich služby ke spokojenosti občanů modernizovat a zlepšovat.

Proč jste se rozhodli pro dopravu zdarma?

Během volební kampaně v roce 2008 jsem občanům v aglomeraci Castres-Mazamet slíbil MHD zdarma. Důvody k takovému rozhodnutí byly ekonomické, sociální a zejména ekologické. Chtěl jsem zlepšit životní podmínky obyvatel tím, že jim usnadním pohyb v centru města, které bylo přeplněno auty, snížit emise CO2 a samozřejmě nabídnout alternativu k běžným způsobům přepravy po městě, což je automobil. Výsledky našeho zásahu byly okamžitě patrné. První rok jsme zaznamenali nárůst přepravených osob o 76 % proti původnímu číslu, od té doby tento počet stále narůstá. V propojeném městě Mazamet došlo dokonce k nárůstu o 186 %. Musíme samozřejmě neustále adaptovat podmínky pro cestování.

Musela radnice zásadně zvýšit dotaci na chod společnosti, která dopravu zajišťuje?

Z prodeje lístků jsme ročně získali 300 tisíc eur, rozpočet společnosti byl 3,25 mil. eur. Výpadek přijmu za jízdenky byla přiměřeně kompenzován z rozpočtu všech dotčených obcí.

Proč je tak málo municipalit, které nabízejí městskou dopravu zdarma?

Myslím, že naše rozhodnutí ulehčil fakt, že v naší síti máme jen deset linek autobusů. Ale MHD zdarma je ve Francii téma, které ve společnosti rezonuje a přidává se k tomu stále více obcí. Např. Chateauroux (70 tis. obyv.,18 linek zdarma), Aubagne (100 tisíc obyvatel, všechny linky jsou zdarma). Navíc v některých regionech jsou dotovány i autobusy mezi vzdálenějšími městy, důvodem je snížit počet automobilů na silnicích.

Jste schopni udržet stejnou kvalitu služeb jako před rokem 2008?

Kvalita našich služeb se neustále zlepšuje, i když je jízdné zdarma. Od letošního roku jezdí všechny linky každých 15 minut mezi 6:45 až 19:45. Také jsme zavedli službu, kdy v některých oblastech řidiči zastaví na požádání v blízkosti vašeho bydliště, stejně tak můžete nastoupit tam, kde vám to vyhovuje. Snažíme se, aby byly linky využívány i na cestě do práce a do školy, dobře je propojujeme i s vlakovým nádražím.

Neobávali jste se nějakých negativních jevů?

V souvislosti s nárůstem počtu přepravených osob nás strašili nárůstem kriminality a snížením bezpečnosti. Vůbec k tomu nedošlo. Bývalé kontrolory jsme nepropustili, využíváme je k zajištění bezpečnosti ve vozidlech. Funguje to výborně.

Jaké jsou ve Francii argumenty proti cestování zdarma?

Lidé rádi poukazují na to, že MHD je nazývána zdarma, ale ve skutečnosti zdarma vůbec není. To je pravda. Jet autem po silnici také občany něco stojí, platí ze svého naftu a automobil, ale finance na údržbu komunikací jdou z kapes nás všech.

AUTOR: SILVIE KRATOCHVÍLOVÁ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí