zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co říkají výstupy integrovaného registru znečišťování?

25.11.2014
Obecné
Co říkají výstupy integrovaného registru znečišťování?

Vybrané průmyslové zdroje každoročně ohlašují k termínu 31. 3. svoje roční produkce znečišťujících látek. Veškeré údaje se shromažďují v tzv. IRZ - integrovaném registru znečišťování. Zpravidla na přelomu září a října jsou tato data zveřejňována a bohužel často chybně interpretována. Vysvětleme tedy základní pojmy a principy IRZ.

CO JE IRZ a k čemu slouží?
IRZ neboli integrovaný registr znečišťování je veřejně přístupná elektronická informační databáze úniků a přenosů znečišťujících látek, sloužící primárně k registraci znečišťujících látek, produkovaných převážně průmyslovými zdroji. Jejich provozovatelé zasílají periodicky zprávu s údaji o emisích znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy a o přenosech těchto látek (v odpadech a odpadních vodách). Dalším cílem IRZ je přispět k prevenci a omezování znečištění životního prostředí a usnadnit účast veřejnosti na rozhodování o plánovaných zásazích do životního prostředí.

Kdo musí ohlásit data o znečištění?
Povinnost ohlašovat znečišťující látky je vymezena národními i evropskými právními předpisy. Ty v první řadě určují, kteří provozovatelé mají povinnost se do registru registrovat. Významné průmyslové provozy s předpokladem vyšší ekologické zátěže (např. rafinérie, výroba oceli, koksu, obecně veškeré chemické výroby, výroba umělých hnojiv, výbušnin a prostředků k ochraně rostlin) mají tuto registrační povinnost ze zákona vždy. Ostatní provozovatelé provozující jiné technologie mají ohlašovací povinnost do IRZ za příslušný kalendářní rok jen v případě, že z jejich činnosti došlo k úniku a přenosům překračujícím stanovené ohlašovací prahy.

Co obsahuje IRZ?
Pro hlášení do IRZ jsou důležité výše zmíněné dva termíny, které si vysvětlíme: ÚNIKY a PŘENOSY. Zatímco úniky do ovzduší, vody či půdy vznikají nedokonalostmi provozu zařízení, tak zvané přenosy jsou kontrolované odpadní výstupy - zbytky, které jsou zabezpečeny, stabilizovány a uloženy na k tomu určené místo (například na řízenou skládku nebezpečného odpadu), odkud již do životního prostředí nemohou unikat.

Trmická spalovna SITA CZ v IRZ
V žebříčku emisí do ovzduší spalovna SITA CZ v Trmicích vůbec nefiguruje, hodnoty nepřekročily právním předpisem stanovenou úroveň. Hodnota 0,01716 g/rok, zveřejněná v IRZ, vyjadřuje množství dioxinů, které byly zachyceny a předány ve výstupech ze spalovny v popílku a strusce. Nebyly tedy v žádném případě vypuštěny do životního prostředí. Jedná se o látky zachycené v procesu vícestupňového čištění spalin a následně stabilizované a uložené na řízené skládce.

ARNIKA každoročně na základě hlášení do IRZ vytváří v podobě tiskové zprávy žebříček znečišťovatelů. Pro tento rok, jako už v minulosti, chybně směšuje právě znečišťující látky zachycené a látky skutečně emitované do ovzduší. Taková interpretace je naprosto zavádějící, pravidelně vyvolává nevoli u ohlašovatelů do IRZ.

ZDROJ: Kateřina Kodadová
manažerka pro komunikaci
SITA CZ a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí