zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání

21.11.2014
Odpady
EIA
Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání

18.11. proběhlo na půdě České zemědělské univerzity v Praze veřejné projednávání posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 (POH ČR). Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, České asociace odpadového hospodářství a nevládních organizací. Plán je klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Ministerstvo tím jasně naznačuje cestu upřednostňovaných způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.

Během dvouhodinového projednání byl znovu představen nový POH ČR včetně jeho cílů a zodpovězeny všechny vznesené dotazy k budoucímu vývoji odpadového hospodářství. Dotčené subjekty mají nyní pětidenní lhůtu ke vznesení posledních připomínek. Po vypořádání všech připomínek bude během příštího týdne řádně zakončeno půlroční rozšířené připomínkové řízení.

Zároveň MŽP předloží ekonomickou analýzu nakládání s odpady a stanovisko SEA (strategické posuzování vlivů na životní prostředí). Nový POH ČR představí ministr Richard Brabec na zasedání vlády v prosinci 2014.

Strategické cíle odpadového hospodářství POH ČR:

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské ,,recyklační společnosti".

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.

POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady, by měl začít platit od ledna 2015. Zároveň bude podkladem pro přípravu krajských plánů odpadového hospodářství a jasným ukazatelem směru pro předcházení vzniku odpadů, náhradu primárních zdrojů odpady, pro recyklaci a využívání odpadů s jasným cílem odklonu odpadů ze skládek.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí