zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Socioekonomický monitoring dokládá: statut chráněného území a vybavení v Národním parku Bavorský les má velký podíl na spokojenosti návštěvníků

29.11.2014
Chráněná území
Socioekonomický monitoring dokládá: statut chráněného území a vybavení v Národním parku Bavorský les má velký podíl na spokojenosti návštěvníků

V listopadu 2012 zahájil Národní park Bavorský les ve spolupráci s Universität für Bodenkultur (BOKU) ve Vídni společný, dlouhodobě zaměřený výzkumný projekt k socioekonomickým tématům. Cílem je získání rozsáhlého souboru dat, který se stane základem pro optimalizaci managementu návštěvníků v parku. Kromě zjišťování počtu návštěvníků, jejich struktuře a rozložení, byl průzkum v prvním roce zaměřen na vnímání a akceptanci Národního parku, návštěvnické infrastruktury a nabídek pro návštěvníky. První vyhodnocení celkem téměř 1000 obsáhlých dotazníků - z nichž byla asi třetina od místních obyvatel a dvě třetiny od turistů - je nyní k dispozici.

Výsledky dokládají, že Národní park se svým specifickým zaměřením chráněného území a od toho se odvíjejích cílech při péči o území nestojí v protikladu k očekáváním a přáním návštěvníků. Právě naopak: Národní park Bavorský les je se svou zvláštní lesnatou krajinou, návštěvnickou infrastrukturou a rozmanitými nabídkami rozhodujícím faktorem pro kvalitní dovolenou a prožitky ve zdejším regionu.

Pro téměř 60 % všech dotazovaných tak hrál statut Národního parku velkou až velmi velkou roli při jejich rozhodování, zda-li toto území navštíví. Více než pětina (22 %) dokonce uvedla, že bez statutu Národního parku by se sem nevydali. Skoro všichni návštěvníci věděli (97%), že se nachází ve zvláštním chráněném území, 84 % jich při otázce bez možnosti výběru konkrétně uvedlo, že se jedná o Národní park.

Národního parku si ale neváží jen turisté: Pro téměř 90 % zdejších obyvatel představuje oblast Národního parku Bavorský les něco výjimečného a téměř všichni (98%) jej navštěvují rádi. Více než 60 % místních obyvatel se zde zotaví nejlépe ze všech rekreačních oblastí v okolí, téměř 40% pak dokonce nalezne hledaný typ zotavení pouze v Národním parku. A tak je výrazně převažující většina místních obyvatel přesvědčena o tom, že Národní park Bavorský les zvyšuje kvalitu života v regionu (81%) a má kromě toho i pozitivní vliv na jeho hospodářský rozvoj (76%).

Dva hlavní důvody pro návštěvu Národního parku jsou ,,načerpání sil / zotavení" a ,,prožitek přírody / krajiny". Oba body byly 95 % dotazovaných zmíněny jako důležité nebo velice důležité. Skutečnost, že tyto důvody k návštěvě jsou velmi dobře uspokojeny, ukazuje velmi vysoký podíl (96%) návštěvníků, kteří byli jak se svou návštěvou v den dotazování, tak i obecně s Národním parkem jako rekreační oblastí spokojeni či velmi spokojeni.

Na otázku, co se návštěvníkům v Národním parku obzvláště líbí, byly bez možnosti výběru 670 krát zmíněny pojmy z kategorie příroda / divočina / nedotknutost. Na druhém místě s 230ti zmínkami jsou pojmy z kategorie klid /oddech/ odlehlost (více odpovědí bylo možných). Na otázku, co se návštěvníkům v Národním parku nelíbí, 50 % odpovědělo, že není nic, co by se jim nelíbilo. Pojmy z kategorií mrtvé dřevo / kůrovec byly uvedeny jako negativní v 68 případech a omezení pohybu na stezky / zákazy v 52 případech.

Téměř 90 % návštěvníků hodnotí množství návštěvnické infrastrukutry a stezek v Národním parku jako ideální (92%) a proto se také necítí omezeni statutem Národního parku ve svých rekreačních aktivitách (téměř 94%). Zvláště vysokých hodnot 90 -95 % dosahují kvalita návštěvnických center, informační tabule, značení stezek a jejich stav. Jen pouhých 1,1% dotazovaných se cítí při svém pobytu velmi silně omezeno statutem Národního parku. Omezení jako např. povinnost pohybovat se pouze po stezkách v zvláště citlivých oblastech, jako např. v místech výskytu tetřeva hlušce jsou evidentně pro většinu návštěvníků pochopitelné: Pouze 5 % dotazovaných si nemyslí, že turistika mimo značené stezky má negativní vliv na faunu a flóru Národního parku.

Návštěvníci Národního parku jsou zpravidla věrní hosté, kteří chráněné území znají již dlouhou dobu. 87% všech dotazovaných nebylo v den průzkumu v Národním parku poprvé a jejich první návštěva tohoto území se v průměru odehrála již před 25ti lety. Místní obyvatelé a nepřenocující hosté navštíví Národní park každoročně v průměru 95krát. Hosté, kteří se zdrželi přes noc zde byli již 16krát. Průměrná pravděpodobnost, že turisté v příštích 5ti letech opět navštíví NP Bavorský les je s 82 % velmi vysoká. Více než polovina dotazovaných (56%) dorazí opětovně dokonce v každém případě.

,,Samozřejmě máme velikou radost, že nám návštěvníci v tolika kategoriích dali ,,dobré známky". Je to pro nás důležitá zpráva, že v mnoha našich snahách na poli turismu a podpory regionálního hospodářství jdeme správným směrem", komentuje ředitel NP Dr.Franz Leibl první výsledky socioekonomické studie. ,,Zároveň z toho ale vyplývá i zodpovědnost a náročný úkol udržet tento vysoký standart. Kromě toho budou důležité další detailní vyhodnocení a zpracování dalších témat, tak abychom mohli identifikovat oblasti, v kterých bychom se mohli ještě zlepšit."

K metodice a struktuře dotazovaných osob:

Univerzita BOKU ve Vídni, pod jejímž vedením byla studie v Národním parku vypracována, má v rámci katedry rozvoje krajiny, a plánování v rekreaci a ochraně přírody fundované a mezinárodně využívané odborné pracoviště pro socioekonomicky zaměřené výzkumy mezi návštěvníky chráněných území. Design tohoto výzkumu je v první fázi rozplánován na pět let, měl by ale poskytnout podklad pro dlouhodobý monitoring. Dalšími plánovanými tématickými bloky je mimo jiné zjišťování efektů pro regionální hospodářství, evaluace ekologické výchovy a práce s veřejností, stejně jako vyhodnocení spolupráce s relevantními skupinami aktérů v regionu.

Dotazování osob v prvním roce výzkumu trvalo od května 2013 do dubna 2014 po 12 statisticky zohlednitelných dnů. Více než 100 osob obsadilo téměř 60 stanovišť, na kterých od návštěvníků zjišťovalo odpovědi na celkem 34 otázek v dotazníku. Kromě toho fungovalo po celou dobu 15 automatických počítadel návštěvnosti na 14ti stanovištích, jejichž výsledky budou k dispozici ale až na konci roku.

Vyhodnoceno bylo 982 kompletně vyplněných dotazníků. Více než třetina dotazovaných, tedy 355 osob, má bydliště v obou okresech Národního parku a jsou označováni jako ,,místní". 66 % z nich žijí v okrese Freyung - Grafenau a 34% z nich v okrese Regen. Z 627 dotazovaných turistů bylo 78% přenocujících a 22% jednodenních výletníků.

Převážná většina dotazovaných osob, téměř 90% byli pěší turisté. Dotazováni byli ale i jiné typy návštěvníků např.cyklisté nebo běžci. V neobvyklé zimě s nedostatkem sněhu bylo možné zrealizovat jen 8 ,,zimních dotazování", v zimě 2014/2015 budou proto tyto akce doplněny.


Doplňující informace: Co přináší socioekonomický monitoring?

Velkoplošné chráněné oblasti jsou oblíbenými cíli turistů. Rekreační využití těchto území je proto zásadní výzvou pro management Národních parků. Zjištování pohybu a struktury návštěvníků je proto významným podkladem pro mnohá rozhodnutí a opatření v rámci managementu území. Příkladem může být rozvrh nasazení personálu, zacílené informování návštěvníků, plánování programů pro veřejnost nebo přizpůsobení marketingu dané cílové skupině. Stejně tak slouží data koncepci návštěvnické infrastruktury a dalšímu rozvoji stezek a cest. Také jsou v rámci monitoringu identifikovány typy návštěvníků s specifickými potřebami a je zjišťováno vnímání přírody a spokojenost s jim určenými nabídkami. Data jsou získávána pravidelně a standartizovaným způsobem, což poskytuje podklad k zajištění kvality nabídek prožitku přírody. Výsledky ukazují trendy ve vývoji počtu návštěvníků a umožňují srovnání mezi jednotlivými místy / oblastmi daného území a to i z hlediska rozložení v čase. Srovnání na regionální, národní a mezinárodní úrovni pak vedou k lepšímu porozumění rekreačního využití.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí